Visualiseer een doorbraak in de wetenschap

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 december 2007

Als je de realiteit begrijpt die door de kwantumfysica wordt beschreven, dan zie je dat als het bewustzijn van de wetenschapper een fundamentele invloed heeft op de wetenschappelijke observatie, een wetenschapper niet – met een wetenschappelijk middel – kan zien wat hij met zijn bewustzijn niet gelooft dat bestaat. Want je ziet de werkelijkheid niet als je de verrekijker voor een blind oog zet, zoals Lord Nelson bij de beroemde slag bij Trafalgar Square deed.

Heel veel mensen in de wetenschappelijke gemeenschap zitten heel, heel erg dicht bij een doorbraak. Maar ze zetten nog steeds de wetenschappelijke verrekijker aan hun blinde oog, want zij weigeren te zien dat er een of ander spirituele realiteit in het leven kan zijn, dat er iets meer is dan het materiële universum. Hun eigen wetenschap heeft dat al aangeduid – als ze er maar naar willen kijken met die objectiviteit waarvan zij beweren dat die juist de hoeksteen is van de wetenschap.

Er zijn al wetenschappers die hebben gezien dat het niet realistisch is en de beperkingen van het materialistische paradigma hebben ingezien en begonnen zijn nieuwe observaties en theorieën naar buiten te brengen. Waaronder theorieën over de feitelijke intelligentie van de cel en het feit dat de mens niet uitsluitend een product is van zijn DNA, maar dat de cellen zelf in feite een vorm van intelligentie bezitten die hen in staat stellen op de omgeving te reageren en op een grotere bewustzijnsstaat te reageren die buiten het DNA omgaat en wat er in het DNA kan worden gecodeerd.

Dit staat al op de voorgrond bij biologie, maar natuurlijk is het nog niet door de wetenschap in het algemeen erkend. Want opnieuw, je hebt mensen die gevangen zitten in de gedachte dat zij door het materialistische paradigma te bevorderen, in feite aan het allerhoogste goed werken, aan een ultieme waarheid werken. En ze weigeren in te zien dat zij gewoon worden gebruikt om met dat materialistische paradigma de mensen eronder te houden – door te geloven dat zij geen ingebouwde vaardigheid bezitten om hun situatie in het leven fundamenteel te veranderen. En daardoor zijn ze als slaaf ingelijfd bij de krachten in het materiële rijk.

Veel van degenen die in de wetenschap geïnteresseerd zijn, zien duidelijk dat de middeleeuwse kerken de mensen gevangen hielden in onwetendheid, omdat ze de mensen lieten geloven dat ze onderworpen waren aan een menselijk, aards instituut, namelijk de katholieke kerk en de Paus. Dus is het dan niet ironisch dat deze mensen geloven dat ze zich inspannen om de mensen te bevrijden van die slavernij, maar niet erin slagen te zien dat zij ook zo’n aards instituut hebben gecreëerd dat dan bepaalt dat er geen kracht is – noch ooit kan zijn – die buiten het materiële universum omgaat? En wat is de logische conclusie van deze filosofie? Wel, dat als er niets meer is dan het materiële universum, dan hebben menselijke wezens ook geen enkele mogelijkheid om zich ooit te bevrijden van de beperkingen van het materiële rijk – waaronder de krachten die de machtselite vormen en die op elk moment hun instituties vestigen om de mensen in hun macht te krijgen, en elke filosofie die maar de voorkeur heeft in de maatschappij, of het nu de katholieke kerk of het modern wetenschappelijke establishment is, dat op het materialisme wordt gebaseerd.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.