Algemene spirituele concepten

HOOFDPAGINA

De meeste spirituele en religieuze mensen vinden bepaalde onderwerpen vanzelfsprekend en onderzoeken die nooit. Deze sectie geeft je de kans om naar bepaalde ideeën te kijken over het geloof, het lijden en waarom de geest van een ware leraar zich niet aanpast aan onze verwachtingen en verlangens.

Deze sectie bevat artikelen over de volgende onderwerpen:

 

Geloof, kennis en gebed

• Jezus heeft niet onderwezen dat geloof de kern is van de dingen waar je op hoopt. Hij heeft onderwezen dat kennis de kern is van de dingen waar je op hoopt.
• Hij bedoelde innerlijke kennis, gnosis, de ware innerlijke gnosis, waardoor de kenner één wordt met het gekende.
• Jezus heeft niet onderwezen dat je tot een God buiten je moet bidden.
• Jezus heeft onderwezen en gedemonstreerd dat je de assistentie van God vanuit je innerlijk oproept.
• Veel christenen hebben de leringen van Jezus over het geloof helemaal verkeerd begrepen en in plaats daarvan hebben ze de leringen van de antichrist toegepast.
• Wanneer je vanuit een egoïstisch verlangen bidt, wek je een tegenkracht op die de vervulling van je wens tegenhoudt.

Lees hier meer over.

 

Lijden is niet nodig

• Velen geloven dat lijden noodzakelijk is.
• Lijden ontstaat uit gehechtheid aan dingen.
• Wij moeten het voorbeeld van Jezus volgen en elke gehechtheid, onze ‘geesten’, opgeven.

Lees hier meer over.

 

Begrijpen wat de Heilige Geest is

• De Heilige Geest is het collectieve momentum van allen die het ware Pad naar Eenzijn hebben bewandeld.
• Iedere keer dat een Wezen van de aarde ascendeert, voegt dat Wezen momentum toe aan de Heilige Geest.
• Je moet leren onderscheid te maken tussen de Heilige Geest en de vele valse geesten die er zijn geschapen.

Lees hier meer over.

 

Begrijpen waarom de Geest zich niet aan de materie aanpast

• De bedoeling van de Heilige Geest is dat die de ideeën, mentale beelden
en overtuigingen van mensen uitdaagt.
• De Heilige Geest heeft maar één bedoeling en dat is dat deze het proces van zelftranscendentie initieert en accelereert.
• Er zijn christenen die openstaan voor valse geesten.

Lees hier meer over.

 

Denk erover na waarom de Geest zich niet zal aanpassen

• Wat jouw bewustzijnsniveau ook is, de rol van de Levende Christus, de rol van de Heilige Geest, is je de volgende stap omhoog te laten doen.
• Wees bereid om buiten het mentale kader te denken dat je met je huidige bewustzijnsniveau hebt geschapen.
• Jezus kan ons niet helpen als hij zich aanpast aan onze verwachtingen en mentale beelden.
• Het satanische bewustzijn wil dat de Christus zich aan zijn verwachtingen aanpast.

Lees hier meer over.