Waarom de wetenschap de mensen niet heeft bevrijd

Geascendeerde Meester Jezus, 1 oktober 2006

Dit betekent niet dat jullie altijd zo moeten spreken zoals ik nu spreek. De Levende Christus kan op veel verschillende wijzen spreken en kan zacht en beminnelijk zijn. Maar ik spreek nu streng, omdat ik spreek tot het massabewustzijn van het Europese werelddeel. En ik zeg jullie dat dat bewustzijn zo dicht is dat mijn woorden, tenzij die doordringend zijn, geen kans maken tot dat bewustzijn door te dringen.

Dit doodsbewustzijn hangt al zo lang boven dit werelddeel dat het in bepaalde gebieden zo verhard is dat bijna niets erin kan doordringen. Toch is niets onmogelijk voor God. En er is trouwens ook niets onmogelijk voor de Levende Christus die weet dat hij niet de doener is, maar dat de Vader door hem heen werkt. En dus maak ik gebruik van deze kans om de woorden te spreken die kunnen doordringen in deze dichtheid van het bewustzijn, het doodsbewustzijn, het mechanische bewustzijn dat denkt dat er een mechanisch pad naar God is.

Of dit nu het pad is dat door de katholieke kerk en de christelijke kerken geboden wordt of het pad dat de wetenschap biedt – wat eigenlijk geen pad is, maar eenvoudig zegt dat alles het gevolg van een kansspel is. Maar hoe het mogelijk is dat de wetenschap steeds diepere lagen van orde en organisatie ontdekt, ook al beweert ze dat deze orde uit een totaal willekeurig proces ontstaan is. Dit is zo onlogisch dat het tijd wordt om te zeggen: “De keizer van de wetenschap heeft niets aan!” Want een ordelijk en duurzaam universum kan natuurlijk niet bij toeval, kan niet door een volledig willekeurig proces, tot stand gekomen zijn. Het moet het resultaat zijn van een intelligente geest die een visie voor dat universum heeft en dan die visie over het Ma-terlicht heen legt, zodat het Ma-ter licht die visie vergroot uitbeeldt.

En dit geeft vervolgens aanleiding tot de erkenning dat alle zelfbewuste wezens de geestkracht hebben om een visie over het Ma-terlicht heen te leggen en zodoende zijn mensen in staat geweest iets te creëren dat lager is dan de visie van de aarde die in de Geest van God wordt gehandhaafd. En dat is de reden dat je zoveel onvolmaakte omstandigheden op aarde ziet. Het is niet zo dat God op deze wijze schept. Noch is het een kwestie van een kansspel, zodat er geen echt systematisch manier is om het leven te verbeteren.

Heeft de wetenschap niet systematisch de materiële levensomstandigheden op dit werelddeel verbeterd? Heeft het dan zin om te zeggen dat alles maar willekeur is? Is het inderdaad niet logischer om te zeggen dat mensen de geestkracht hebben zich een betere toekomst voor te stellen die van hun huidige realiteit verschilt? En dus zullen zij, als ze zich een toekomst voorstellen die minder dan hun huidige realiteit is, die toekomst scheppen en ze zullen duistere tijdperken voor een hele beschaving creëren. En als zij de traditionele manier van denken doorbreken en zich een stralender toekomst gaan voorstellen, zullen ze een betere toekomst scheppen, zoals inderdaad op het Europese werelddeel is gebeurd sinds de opkomst van de wetenschap en de eeuw van Verlichting.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.