Inconsistenties in de evolutietheorie

Geascendeerde Meester Saint Germain, 15 december 2007

Het probleem met de evolutietheorie is dat die natuurlijk niet kan verklaren waarom er zo’n globaal bewustzijn is dat in staat is na te denken over wat het best is voor de hele soort en het daarom mogelijk maakt dat menselijke wezens die zich van zichzelf bewust zijn, bewust en bereidwillig hun eigen beperkte, eigenbelang voor de korte termijn opzijzetten om aan de overleving van het ras als geheel te werken. En hieruit blijkt dat de wetenschappers die de evolutietheorie aanprijzen, iets tegenstrijdigs in hun eigen logica hebben.

Want juist het feit dat zij de evolutietheorie proberen aan te prijzen als manier om vrede op aarde te creëren en de strijd te overwinnen die door religies wordt veroorzaakt, toont aan dat zij meer bewustzijn hebben, het bewustzijn dat niet alleen door de ‘survival of het fittest’ kan worden verklaard, zoals de evolutietheorie momenteel dit mechanisme verklaart. Zelfs in het materialistische paradigma zit een logische leemte en de wetenschappers zelf demonstreren die leemte door met het argument aan te komen dat het materialisme vrede creëert terwijl de religie oorlog heeft gecreëerd. Want juist het feit dat zij hierover  ruzie maken, toont aan dat er een bewustzijnsstaat moet zijn die mensen verder dan hun eigen beperkte eigenbelang laat kijken, door af te stemmen op wat het beste voor het ras als geheel is.

En waar in het huidige materialistische paradigma is ruimte voor zo’n globale bewustzijnsstaat die verder gaat dan het individu en de individuele genen? Welnu, die is er simpelweg niet. En die is er niet, omdat de wetenschappers zelf, de geleerden op het gebied van biologie, niet bereid zijn naar de filosofische consequenties te zien van de wetenschap kwantumfysica, die heeft bewezen dat het bewustzijn van de wetenschapper een fundamentele invloed heeft op het experiment zelf. En daardoor moet er een realiteit zijn die dieper gaat, namelijk dat het bewustzijn onderdeel is van alles wat er op planeet aarde gebeurt. En daardoor is het niet logisch dat het evolutionaire proces alleen door toeval, en de aanpassing aan de omgeving, wordt geleid. Want er moet een groter bewustzijn in het evolutionaire proces bestaan.

Dit toont je aan dat het wetenschappelijk materialisme niet een filosofie is die – zoals ze beweert – werd bedacht om mensen te bevrijden, door hen meer inzicht te geven in de realiteit van het leven dan wat je in de middeleeuwse katholieke doctrine zag. Nee, mijn geliefden, het wetenschappelijk materialisme richt zich niet op het bevrijden van mensen uit de illusies die hen minder overvloed bezorgen, die hen arm houden. Zoals gisteren is uitgelegd, is het gewoon een filosofie die door de machtselite in opkomst werd gecreëerd die de positie wil overnemen van de gevestigde machtselite die op de middeleeuwse kerk wordt gebaseerd.

De oorlog tussen religie en wetenschap
De dogmatische religie in elke willekeurige vorm en het wetenschappelijk materialisme zijn eenvoudig het vergroot uitvoeren van de eeuwenoude machtsstrijd tussen twee dualistische tegenstellingen. Dit zie je heel duidelijk in het Midden-Oosten – waar groepen mensen tegen elkaar strijden en dat al generaties lang doen, maar voor buitenstaanders is het heel gemakkelijk te zien dat het vechten nergens over gaat, want er is geen echte reden voor hen om tegen elkaar te vechten, behalve dan dat zij elkaar haten.

Het moet mogelijk zijn voor mensen in het westen, die deze nonsens zien die in het Midden-Oosten aan de gang is, om een stap terug te doen en naar hun eigen maatschappij te kijken en in te zien dat het mechanisme, de dualistische strijd die ze in het Midden-Oosten zien, ook in hun eigen westerse maatschappijen aanwezig is, alleen in een subtielere vorm die niet met fysiek geweld tot uitdrukking wordt gebracht, maar een vorm van mentaal en spiritueel geweld. Waar twee krachten tegen elkaar vechten, die beide beweren dat ze vechten om de mensen te bevrijden, of het nu door de katholieke doctrine van verlossing is, of door de wetenschappelijke doctrine om de geest van de mensen te bevrijden van de illusies van de religie.

Maar in werkelijkheid zal geen van die systemen de geest van de mensen bevrijden om de waarheid aan de weet te komen van wat er op deze planeet aan de hand is. En daarom zal geen van beide systemen, noch de dogmatische religie, noch het wetenschappelijk materialisme, de mensen onderrichten over de basale waarheid die ik aan het begin van deze verhandeling heb uitgelegd – namelijk dat ze worden gebruikt door krachten die deze planeet te boven gaan, die hun licht en energie proberen te stelen door ervoor te zorgen dat zij met de dualistische strijd bezig zijn.

En hoe doen ze dat? Door ervoor te zorgen dat ze met het dualiteitsbewustzijn bezig zijn, waardoor ze een dualistisch beeld op de kosmische spiegel projecteren en dus onvermijdelijk fysieke omstandigheden van de kosmische spiegel terug ontvangen waardoor het lijkt alsof er een andere groep mensen of een ander geloofssysteem tegen hun vooruitgang is. En daardoor lijkt het – als ze alleen maar tegen die mensen of dat geloofssysteem vechten – alsof dat al hun problemen zal oplossen en dat meer overvloed op deze planeet teweegbrengt.

De mensen in het Midden-Oosten of in andere gebieden van de wereld geloven echt dat als ze alle leden van de tegenstanders doden, het paradijs op aarde komt. Er zijn mensen in het westen die geloven dat als zij alleen maar hun religie tot de enige gevestigde religie kunnen maken, of als zij alleen maar elke religie kunnen uitroeien en het wetenschappelijk materialisme tot het enige gevestigde geloofssysteem maken, zij alle problemen van de mensheid oplossen en het paradijs op aarde brengen.

Veel mensen in de westerse maatschappij zijn echt heel erg intelligente mensen, en bedoelen het heel goed. En zij geloven oprecht dat zij voor een goede zaak strijden door een of ander geloofssysteem, zelfs politieke geloofssystemen of economische filosofieën, te bestrijden. Maar toch zien zij niet dat ze simpelweg zijn verleid tot de dualistische strijd en al hun goed bedoelde inspanningen in feite niets doen om de mensheid te bevrijden zodat zij een stap hogerop gaan naar een hoger niveau. Het houdt de mensheid alleen maar bezig met de dualistische strijd.

En daardoor versterken hun inspanningen die strijd eenvoudig en houden die strijd in stand, die dient om de mensen in de armoede gevangen te houden die begint als een staat van spirituele armoede. Hoe kunnen die mensen hun medescheppende vaardigheden gebruiken om actief en persoonlijk het overvloedige leven op aarde samen te scheppen zolang zij niet weten wie ze zijn – spirituele wezens die werden ontworpen om medeschepper met God te zijn.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.