Wat is Christusschap?

HOOFDPAGINA

Het doorsneechristendom presenteert Christusschap als iets wat alleen Jezus maar kon bereiken. Zij zeggen dat de verlossing van de mensheid en de aarde wordt gegarandeerd, omdat Jezus destijds Christusschap had bereikt. Dit is een verkeerde interpretatie van de bedoeling die Jezus had.

Jezus is gekomen om ons er getuige van te laten zijn dat alle mensen die zijn geïncarneerd persoonlijk Christusschap kunnen bereiken. Hij is gekomen om ons een systematisch pad te geven om dit doel te bereiken.

Persoonlijk Christusschap is de énige manier om gered te worden. Zeggen dat Jezus je redt, is een leugen die de krachten van de antichrist verspreiden. De planeet verheffen boven de krachten van de antichrist en het koninkrijk van God op aarde brengen, kan alleen met de kracht van God, maar die kracht kan alleen werken door de mensen die zijn geïncarneerd en die persoonlijk Christusschap manifesteren.

Christusschap is een hogere bewustzijnsstaat, een staat die fundamenteel anders is dan het ‘normale’ menselijke bewustzijn.

Deze definitie kan je misschien weinig zeggen, en de reden is dat het heel moeilijk is om Christusschap te beschrijven aan mensen die het niet hebben ervaren. Stel je voor dat ik een zonsondergang beschrijf aan iemand die blind geboren is. Deze persoon heeft geen referentiekader, kan het nergens mee vergelijken. De waarheid is eigenlijk dat de meesten van ons op deze planeet zijn opgevoed zonder ooit een uiting van het bewustzijn van Christusschap tegen te zijn gekomen. Wij hebben alleen maar uitingen van de lagere bewustzijnsstaat gezien, die wij het menselijke bewustzijn of het bewustzijn van de antichrist zouden kunnen noemen. De waarheid is dat Christusschap níét een verdere ontwikkeling of evolutie van het menselijke bewustzijn is. Het is een fundamenteel andere bewustzijnsstaat. Hoe anders? Zo anders als leven en dood. Toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde was, beschreef hij een staat van spiritueel leven en hij beschreef het normale menselijke bewustzijn als een staat van spiritueel dood zijn. Daarom zei hij dat alleen degenen die hun menselijke leven wilden geven, herboren zouden worden in het eeuwige leven dat het Christusbewustzijn is.

Aangezien je deze website leest, heb je waarschijnlijk al een paar glimpen opgevangen van een hogere bewustzijnsstaat. Deze website zal je helpen om jouw inzicht in deze staat te vergroten en je leringen en hulpmiddelen geven om die rechtstreeks te ervaren.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Veel mensen hebben verkeerd begrepen wat Christusschap betekent

• Christenen denken dat Jezus volledig Christusschap bezat voor hij incarneerde.
• Jezus doorliep een proces waarin hij geleidelijk zijn Christusschap bereikte en opeiste.
• Velen denken dat Christusschap inhoudt dat je superieure talenten krijgt die je moet verwerven tijdens een lang en zwaar initiatieproces.
• Christusschap is geen PhD-programma dat je van begin tot eind kunt volgen en dat het resultaat gegarandeerd wordt. Christusschap is een zeer individueel proces.
• Voor jou als individu betekent de Christus worden dat je de open deur bent voor je IK BEN Aanwezigheid zodat die zich door jou tot uitdrukking kan brengen.
• Het proces om de Christus op aarde te worden, is een proces waarin je alles moet ont-leren wat je met je dagelijkse denkgeest hebt geleerd.
• De Christus worden betekent níét dat je een verfijnd ego creëert dat het uiterlijk heeft van een spiritueel persoon.
• Zolang je een maatstaf in de buitenwereld hebt, zal er eeuwig een kloof bestaan tussen jouw huidige bewustzijnsstaat en Christusschap.

Lees hier meer over.

 

Wat is een wonder?

• Er zijn natuurwetten en hogere spirituele wetten.
• Jezus heeft ons getoond dat wij een spirituele wet kunnen gebruiken om de natuurwetten teniet te doen wanneer wij Christusschap manifesteren.
• Eén menselijk wezen die individueel Christusschap manifesteert, wordt de open deur waardoor het Christusbewustzijn in het materiële rijk kan handelen.
• Het levende wonder is de incarnatie van het Christusbewustzijn door een menselijk wezen.

Lees hier meer over.

