Aan het mystieke pad beginnen

HOOFDPAGINA

Het mystieke pad of het pad van Christusschap is heel anders dan de traditionele religies en dan wat er op new age gebied wordt aangeboden. Het belangrijkste verschil is dat het mystieke pad een innerlijk pad is.

Het is geen kwestie van leringen op de wereld bestuderen of bepaalde praktijken uitoefenen en dat je dan op een of andere manier als door magie, ontdekt dat jij bovenmenselijke krachten bezit. Het is een kwestie van het transformeren van je bewustzijnsstaat op een fundamentele manier, een transformatie die zo krachtig is dat wij ons dat niet eens kunnen voorstellen, wanneer wij aan het pad beginnen. Dit houdt in dat je naar jezelf moet willen kijken, naar je onderbewuste.

Je kunt jezelf niet dwingen om aan het mystieke pad te beginnen. Het is iets waar je aan toe moet zijn en de meeste mensen weten intuïtief wanneer zij er klaar voor zijn. Er is echter wel een bewuste beslissing voor nodig om je bezig te houden met het pad en de artikelen hieronder zullen je helpen om een duidelijker beeld te krijgen van het pad.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Laat mij met rust, Jezus

• Veel mensen voelen zich op hun gemak wanneer ze op het spirituele pad zijn en willen niet worden gestoord.
• Sommigen denken dat zij beter zijn dan anderen, omdat zij een hogere lering hebben of een goeroe.
• Jezus roept ons op om die staat los te laten en het innerlijke pad te willen volgen.

Lees hier meer over.

 

Wees bereid om je door Jezus te laten storen

• Je kan er niet eeuwig over doen om op het pad van Christusschap te stappen.
• Het pad staat zover af van een normale, materiële levensstijl dat je bereid moet zijn om je door Jezus te laten storen.
• Je moet voelen wanneer het jouw tijd is om serieus met het pad aan de slag te gaan.
• Als je niet alert bent en bereid bent om gestoord te worden, wijs je misschien de leraar af die vermomd bij je komt.
• Wij moeten onze netten achterlaten of erin gevangen zitten.

Lees hier meer over.

 

Waarom een eenvoudige lering beter is dan een ‘geleerde’.

• Jouw ego kan heel goed een spirituele lering benutten om het te laten lijken alsof jij een heel geavanceerde student bent.
• Je moet gebruiken wat je hebt geïnternaliseerd om anderen te kunnen helpen.
• Wanneer je het spirituele pad volgt met een motivatie die op jezelf is gericht, dan zal er een moment komen waarop je groei stopt.
• Sommige mensen vinden de leringen te eenvoudig en passen ze niet toe.
• Je ego wil een lering interpreteren op een manier waardoor het lijkt alsof hij heel erg gevorderd is, omdat hij die lering kan begrijpen.
• Het ego redeneert dat hoe moeilijker een lering is, hoe verder gevorderd hij dan wel moet zijn.
• Sommige mensen zijn er bijna aan verslaafd om op zoek te gaan naar steeds ingewikkelder spirituele leringen.
• Overwin de onophoudelijke pogingen van je ego om zichzelf boven anderen te verheffen.

Lees hier meer over.

 

Eis het recht op dat je de Christus op aarde mag zijn

• Voor veel mensen is het enige wat in de weg staat tussen je huidige stap op het pad en de overwinning dat je de open deur bent voor de Levende Christus, het feit dat jij je Christusschap moet opeisen.
• Oefening baart kunst en je moet het misschien herhaaldelijk bevestigen voor je het gevoel hebt dat je dit met je hele wezen kunt opeisen.

Lees hier meer over.

 

Angst om de meester te ontmoeten

• Veel mensen zijn tevreden met de leringen van Christus die er op de wereld zijn en hebben geen plaats in hun hart om de Levende Christus te ontmoeten.
• Zij zijn bang voor de Levende meester die dan aan hen zou verschijnen en in hun hart zou spreken.
• Realiseer je wat het verschil is tussen alleen een lering op de wereld willen of een ontmoeting met een levende meester willen.
• Dienstbaarheid vraagt misschien dramatische veranderingen in je leven. Heel vaak kun je niet helemaal goed dienen vanwege de omstandigheden waarin je nu zit.
• Wees bereid om het onbekende tegemoet te gaan, om elke keer één stap te doen.
• Wees bereid om die aard verschuivende veranderingen in je leven door te voeren die je op het pad zal zetten waarop jij dienstbaar kunt zijn.

Lees hier meer over.

 

Het pad begint wanneer je bereid bent om je reactie te veranderen

• Wanneer jij niet de verantwoordelijkheid voor jezelf wilt dragen, wil je niet jouw huidige bewustzijnsniveau, jouw huidige waarneming, onderzoeken.
• Het ene onontkoombare besef dat je moet krijgen voor je een persoonlijke student van de geascendeerde meesters kunt zijn, is dat alles op de wereld van vorm een uiting is van bewustzijn.
• Het spirituele pad begint als iemand op het punt komt dat hij wil onderzoeken of zijn waarneming van het materiële universum klopt, wat inhoudt dat die onafhankelijk van bewustzijn bestaat.
• Accelereer je reactie, zodat je niet tot een negatieve reactie wordt gedwongen door bepaalde omstandigheden.
• Hoe je stopt met reageren op de reflectie van je eigen eerdere reacties.
• Hoe je echt een vrije keuze maakt en acteert in plaats van reageert.

Lees hier meer over.

 

De moeilijkheid om de bedoeling van het spirituele pad te bevatten

• Sommige mensen hebben de leringen van de geascendeerde meesters twintig, dertig of veertig jaar bestudeerd en toch niet de essentie van het pad begrepen.
• Het beeld dat veel mensen op initiaties hebben, wanneer zij een lering van geascendeerde meesters vinden, is een beeld dat wordt gebaseerd op het valse pad dat de gevallen leraren hebben geschapen.
• De enige sleutel om het geascendeerde rijk in te gaan, is je bewustzijnsstaat en jij bent de enige die jouw bewustzijnsstaat kan veranderen.

Lees hier meer over.

 

De beperkingen van de ‘het voelt goed’-spiritualiteit

• De valse hiërarchie heeft met opzet een strategie ontworpen om het internet te overstelpen met spirituele leringen.
• De ‘het voelt goed’-spiritualiteit is een vertragingsfactor bij de plannen van de geascendeerde meesters.
• Dit zorgt ervoor dat veel mensen hun Christusschap uitstellen of ontkennen, het punt waarop ze de open deur voor het licht worden.

Lees hier meer over.

 

Het ontbreken van een gevoel van eigenwaarde komt voor hoogmoed

• God wil dat wij allemaal het gevoel dat wij niets waard zijn, overwinnen.
• Het ontbreken van een gevoel van eigenwaarde komt voor hoogmoed.
• God heeft jou geschapen als iemand die de moeite waard is en wanneer jij oordeelt dat jij niet de moeite waard bent, zeg je dat jij het beter weet dan God. Dit is hoogmoed.
• Wij hebben allemaal het potentieel om Christusschap te manifesteren als wij ons bewustzijn transformeren.
• De waarheid over ‘Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden’.
• Als wij ons openstellen voor het intense licht van Christus, kan het zowel inferioriteit als superioriteit wegbranden.
• Wij kunnen iets leren van het leven van Moeder Maria.
• Wij hebben elk een Goddelijk plan en wij hebben het Christusbewustzijn nodig om het uit te voeren.

Lees hier meer over.