Het doodsbewustzijn

HOOFDPAGINA

Het onderwerp doodsbewustzijn heeft veel van doen met het ego. Het doodsbewustzijn is de term voor een geestestoestand die ons blind maakt voor de realiteit dat al het leven één is en dat wij allemaal van onze Schepper komen. Het zorgt ervoor dat wij ons alleen en verloren voelen op de materiële wereld.

Deze sectie bevat ook artikelen over het concept dat sommige mensen het uitverkoren volk van God zijn en meer geliefd dan alle anderen. Dit idee is een product van het doodsbewustzijn.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

De verzoeking van het doodsbewustzijn

Er komt een moment waarop je geen vorderingen meer maakt totdat je bewust besluit dat je LEVENSbeslissingen gaat nemen.

• Het is een wet van God dat de duivel je in verzoeking mag brengen.
• Als we in verzoeking gebracht worden door het doodsbewustzijn, krijg je de kans om te bewijzen dat je bereid bent om voor het leven te kiezen.
• Wat we van Jezus kunnen leren toen hij door de duivel in verzoeking werd gebracht.
• Je moet zover komen dat je zegt: Genoeg is genoeg.

Lees hier meer over.

 

Het doodsbewustzijn loslaten

• Het is niet mogelijk om de vibratie van de materie te veranderen met het dualiteitsbewustzijn.
• Het is mogelijk om elke omstandigheid in de materie ogenblikkelijk te veranderen – wanneer jij je gedachten verandert.
• De dood wordt de laatste vijand genoemd, want de dood is het gevoel dat de materie permanent is.
• Je kunt ogenblikkelijk van gedachten veranderen, van een staat van verdriet naar een staat van vreugde, of andersom.
• Wie zegt dat jij tot in het oneindige in die gemoedsgesteldheid moet blijven, als jij ervoor gekozen hebt om in een bepaalde gemoedstoestand te zijn?

Lees hier meer over.

 

‘Gods uitverkoren volk’ zijn degenen die uit hoogmoed zijn gevallen

• De Israëlieten staan symbool voor een specifieke bewustzijnsstaat
• Gods uitverkoren volk waren daadwerkelijk degenen die in het spirituele rijk als de engelen werden geschapen.
• Zij vielen uit hoogmoed en zij hebben hun hoogmoed tot op de dag van vandaag gehandhaafd.
• Gods uitverkoren volk op aarde zijn is niet een heel hoge positie.

Lees hier meer over.

 

De illusie loslaten dat je Gods uitverkoren volk bent

• Levensstromen in het Midden-Oosten moeten de illusie loslaten dat zij het uitverkoren volk van God zijn.
• Hoe mensen het bewustzijn van de twaalf stammen kunnen overwinnen.

Lees hier meer over.

 

Heb je al genoeg van de dualiteit?

• De wereld is bedacht om je meer waardering te geven voor het eenzijn van God, doordat je beseft en ervaart dat er meer is buiten dat eenzijn.
• Je hebt een rol op je genomen, maar je hebt je daarin zo ingeleefd dat je denkt dat er niets anders is.
• Degenen die zo in de tijd en de ruimte zijn verdwaald, kunnen inderdaad op het punt komen dat hun kansen verkeken zijn.
• Om volledig uit die rol te ontsnappen, die rol achter je te laten, moet je tot het besef komen dat jij de contrasten tussen vreugde en verdriet, slecht en goed, licht en donker, niet meer wilt ervaren.

Lees hier meer over.