Wat is Christus?

HOOFDPAGINA

Christelijke stromingen hebben Christus vereenzelvigd met de historische persoon Jezus, en beweren dat dit de enige incarnatie van Christus is die ooit op deze aarde kan voorkomen. Dit is een totale leugen. Christus staat boven iets op aarde, waaronder elke door mensen gemaakte structuur.

Christus is in de eerste plaats een universele bewustzijnsstaat die God heeft ontworpen om zich ervan te verzekeren dat de Schepper en zijn schepping één zijn. Dit is noodzakelijk omdat wij allemaal vrije wil hebben gekregen en dit betekent dat wij de illusie kunnen wekken dat wij van onze bron gescheiden zijn. Als wij eenmaal in dat bewustzijn van de antichrist stappen, zal alles wat wij zien en interpreteren, de illusie lijken te versterken dat wij gescheiden zijn. Het Christusbewustzijn is de enige manier om gescheidenheid te ontstijgen en weer naarhet eenzijn terug te keren.

Vanwege de vrije wil, kan de universele Christus niet rechtstreeks op aarde handelen. Het moet worden geïndividualiseerd door een persoon die is geïncarneerd en die het pad van Christusschap bewandeld en de open deur wordt. Jezus is gekomen om een voorbeeld te geven van iemand die dat pad heeft bewandeld en Christusschap heeft bereikt. Hij wilde – en wil tegenwoordig – dat wij allemaal in zijn voetsporen treden en doen wat hij heeft gedaan – op onze eigen persoonlijke manier.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Het vleesgeworden WOORD begrijpen

• Christus is het Levende Woord.
• In deze tijd zijn veel mensen eraan toe om het innerlijke pad te bewandelen.
• Het Levende Woord kan door iedereen op elk moment incarneren.
• Van Jezus werd een afgod gemaakt, omdat niet genoeg mensen toe waren aan het innerlijke pad.
• De verkeerde leraren hebben het Levende Woord toen vervangen door het dode woord.
• Zij gebruiken nu hun traditie om iedereen af te wijzen die het Levende Woord vertegenwoordigt.

Lees hier meer over.

 

Christusschap staat boven tijd en ruimte

• Tijd en ruimte hebben een eindige grootte, maar Christus heeft geen beperkingen.
• Christus heeft geen grenzen of contrast, omdat het de vorm ontstijgt.
• Tijd en ruimte vormen een gesloten lus die onze gedachten in de val laten lopen.
• Het Christusbewustzijn is de enige manier om hieraan te ontsnappen en vrij te worden.

Lees hier meer over.

 

Begrijpen dat Christus de LOGOS is

• Christus kan ook de Logos genoemd worden.
• De logos is het universele aspect van de Christusgeest.
• De Logos is alles wat is geschapen. Het zijn ook alle wezens die individueel Christusschap hebben bereikt.
• De gescheidenheid loslaten betekent niet dat jij je individualiteit verliest.
• Wij kunnen één met de Logos worden als wij het menselijke bewustzijn van de dualiteit en conflicten transcenderen.
• De gemoedstoestand van geascendeerde meesters.

Lees hier meer over.

 

Wat is het Levende Woord?

• De historische persoon op de wereld is niet hetzelfde als het Woord.
• De Logos, het Christusbewustzijn, kan niet tot één enkele persoon worden teruggebracht.
• De Logos is alles, maar menselijke wezens zien niet dat zij de Logos in zich hebben. Daarom zitten zij vast in gescheidenheid.

Lees hier meer over.

 

De rol van Christus is om de Geest en de materie, vader en moeder, te verenigen

• God de Vader is niet van God de Moeder gescheiden, wat inhoudt dat de Geest niet van de materie is gescheiden.
• Onze rol is dat wij ons bewust worden van de realiteit dat wij verlengstukken van de Schepper zijn.
• Om dat te kunnen doen, moeten wij de illusie dat wij gescheiden zijn loslaten.
• Wanneer wij zien dat wij één zijn met God de Vader, worden wij God de Moeder.
• Wij kunnen het eenzijn prediken aan alle mensen en hen helpen om de gescheidenheid te ontstijgen.

Lees hier meer over.

 

Christus kan de onevenwichtigheid in het monotheïsme neutraliseren

• Het monotheïsme heeft de rol van de Goddelijke Moeder in de religie ontkent.
• Jezus is gekomen om God de Zoon te vertegenwoordigen als tussenfase om de mensen te helpen om de Goddelijke vrouwelijke opnieuw te ontdekken.

Lees hier meer over.

 

De Weg van de Kosmische Christus kennen

• Jezus deed uitspraken om zijn volgelingen te testen om te zien of zij een afgod van hem zouden maken.
• De universele Christus is de weg, de waarheid en het leven.
• De enige weg naar verlossing is dat wij naar de universele Christus reiken en die in ons te laten individualiseren.

Lees hier meer over.

 

Waarom Christus op aarde kwam

• Christus is de brug om de mensen te laten herenigen met hun God.
• Degenen die de ware leringen van Jezus bestuderen, vormen het bewijs dat de krachten van de antichrist niet winnen.
• De krachten van de antichrist op aarde staan tegenover het opwaartse momentum van het hele universum.

Lees hier meer over.

 

Christus staat boven elk gezag op aarde

• God wil jou niet in zijn macht. De krachten van de antichrist willen jou in hun macht.
• Twee groepen in de machtselite.
• Christus staat boven elk door mensen gemaakte machtsstructuur of -systeem.
• Christus kan niet worden gecorrumpeerd door het dualiteitsbewustzijn.

Lees hier meer over.

 

De Christusgeest oordeelt niet

• Het Christusbewustzijn is ontworpen om de eenheid tussen de Schepper en zijn schepping te bewaren.
• Iedere vorm is simpelweg dit ene Ma-terlicht dat een bepaalde vorm heeft aangenomen.
• Geascendeerde meesters hebben geen waardeoordeel.
• De Christusgeest is geen analytische, lineaire geest, die de meeste mensen als de enige vorm van geest kennen.
• De krachten van de antichrist hebben een kracht gevormd die alle mensen beschuldigt, vooral degenen die dicht bij het manifesteren van Christusschap zitten.
• De aanklager verdeelde mensen in mensen die goed en slecht zijn, maar de Christusgeest ziet verder en kijkt naar ons potentieel.
• De valse beschuldiging is dat je om het waard te zijn om God te zien, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen die door het dualiteitsbewustzijn zijn vastgesteld.
• De Christusgeest weet dat je het dualiteitsbewustzijn moet transcenderen om thuis te komen.

Lees hier meer over.

 

Christus helpt je om je karma te transcenderen

• Wij hebben ons eigen lijden geschapen doordat wij onzuiver waarnemen.
• Christus komt je helpen om verder te kijken dan wat je waarneemt.
• Satan fluistert in het oor van de mensen dat zij Christus moeten dwingen om zich aan te passen aan hun waarneming.

Lees hier meer over.