De rol van de wetenschap om armoede in stand te houden

Geascendeerde Meester Saint Germain, 14 december 2007

Zoals er altijd twee kanten aan een munt zitten, bestaat er natuurlijk een andere kant – de vervorming van het Moederaspect. En die vervorming komt door de wetenschap en de filosofie van natuurlijke selectie, en de filosofie dat alles in het leven een vergroot uitbeelden is van de strijd om beperkte bronnen die er daardoor voor zorgt dat sommigen fitter dan anderen zijn.
En nogmaals, dit is gebruikt door die mensen in de machtselite, die mensen van de krachten van de antichrist, die het gezag van de katholieke kerk niet wilden accepteren en zich daaraan wilden onderwerpen. Want zij waren de opkomende machtselite die de macht wilde afnemen van de gevestigde machtselite, die eeuwenlang een verbond, een onheilig verbond, had met de katholieke kerk.

De opkomende machtselite zag dat het opkomen van het materialisme, dat vooral een stoot kreeg door de evolutietheorie, hun voertuig was om zich als de onbetwiste heersers op de wereld te vestigen, door hun filosofie dat er niets anders meer is dan deze wereld. En dat opnieuw, het elitaire en het feit dat sommige mensen rijk zijn en dat veel mensen arm zijn, gewoon een vergroot uitbeelden is van de natuurwetten waardoor degenen die het sterkst zijn, het recht hebben om te heersen, het recht hebben op hun privileges, zoals overvloed, en de meerderheid van de bevolking arm te laten blijven.

Dit is niet alleen een totaal bedenksel. Het is in feite een vervorming van de realiteit en de natuurwetten. Want als je niet al te zorgvuldig de geschiedenis op deze planeet analyseert, zelfs door de kennis die al door de wetenschap zelf naar voren is gebracht – waaronder de natuurkunde en biologie – als je zo’n analyse zou uitvoeren en tussen de regels doorleest – verder kijkt dan de officiële doctrines van de wetenschap en weigert te luisteren naar het priesterdom van de wetenschap – dan zou je ontdekken dat de evolutietheorie wordt gebaseerd op een volslagen en volledig verkeerd uitgangspunt.

In de eerste plaats wordt dat gebaseerd op het bewustzijn van gebrek, het concept dat dit een planeet is met beperkte bronnen. Zoals ik al eerder heb gesproken, is dit een volslagen leugen. Want de enig echte bron is de kennis van geïncarneerde mensen, die gecombineerd met de wil, om Gods licht door zich heen laten stromen en daardoor meer overvloed te brengen dan je tegenwoordig ziet. De wil om méér te worden.

Het is niet waar dat deze planeet beperkte bronnen heeft. Want zoals Jezus heeft gezegd dat het bij de mensen onmogelijk is – wat inhoudt dat wanneer je in het menselijke bewustzijn zit en jij de kracht van God binnenin jou ontkent, dan heeft deze planeet inderdaad beperkte bronnen. Want het is niet mogelijk om grotere bronnen met de kracht en wijsheid van de mens aan te boren. En zodoende zijn degenen die zich volledig hebben vereenzelvigd met het bewustzijn van de antichrist en hun identiteit van gescheidenheid, inderdaad afgesneden van die kracht. Dus lijkt het voor hen alsof de planeet beperkte bronnen heeft.

Maar de realiteit is natuurlijk dat wanneer je het potentieel gebruikt dat alle mensen hebben, het koninkrijk van God binnenin jou te vinden, dan is het mogelijk om de hoeveelheid overvloed te laten toenemen op deze planeet. En in feite is dit, ondanks wat de wetenschap momenteel zegt, juist de kracht die de evolutie aanstuurt op planetair historische schaal. Zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, de aandrang om meer te worden, de drang om te groeien die in al het leven wordt ingebouwd – die zorgt ervoor dat diersoorten en de hele planeet transcendeert en steeds hogere niveaus in complexiteit bereikt. En complexere levensvormen zijn natuurlijk een uitdrukkingsvorm van overvloed.

Dus je ziet, historisch gezien, dat als alleen het bewustzijn van gebrek en de concurrentie om beperkte bronnen had bestaan, de planeet niet in een opwaartse evolutionaire spiraal zou zitten. Die zou dan in een neerwaartse evolutionaire spiraal zitten en al heel lang geleden uit elkaar zijn gevallen onder het gewicht van die spiraal. De waarheid is dat het zeker mogelijk is steeds grotere bronnen aan te boren, waardoor armoede wordt overwonnen en alle mensen het overvloedige leven krijgen. Dit kan uitstekend binnen de natuurwetten. Maar in het collectieve bewustzijn is geprogrammeerd door de filosofie van de wetenschap en het materialisme, dat dit juist niet mogelijk is en dit zorgt ervoor dat miljoenen, zo niet miljarden, mensen overal ter wereld accepteren dat het gewoon hun levenslot is en dat zij er niets aan kunnen doen. Want de bronnen zijn immers beperkt, dus hoe zouden alle mensen dan rijk kunnen zijn? Hoe zouden alle mensen een bepaalde levensstandaard kunnen hebben?

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.