Het Pad naar Christusschap

Wij kunnen allemaal het pad naar Christusschap volgen

De ergste vergissing van het christendom is dat ze van Jezus een uitzondering heeft gemaakt in plaats van een voorbeeld dat je kunt volgen. Jezus kwam ons het pad demonstreren dat wij allemaal kunnen – en moeten – volgen om naar het koninkrijk van God te gaan. Dit pad leidt ons door een geleidelijk initiatieproces totdat wij een duidelijk hogere bewustzijnsstaat bereiken. Dit pad kan vele namen hebben, zoals het spirituele pad of het mystieke pad. Op deze website wordt dit het pad naar persoonlijk Christusschap genoemd.

Het christendom doet een valse bewering wanneer ze zegt dat Jezus, of zelfs een kerk in de buitenwereld, de sleutel heeft tot onze verlossing. De ‘sleutel tot de kennis’ zit in onszelf en wij moeten hem daar ontdekken in plaats van op een verlosser van buitenaf te wachten. Deze sectie bevat een groot aantal leringen over het pad dat Jezus ons 2000 jaar geleden heeft onderricht en dat hij tegenwoordig als geascendeerde meester onderwijst.

Je kunt deze leringen gebruiken om je te bevrijden van zeventien eeuwen christelijke programmering die erop gericht is om ervoor te zorgen dat jij je ware potentieel ontkent. Je kunt deze leugen loslaten en het recht opeisen om het pad dat Jezus voor ons allen heeft uitgezet, te bewandelen.

Gebruik ook de links voor de secties helemaal onderaan om te vinden wat je interesseert.

 

Introductieartikel:

Volg het ware pad en eis je Christusschap op

 

Langere artikelen:

Loop je van God weg of kom je naar God toe?
Hierin worden de negen fases van spirituele ontwikkeling op aarde uitgelegd, van mensen die boos zijn tot mensen die één met God willen worden.

De eeuwige uitdaging van Christus
Een kort artikel dat de uitdagingen verklaart die de mensheid krijgt gepresenteerd vanwege het feit dat Jezus is geïncarneerd en heeft gedemonstreerd dat het Christusbewustzijn in ons kan incarneren.

De weg van Christus versus de weg van de antichrist
Een lange verhandeling die je een geconcentreerde beschrijving geeft van het ware spirituele pad, waaronder een diepgaand inzicht in zonde, verraderlijke boetedoening, verlossing, de antichrist, de dualiteit en de non-dualiteit, de bedoeling van het leven en veel andere onderwerpen. Je zou het kunnen beschouwen als het minimum at je moet weten over het pad naar Christusschap.

 

-0-0-0-0-0-

 

Er bestaat een fundamenteel verschil tussen het bewustzijn van Christusschap en gewoon menselijk bewustzijn. In de praktijk kunnen we niet ogenblikkelijk het menselijke bewustzijn in Christusschap veranderen. Wij moeten allemaal een geleidelijk pad volgen.

Deze website zal een geleidelijk pad aangeven dat wij allemaal kunnen volgen, omdat wij dat potentieel bezitten. Wij kunnen het pad beschouwen als een wenteltrap met honderdvierenveertig treden. Ieder menselijk wezen is op een bepaalde trede van deze trap en de belangrijkste taak in dit leven is dat we zoveel mogelijk treden moeten beklimmen naar het einddoel dat volledig Christusschap is. Dit betekent niet dat je nu op de eerste trede staat en vandaar moet opklimmen. Zoals Jezus ons tegenwoordig vertelt, bestaat reïncarnatie en bewandelen wij dit pad al vele levens. Daarom ben je nu op een bepaalde trede en is het je taak om vandaar verder te groeien. De leringen op deze website zijn ontworpen om je te helpen om vooruit te komen ongeacht op welke trede je staat.

Het is echter een feit dat het pad kan worden verdeeld in drie hoofdsecties:

Stap 1 tot 47. Dit is het niveau waarop mensen heel erg egoïstisch zijn en krachtig. Zij gebruiken het bewustzijn van de antichrist om hun agressie tegen anderen te rechtvaardigen en dit bewustzijn kan alles ‘rechtvaardigen’. Dergelijke mensen staan waarschijnlijk niet open voor deze website en zullen met allerlei argumenten aankomen waarom zij erop tegen zijn. Zij leren dingen op de Harde Leerschool, waardoor ze ervaren dat ze terugkrijgen van de kosmische spiegel wat ze hebben uitgezonden.
Stap 48 tot 96. Hier bevinden zich mensen die de ergste vormen van egoïsme hebben overwonnen. Zij zijn zover op het pad dat ze hun creatieve potentieel ontdekken en leren om dat tot uiting te brengen. Dit potentieel wordt tot uiting gebracht als ze de energie en kenmerken van zeven vormen van spirituele energie benutten die vaak de zeven stralen worden genoemd. Die mensen kunnen heel veel profijt hebben van de leringen en hulpmiddelen die deze website en onze andere websites geven.
Stap 96 tot 144. Op dit niveau zitten mensen die van hun creatieve potentieel hebben gehoord en die naar volledig Christusschap toewerken. In zekere zin is dit een heel delicate fase, omdat je hierin heel subtiele initiaties krijgt. Je moet het onderscheid leren tussen de onzichtbare realiteit van het Christusbewustzijn en de subtiele verdelingen van het bewustzijn van de antichrist. De mensen op dit niveau kunnen veel baat hebben bij de leringen op deze en de andere websites. Maar in deze fase kan geen enkele lering jouw eigen innerlijke ervaringen vervangen.

-0-0-0-0-0-

 

De Secties:

Wat is Christus?

Wat is Christusschap?

Christusonderscheid

Het ware en het valse pad

Aan het mystieke pad beginnen

Het pad naar Christusschap begrijpen

Het pad naar Christusschap  bewandelen

Psychologische aspecten van het pad naar Christusschap 

Korte artikelen over het ego

De illusies van het ego blootleggen

Fases van het pad van Christusschap 

Het ascensieproces

Het doodsbewustzijn

Egospelletjes blootleggen

Egodrama’s blootleggen

Q&A: Christusschap

Q&A: Christusonderscheid

Q&A: Het pad bewandelen