Wij kregen ook allemaal uitdagingen

Geascendeerde Meester Patrick, 18 mei 2007

Nog één opmerking over verafgoding: Ik heb inderdaad een spiritueel visioen gehad, maar ik kan je ervan verzekeren dat ik toen ik op dit eiland kwam en voelde dat het massabewustzijn mij letterlijk in zee wilde terugduwen, ik meteen momenten kreeg waarop ik mij afvroeg of dit inderdaad mogelijk was. En ik overwon dat alleen maar door mijn verwachtingen op te geven en ik gaf die verwachtingen alleen op door het besluit te nemen die los te laten. Het besluit dat ik niet de doener ben, want God in mij is de doener.

Ik vertel jullie dit, omdat ik wil dat jullie beseffen dat zelfs voor de meest spiritueel volwassen mensen, zoals Jezus zelf, er inderdaad momenten zijn dat je visie verduisterd wordt, omdat jullie net als gisteren, toen jullie de berg opgingen, letterlijk in een dichte wolk liepen en slechts een paar meter vooruit konden zien. En er zijn voor iedereen momenten op het pad waarop alles wat je kunt doen is voorover buigen tegen de wind in, het hoofd buigen en vastbesloten de ene voet voor de andere te zetten tot je door die wolk heen bent en het weer opklaart.

Heel veel mensen kijken terug op het leven van Jezus, op mijn leven, op Moeder Maria’s leven en zeggen: “O, het moet gemakkelijk voor hen geweest zijn, zij twijfelden nooit, ze hadden nooit problemen, zij kwamen nooit moeilijkheden tegen.” Maar dat was wel zo, bij ons allemaal! Dus hoe hebben wij het dan toch gehaald? Was het omdat wij bijzonder waren? Ja zeker, wij waren bijzonder. Kwam het omdat wij sterker waren? Ja zeker, wij waren sterker. Waarom waren wij bijzonder, waarom waren wij sterker? Omdat wij besloten één stap meer te zetten dan de persoon die het opgaf. Hoe win je de race? Door altijd één stap meer te doen dan jij denkt dat mogelijk of noodzakelijk is.

Want ik zeg jullie, zolang die twijfel in je eigen wezen bestaat, zullen de krachten van deze wereld aanhoudend op je in beuken, zoals de wind gisteren geen tekenen vertoonde om te luwen, geen enkel mededogen had. En dus is de enige manier om te slagen is door je er niet druk om te maken, omdat je onthecht bent. Je hebt niet de verwachting dat het gemakkelijk moet worden. Ik moet zeggen dat heel veel oprechte goed bedoelende spirituele mensen die zich van het spirituele pad bewust zijn, begonnen zijn aan enig uiterlijk werk, maar de verwachting hebben dat als zij bereid waren zichzelf op te offeren, een deel van hun leven op te offeren om de spirituele leringen uit te dragen, God het voor hen dan op de een of andere manier gemakkelijk zou maken. Dit is iets wat jullie allemaal bij jezelf en anderen gezien hebben, als je eerlijk bent.

En je moet bereid zijn om jouw verwachtingen opnieuw te bekijken, beseffen dat jouw verwachtingen niet realistisch waren, en vervolgens jouw visie, jouw innerlijke visie, blijven volgen en gewoon jouw licht en jouw leringen delen, wat de reacties in de buitenwereld ook zijn. En zo lukt het, zo zul je zegevieren. Want dan kom je op het punt dat er geen weerstand bij jou is, dan kan de wind gewoon dwars door jou heen blazen. En dan kun jij je bewegen alsof er geen wind van het massabewustzijn was. Begrijpen jullie wat ik zeg, mijn geliefden? De Heilige Geest is een machtige wind. En ja, de Heilige Geest is sterker dan elke andere wind op aarde. Dus theoretisch gesproken, kun je, als de Heilige Geest voldoende stroomt, aan alle krachten op aarde weerstand bieden.

Maar zien jullie in dat wij jullie in dit Aquariustijdperk oproepen om hogerop te komen, het dualistische spel te ontstijgen en te zeggen: “We zullen niet proberen de Heilige Geest te krijgen om druk op de verkeerde geesten uit te oefenen en met bepaalde kunstjes of door bepaalde uiterlijke manifestaties indruk op hen te maken. In plaats daarvan zullen wij de zelfs nog hogere geest zoeken, de Geest die boven de dualiteit staat, die geen druk uitoefent op de machten van deze wereld. Hij blaast gewoon door hen heen en bereikt degenen die een open geest en hart hebben voor de ware non-dualistische, universele, tijdloze, eeuwige, overwinnende leringen van Christus die in deze tijd uitgebracht worden en het hele Aquariustijdperk uitgebracht zullen worden zolang er harten zijn die open staan en monden die bereid zijn het Levende Woord te spreken, wat in feite de enige manier is om de leringen van Christus in hun meest pure vorm uit te brengen.

Want jullie kunnen deze woorden in een boek teruglezen, maar krijg je dan dezelfde stroom als de stem die spreekt? Want er is zeker een stroom van de Geest en er zou zelfs nog een grotere stroom van de Geest kunnen zijn, en in de toekomst misschien ook, als dat nodig mocht zijn.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.