De toekomst van de wetenschap

HOOFDPAGINA

De geascendeerde meesters, vooral Saint Germain, heeft de opkomst van de wetenschap gesponsord om een manier te hebben om de mensheid uit de armoede te laten komen en de vrije tijd te hebben om aan spirituele activiteiten mee te doen. De meesters zijn in geen geval op wetenschap tegen, maar zij vinden wel dat het materialisme een doodlopende weg is die net zo erg is als het middeleeuwse katholicisme.

De meesters willen dat wij de visie hebben dat de wetenschap verder gaat dan het materialisme en tegemoetkomt aan haar volledige potentieel om het lijden van de mensen te verlichten. De meesters hebben veel over de wetenschap gezegd, maar deze sectie bevat artikelen in relatie tot het christendom en het pad van Christusschap.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Waarom de wetenschap de mensen niet heeft bevrijd

 • De wetenschap zegt dat alles op kans berust
 • Hoe is het mogelijk dat de wetenschap steeds diepere lagen van orde en organisatie ontdekt, maar toch beweert dat die orde is ontstaan uit een volledig willekeurig proces?
 • Een ordelijk en duurzaam universum heeft nooit kunnen ontstaan uit een willekeurig proces. Het moet het resultaat zijn van een intelligente geest die een visie heeft voor dat universum en die visie over het Ma-terlicht heen legt.

Lees hier meer over.

 

Europa als geboorteplaats van geruststellende ideeën

 • Europa was de wieg van een aantal ideeën die over de hele wereld zijn gebruikt om de mensen gerust te stellen en te onderdrukken.
 • De katholieke kerk heeft een wereldbeeld gevormd dat geheel door mensen is gemaakt.
 • Het marxisme bevat waarheden en onwaarheden.
 • De wetenschap beweert dat ze de mensen heeft bevrijd van het bijgeloof van de religie, maar ze heeft ons een nieuw beeld over onszelf opgedrongen dat nog meer geruststelt.
 • In het begin was de wetenschap een gunstige beweging die het denken van de mensen uitbreidde.
 • Geleidelijk aan is dat veranderd in een materialistische filosofie in plaats van een spirituele filosofie.

Lees hier meer over.

 

De rol van de wetenschap bij het in stand houden van de armoede

 • De filosofie van natuurlijke selectie en de filosofie dat alles in het leven de strijd om beperkte bronnen openbaart, en er daardoor voor zorgt dat sommigen gezonder zijn dan anderen, is door de machtselite gebruikt.
 • De opkomende machtselite zag dat de opkomst van de filosofie over het materialisme, die vooral een stoot kreeg door de evolutietheorie, hun middel was om zichzelf te vestigen als de onbetwistbare heersers over de wereld.
 • Zij denken dat het elitarisme en het feit dat sommige mensen rijk zijn en andere arm, gewoon een manifestatie is van de natuurwetten.
 • De filosofie van de wetenschap en het materialisme is gebruikt om de mensen te laten accepteren dat armoede onvermijdelijk is vanwege het gebrek aan bronnen.

Lees hier meer over.

 

Inconsistenties in de evolutietheorie

 • De evolutietheorie kan niet verklaren dat menselijke wezens bewust en bereidwillig hun eigen enge, eigenbelang op de korte termijn, opzij kunnen zetten om aan de overleving van het ras als geheel te werken.
 • In het materialistische paradigma zit een logische fout, en de wetenschappers zelf demonstreren die fout door te zeggen dat het materialisme vrede zou creëren, omdat religie oorlog heeft geschapen.
 • Het wetenschappelijk materialisme is geen filosofie die bedacht is om de mensen te bevrijden.
 • Het wetenschappelijk materialisme is een filosofie die is bedacht door de opkomende machtselite die de positie van de gevestigde machtselite wil overnemen, die berust bij de katholieke kerk.

Lees hier meer over.

 

Visualiseer een doorbraak in de wetenschap

 • Als je de waarheid begrijpt die de kwantumfysici beschrijven, dan zie je dat het bewustzijn van de wetenschapper fundamentele invloed uitoefent op de wetenschappelijke observatie.
 • Een menselijk wezen is niet een exclusief product van DNA, maar de cel heeft zelf een vorm van intelligentie.
 • Veel wetenschappers beginnen verder te kijken dan het materialisme. Houd voor ogen dat dit zal doorgaan.
 • Het is ironisch dat de materialisten geloven dat zij bezig zijn de mensen te bevrijden van slavernij, maar er niet in slagen te zien dat zij eenvoudig een ander aards instituut hebben gevormd dat het denken van de mensen tot slaaf heeft gemaakt.

Lees hier meer over.

 

Is objectiviteit mogelijk?

 • De wetenschappelijke droom van objectiviteit kan nooit worden gerealiseerd met het menselijke bewustzijn.
 • Dat kan alleen maar met het Christusbewustzijn.
 • Als je geen objectieve ervaring krijgt, dan volgt daar logischerwijs uit dat het materialisme ook een subjectieve ervaring is.
 • Zoals de kwantumfysici hebben bewezen, kun je nooit een ervaring krijgen die niet door jouw bewustzijn heen gaat.
 • Degenen die willen nadenken over hoe hun beeld van de wereld wordt gekleurd door hun database, kunnen toewerken naar een gemoedsgesteldheid waarin zij geen dualistische overtuigingen meer hebben.

Lees hier meer over.