 

De alchemie van de Geest

• De ware alchemie is de transformatie van bewustzijn, zodat wij onze ware identiteit accepteren, namelijk dat wij verlengstukken van God zijn.
• Je moet ophouden jezelf als een sterfelijk wezen te beschouwen, als een ellendige zondaar of als iemand die zoveel fouten heeft gemaakt dat hij nooit verlost kan worden.
• Het doel van alchemie is het menselijke bewustzijn veranderen, van het lood van de vleselijke geest, in het goud van het Christusbewustzijn.
• Het Christusbewustzijn heeft de macht om de compositie van de materie te veranderen.
• De steen der wijsheid waar de alchemisten naar op zoek waren, is het Christusbewustzijn.

Lees hier meer over.

 

Alleen De Overwinning Is Echt

• Bestaat er een grotere vreugde dan de wetenschap dat je een overwinning hebt behaald, dat je een stap dichter naar God toe hebt genomen en dat je niet terug kunt?
• Niemand kan jou je persoonlijke overwinning schenken.
• De ware leringen van Christusschap zijn de enige sleutel tot de overwinning van het Vissentijdperk.
• Het verschil tussen een Christuswezen en iemand die in de dualiteit vastzit, is maar één ding: een beslissing.
• Om op het volgende plateau te komen, moet je een grote beslissing nemen, namelijk dat je iets loslaat van je vroegere leven, je vorige zelfgevoel.

Lees hier meer over.

 

Het verband tussen vrijheid en Christusschap

• Veel mensen denken dat je een bepaalde maatstaf kunt stellen over hoe een Christuswezen moet zijn.
• Onze beelden van Christusschap vormen een mentaal kader.
• Alleen wanneer je bereid bent om uit dat kader te stappen en totaal de absolute vrijheid te omarmen, kun je hopen dat je Christusschap begint te manifesteren.

Lees hier meer over.

 

Persoonlijk Christusschap gaat verder dan persoonlijke groei

• Er is een pad dat verder gaat dan persoonlijke groei en dat is het pad van Persoonlijk Christusschap.
• Je hoeft niet meer te proberen je individuele zelf te verheffen, want je bent zo één geworden met dit Ene Zelf dat je probeert het Al te verheffen.
• Het grootste potentieel om de wereld te veranderen, is een vereniging van hart, zo boven, zo beneden.

Lees hier meer over.

 

Christusschap verandert het hele spectrum van bewustzijn

• De duisternis kan alleen maar van de aarde worden verwijderd, wanneer er mensen zijn die hun bewustzijn verhogen naar een bepaald niveau van Christusschap.
• Wij moeten met elkaar zeggen: “Deze manifestatie van het kwaad wordt niet meer in mijn wereld geaccepteerd!”
• Er wordt vooruitgang geboekt wanneer een paar mensen van de top tien procent het niveau van Christusschap hebben bereikt dat correspondeert met het niveau van de laagste tien procent.

Lees hier meer over.

 

Christusschap is geen passief proces

• Het kromme bewustzijn houdt mensen vast in de overtuiging dat de vormen in de materiële wereld op een of andere manier heel echt zijn.
• Zij worden gekruisigd door de vorm, door het beeld, door het bewustzijn.
• Christusschap is een proces waarin je kiest om de ‘geesten’ van de kromme
geest op te geven.

Lees hier meer over.

 

Creativiteit is de essentie van Christusschap

• Op je persoonlijke pad is een fase waarin je vooruit kunt gaan als je een enigszins mechanisch pad volgt, waarin je uiterlijke rituelen doet en leringen op de wereld bestudeert.
• Alchemie is geen mechanisch proces; het is een kwestie van de juiste formule vinden of het juiste chemische ingrediënt.
• Jouw leven, jouw omstandigheden, jouw ervaring van het leven, hangt af van je bewustzijnsstaat.
• Observatie is medescheppen. Jouw bewustzijn is een onderdeel van alles wat er in jouw leven gebeurt.

Lees hier meer over.

 

Individualiteit en het Christusbewustzijn

• Het zwaard van Christus vergroot de concepten die de mensen in zichzelf hebben.
• Eenzijn is niet hetzelfde als hetzelfde zijn.
• Je kunt eenzijn niet met geweld afdwingen, omdat je niet op een gewelddadige manier onschuldig kunt zijn.
• Hetzelfde zijn is een kunstmatige toestand die de droom is van de gevallen wezens, omdat zij iedereen kunnen programmeren om hetzelfde te zijn.
• Diverse aspecten van je ego zijn erop gericht om jouw individualiteit te onderdrukken.
• Wij gaan door een fase heen waarin wij onze individualiteit op een extremere manier tot uiting brengen, voor wij het evenwicht vinden dat we weten wie wij eigenlijk zijn.

Lees hier meer over.