Het ware en het valse pad

HOOFDPAGINA

De krachten van de antichrist hebben er alles aan gedaan wat zij maar konden om het moeilijk te maken om het mystieke pad te bewandelen. Dit houdt in dat zij een heel vals pad hebben gecreëerd dat verlossing belooft maar daar niet in slaagt.
Het christendom in het algemeen is slechts één voorbeeld van het valse pad.

Het onderscheid tussen het ware en valse pad is subtiel. Daarom hebben wij Christusonderscheid nodig en de leringen en het licht van de geascendeerde meesters om een referentiekader te hebben. De doorsneereligies op de wereld presenteren een vals pad.

Het valse pad belooft dat jij de garantie krijgt dat je wordt gered als jij je houdt aan de voorschriften van een religie op de wereld. Dit zegt ook dat je alleen kunt worden gered als jij een gevestigde kerk aanhangt en haar hiërarchie van menselijke wezens. Het ware pad zegt dat verlossing uitsluitend een kwestie is van de illusies van de antichrist overstijgen en persoonlijk Christusschap te bereiken. Je hebt geen gezag op aarde nodig, omdat alles afhangt van je innerlijke relatie met jouw hogere zelf en de geascendeerde meesters.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Waarom kerken het valse pad verkalken en onderwijzen

• De enige ware kerk is de levende kerk, de kerk die het Levende Woord voorbrengt.
• Op het moment dat de stroom van het Levende Woord stopt, begint een organisatie te stagneren en te verkalken.
• De organisatie trekt mensen aan die rigide zijn, die zich op hun gemak willen voelen, die een automatisch pad willen volgen, een gegarandeerd pad naar verlossing.
• Dit is het valse pad van de valse leraren die naar de aarde zijn gekomen sinds de zondeval.
• Er bestaat geen uiterlijk pad! Er is geen automatisch pad naar verlossing, omdat wij vrije wil hebben.

Lees hier meer over.

 

Je moet zíjn in plaats van doen

• De enige manier om de krachten van de antichrist van de aarde te verwijderen is dat een cruciaal aantal mensen hier beneden de Levende Christus moet durven te zijn.
• Zolang je denkt dat de manier om het koninkrijk van God op aarde te brengen, is dat je weerstand moet bieden aan de krachten van duisternis, zit je in een dualistische strijd gevangen.
• Het ware pad is het pad waarop je naar binnen gaat en je eenzijn met God manifesteert.
• Het ware pad is dat je niet meer een volgeling bent, zodat je één met die leraar wordt.
• Dit is het pad dat Jezus heeft onderwezen en gedemonstreerd aan zijn discipelen.
• Wij kunnen ook zeggen: “IK BEN één met Christus.” En daarom: “IK BEN Jezus Christus, zo boven zo beneden.”

Lees hier meer over.

 

Durf te zijn – zo Boven zo beneden!

• Het concept zonde is nooit van God gekomen.
• De meest diepgaande lering die er ooit over het koninkrijk van God is gegeven, is: “Het koninkrijk van God zit binnenin jou.”
• De krachten van de antichrist proberen je innerlijke verlangen naar iets meer af te leiden.
• De valse leraren zeggen: “Jij kunt God alleen via ons bereiken, je kunt alleen door onze religie worden gered.”
• Deze leugen kwam Jezus uitdagen.

Lees hier meer over.

 

Het ware innerlijke pad van Christus volgen

• De Levende Christus probeert je altijd zover te krijgen dat jij de netten waarin je huidige identiteitsgevoel zit verstrikt, achter je te laten.
• De vertegenwoordigers van de Levende Christus hebben nooit tot doel gehad om een lering op de wereld te geven die absoluut waar is.
• Twee religies kunnen overtuigingen hebben die elkaar lijken tegen te spreken, maar die beide door geascendeerde meesters werden gegeven.

Lees hier meer over.

 

Er is meer dan het uiterlijke pad

• Je ego probeert de uiterlijke schijn op te bouwen dat hij acceptabel is in de ogen van God, omdat hij voldoet aan al die uiterlijke voorwaarden.
• Er is een grote groep mensen op deze planeet die toe is aan het achterlaten van die hele denkwijze.
• Een groot percentage mensen op deze planeet is er op innerlijk niveau aan toe om een trede hogerop te stappen en werkelijk te begrijpen waar het spirituele pad over gaat, maar hun gedachten zijn er nog niet aan toe.
• De uiterlijke geest wordt nog te zeer door hun ego beheerst.
• De ware leraar komt de mensen uitdagen om uit die controle door het ego te stappen.

Lees hier meer over.

 

Het verkeerde beeld dat verlossing een mechanisch proces is

• Het christelijke geloof heeft ervoor gezorgd dat prachtige mensen de vibratie van angst en schuldgevoel kregen.
• De christelijke religie heeft een beeld van verlossing gegeven dat verlossing afschildert als een mechanisch, niet een creatief, proces.
• Het ego en de verkeerde leraren zullen er alles wat mogelijk is aan doen om te voorkomen dat jij het Christusbewustzijn krijgt.
• Er bestaat een essentieel verschil tussen het pad van Christusschap en het pad van persoonlijke groei.
• Er zal een moment komen waarop je pas verder kunt groeien, als je verder kijkt dan het pad van persoonlijke groei.
• Christusschap vergroot je zelfgevoel om al het leven te omvatten.
• Jezus heeft een Cursus in Christusschap gegeven om het ware pad te vinden.

Lees hier meer over.

 

Het valse pad van initiatie onder de Serpenten

• Er zijn geen situaties die bepalen of je door de poort naar de hemel kunt lopen, je hoeft niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen om door die deur te lopen.
• Je moet alle voorwaarden in jouw gedachten overwinnen, zodat jij de open deur bent.
• Je kunt die voorwaarden alleen maar verwijderen wanneer je ze wilt bekijken.
• Het valse pad heeft je vaardigheid vergroot om die voorwaarden te rechtvaardigen.
• Het valse pad is onderworpen aan de wet van karma, de wet van actie en reactie, en de tweede wet van de thermodynamica.
• Het Serpent kan je alleen illusies bieden. Het zijn slimme illusies, maar op den duur zal de tweede wet van de thermodynamica ervoor zorgen dat die worden uitgedaagd.

Lees hier meer over.

 

De valse zoektocht naar status en een vals gevoel van eigenwaarde

• Wanneer je het pad van de valse leraren volgt, dan heb je het wereldbeeld dat je de moeite waard bent, een status hebt, die afhangt van de uiterlijke initiaties die je op dit valse pad hebt gekregen.
• Je bouwt een gevoel van eigenwaarde op dat berust op prestaties op de wereld, je kennis, je inzichten.
• Het valse pad kan je geen echt gevoel van eigenwaarde geven, omdat je niet echt een gevoel van eigenwaarde kunt krijgen zolang er nog iets in je wezen zit waar je niet naar wilt kijken.
• Het hele idee van het valse pad is dat er een maatstaf op de wereld is, die bepaalt of jij naar de hemel gaat.

Lees hier meer over.