Volg het ware pad en eis je Christusschap op

Een boodschap van Jezus

Zoals ik duidelijk heb gezegd: “Ik ben gekomen opdat allen het LEVEN hebben en dat in nog meer overvloed.” Het probleem is dat het ware inzicht in deze uitspraak verloren is gegaan, en tegenwoordig vraagt nauwelijks nog iemand – en zeker geen doorsnee christelijke voorganger – wat ik ooit bedoeld heb met zeggen dat ik was gekomen om de mensen het LEVEN te geven – alsof zij dat dan nog niet hadden?

Maar de waarheid is dat de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet niet het LEVEN hadden – zij hadden het leven niet in spiritueel opzicht, hoewel zij wel fysiek leefden. Het spirituele leven betekent dat je weet en accepteert wie jij bent, namelijk een verlengstuk van het wezen van de Schepper, een medeschepper met God. Jij bent noch een zondaar noch een hoog geëvolueerde aap, jij bent een uniek, en uniek in waarde, individueel wezen, die dezelfde creatieve vaardigheden heeft als jouw Schepper.

Jij kunt het spirituele leven maar op één manier krijgen: door het Christusbewustzijn. Wat ik kwam doen, was de mensen een voorbeeld te geven van iemand die het LEVEN in zichzelf heeft gevonden, en daardoor het vermogen en het potentieel aantoont dat iedereen heeft. Dus hoe ontvang jij dit LEVEN?

Nu moet je alert zijn op een subtiel onderscheid. Zoals ik in mijn ego-verhandelingen uitleg, is het belangrijkste effect van het ego dat het jou blind maakt voor de waarheid; het vertekent jouw waarneming van het leven volledig. Als jij eenmaal in dit sterfelijke of gescheiden leven stapt, ben jij in het doodsbewustzijn gestapt, omdat jij, in het hier en nu, bent wie jij denkt dat jij bent. En als jij eenmaal in die staat bent, kun jij er niet op eigen kracht uitkomen. Jouw ego kan jou niet uit die blindheid van je ego halen; je kunt niet aan het doodsbewustzijn ontsnappen door een middel waar je het doodsbewustzijn doorheen ziet.

Dus je hebt iets nodig van buiten het mentale kader van jouw aparte zelf, dat voor het idee zorgt dat jij een verlosser nodig hebt. Maar die verlosser is geen externe religie, noch een spiritueel wezen die voor jouw zonden betaalt of op een andere manier het werk dat jij moet doen, voor jou opknapt. De ware verlosser is het Christusbewustzijn. Zoals het Evangelie van Johannes beschrijft, was het Christusbewustzijn Gods eerste schepping, en niets op de materiële wereld werd geschapen zonder het Christusbewustzijn.

Daardoor heb jij al toegang tot het Christusbewustzijn juist binnenin jou en daar kun jij niet van gescheiden worden. Het idee dat het Christusbewustzijn of Christus buiten deze wereld bestaat, is de primaire leugen die de krachten van de antichrist willen dat jij accepteert. In werkelijkheid kun jij door niets wat jij ooit op aarde doet, jouw potentieel verliezen om de geest van Christus aan te nemen.

Maar nu komt iets subtiels. Als jij eenmaal naar dat doodsbewustzijn bent afgedaald, moet je twee dingen doen om dat bewustzijn te boven te komen. Je moet iets hebben wat je herinnert aan wie jij bent en het potentieel dat jij hebt. En dat had mijn leven moet demonstreren. Maar jij hebt ook een vonk van het Christusbewustzijn, een LEVENSvonk, nodig dat het deeg wordt dat het ‘hele brood’ van jouw bewustzijn laat rijzen. En als je niet hebt genomen van mijn ‘lichaam en bloed’, heb jij geen LEVEN in jou.

Toen ik in levenden lijve op aarde rondliep, konden mensen deze vonk door mij ontvangen en door die apostelen die de open deur waren voor de Pleitbezorger, de Heilige Geest. Tegenwoordig ontvangen alle mensen – christenen of niet – deze vonk door het spirituele ambt dat ik bekleed. Maar op fysiek niveau kun je dat van iemand anders ontvangen die een zeker mate van Christusbewustzijn heeft, en er zijn veel van die leraren in veel spirituele tradities. Maar je kunt hem ook door deze of andere websites ontvangen.

Dus nodig ik jou uit om te nemen van het brood van LEVEN, namelijk het Christusbewustzijn. Dit zal je iets geven wat de meeste mensen zich niet eens kunnen voorstellen, namelijk een referentiekader om te evalueren wat van de waarheid van Christus komt en wat uit de illusionaire wereld van de antichrist voortkomt. En wanneer voldoende mensen in staat worden om ‘het woord van waarheid juist’ in te delen, zul je belangrijke veranderingen in alle aspecten van het leven op deze planeet gaan zien. Want wanneer jij je bewustzijn laat rijzen, zul je het collectieve bewustzijn omhoogtrekken, zoals ik duidelijk heb verklaard: “En als ik opgetild wordt, zal ik alle mensen tot mij trekken.”

Dit is jouw potentieel en jij hebt er op dit cruciale moment in de tijd te incarneren voor gekozen om daaraan te voldoen. Accepteer niets minder!