Het leven van de heilige Franciscus

Geascendeerde Meester Kuthumi, 22 oktober 2006

Ik had als Heilige Franciscus een duidelijker standpunt in moeten nemen tegen de verkeerde leiders en de verkeerde doctrines van de katholieke kerk, in plaats van te vallen voor de illusie van misleide loyaliteit, door de loyaliteit aan Christus te verwarren met de loyaliteit aan doctrines van een kerk in de buitenwereld die beweerde dat zij de enig echte vertegenwoordiger van Christus was. Want ik had moeten zien dat geen enkele organisatie in de buitenwereld of persoon de exclusieve vertegenwoordiger van Christus kan zijn, want geen enkel menselijke institutie of mentaal kader kan de Levende Christus bevatten.

Ik weet heel goed dat er veel mensen zowel in de christelijke als de new age gemeenschap zijn die het gebed van Heilige Franciscus in haar verschillende vormen vereren. Maar ik moet zeggen dat als jullie dat gebed lezen, je ziet dat het een uitdrukkingsvorm was van een bewustzijnsstaat die nu de vuilnisbak van de geschiedenis in moet en vervangen moet worden door de erkenning dat jullie niet passieve wezens zijn die zitten te wachten op de geest in de fles, de God in de lucht, die alles voor jullie doet.

“Heer, maak mij het instrument van jouw vrede.” Nee, mijn geliefden, je moet ervoor kiezen het instrument van vrede te zijn. Je moet ervoor kiezen jouw licht te laten schijnen, zodat jij niet tot een God ver weg bidt om dat voor jou te doen. Want jij kunt zelf natuurlijk niets doen, maar jij moet wel de open deur zijn waar het licht van God doorheen moet schijnen. Want het licht van God moet een lens hebben, een prisma, waar het doorheen kan schijnen, zodat het hier op aarde gericht kan worden. En dat is de stap omhoog waar Jezus het over had toen hij zei: “Mijn Vader werkt tot nu toe – en ik werk.”

En ik, als de Heilige Franciscus, heb dat niet volledig belichaamd en wat de meeste christenen tot aan vandaag toe niet belichaamd hebben of zelfs maar begrepen. En dus hebben zij ook nog steeds de passieve aanpak. Ze denken nog steeds dat Jezus een pacifist was. Nee! Hij was de Prins van Vrede. En de Prins van Vrede is geen pacifist. Noch is hij een krijgsheer die eropuit trekt en de krachten verslaat die oorlogen creëren. Want de Prins van Vrede staat boven de dualiteit en gaat verder dan dat, en daardoor zit hij niet in het pacifistische, noch in het oorlogvoerende uiterste.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.