Is objectiviteit mogelijk?

Geascendeerde Meester Jezus, 4 januari 2009

En het verlangen dat natuurlijk de hoop is om de mensheid zo te wekken, en als jij durft te zeggen dat jij dat verlangen had, dat jij daar naar wilde luisteren, en dat je ook daadwerkelijk de Levende God hebt ervaren – zoals deze boodschapper in zijn video heeft gezegd, waarin hij het erover heeft dat de directe ervaring het enige bewijs is dat God bestaat. Bekijk de commentaren op die video, mijn geliefden, en zie hoe de mensen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn elk aspect ervan proberen te ontkennen en belachelijk te maken, en met een heel ‘slimme’ overtuiging aankomen, mijn geliefden, dat alles alleen maar een subjectieve ervaring is, dat er geen objectieve ervaring, geen objectieve waarheid, bestaat.

Maar begrijp het subtiele verschil. Jullie zijn een individualisatie van Gods Wezen. De Schepper is alomtegenwoordig. Jouw zelfgevoel concentreert zich in een specifiek lokaal punt. De Schepper beziet alles vanuit het alomtegenwoordige perspectief; jij beziet de wereld vanuit jouw lokale perspectief. Je begrijpt natuurlijk wel dat jij niet het alomtegenwoordige perspectief van de Schepper hebt. Maar betekent dit dat je geen objectieve ervaring kunt krijgen?

Nu, dat hangt af van hoe jij ‘objectief’ definieert, mijn geliefden. Want als de materialisten gelijk hebben dat jij geen objectieve ervaring kunt krijgen, dan hebben zij hun eigen filosofie en argumenten ongeldig verklaard. Omdat daar logischerwijs uit voortvloeit dat het materialisme en hun geloof in het materialisme – en hun geloof in de superioriteit van het materialisme over elke vorm van geloof – ook een subjectieve ervaring is. En dan kunnen zij niet meer gelijk hebben dan welke religie ook. En zij zeggen in feite: “Mijn subjectieve ervaring is superieur aan hun subjectieve ervaring.” En als ze eerlijk zijn, zou dit hun argumenten ongeldig maken.

We komen tot het besef dat wij dus een beetje meer inzicht in het concept objectiviteit moeten krijgen, mijn geliefden. En dat is heel eenvoudig. Zoals we hebben gezegd, kijkt ieder menselijk wezen op deze planeet op dit moment naar de wereld door zijn of haar persoonlijke database die een filter vormt voor hoe je naar alles kijkt, hoe je iets categoriseert en ervaart door dit in verband te brengen met eerdere ervaringen en overtuigingen in je database. De wereld bekijken door het filter van je database is een subjectieve ervaring. Of je nu religieus bent en in God gelooft – maar nog nooit de Aanwezigheid van God hebt ervaren – of je nu een materialist bent die het bestaan van God ontkent, jij beziet de wereld door jouw subjectieve filter.

Maar het is heel goed mogelijk dat menselijke wezens een of een paar stappen verder kunnen kijken dan hun huidige filter, hun database uit kunnen breiden, of zelfs buiten de database om kijken en een nieuw inzicht, een hoger inzicht krijgen.

De wetenschap en objectiviteit
Mijn geliefden, de wetenschap heeft de mensen nu juist in staat gesteld om verder te kijken dan de huichelarij en het bijgeloof van het rigide christendom uit de middeleeuwen. En zie je niet dat de wetenschap zelf beweert dat het mogelijk is om een objectieve ervaring te krijgen? De wetenschappers ontkennen momenteel dat je zo’n ervaring kunt krijgen met het bewustzijn.

Maar zoals de kwantumfysici hebben bewezen, kun je nooit een ervaring krijgen die niet uit je bewustzijn komt. Dus de vraag hoe objectief jouw ervaring is, hangt af van hoe dik het filter van jouw persoonlijke database is. Wat inhoudt dat jij, wanneer je een bewuste poging doet om de aannames en overtuigingen in je database te onderzoeken en aan te vechten – en ze vervangt door groter inzicht, of ze misschien wel allemaal wegdoet – en geleidelijk aan naar een bewustzijnsstaat toewerkt waarin je, hoewel je de wereld nog wel vanuit een gelokaliseerd perspectief beziet, haar niet beziet door het filter van een database dat vol dualistische overtuigingen zit. En dit mijn geliefden, is de ware definitie van objectiviteit.

Dit betekent niet dat je maar één allerhoogste maatstaf voor objectiviteit kunt krijgen zolang je bent geïncarneerd. Want de allerhoogste maatstaf voor objectiviteit is het alomtegenwoordige gewaarzijn van de Schepper. Maar het betekent desondanks wel dat degenen die bereid zijn om verder te kijken dan de dualiteit – degenen die bereid zijn om na te denken over het feit dat hun wereldbeeld wordt gekleurd door hun database – naar een gemoedstoestand toe kunnen werken waarin zij bevrijd zijn van dualistische overtuigingen. In plaats van door een donker glas te kijken, zoals Paulus heeft gezegd, kunnen ze hem nu zien zoals hij is. Zij kunnen de waarheid van Christus zien. Zij kunnen zien dat zij een spiritueel wezen zijn, een verlengstuk van het Oneindige Wezen van de Schepper, dat wordt geconcentreerd in een specifiek punt in de eindige wereld, maar met het oneindige potentieel om verder te komen en het oneindige te omarmen.

Dit is een deel van een langere lering. Een ander deel van het dictaat kun je hier lezen.