Begrijpen waarom de Geest zich niet aan de materie aanpast

Geascendeerde Meester Jezus, 3 januari 2011

Wat is de bedoeling van de Heilige Geest? Dat is niet zich aanpassen aan de ideeën, mentale beelden en overtuigingen van de mensen. Hoe zou de Heilige Geest iemand uit zijn huidige bewustzijnsstaat kunnen wekken, als de Heilige Geest zich zou aanpassen? De Heilige Geest heeft maar één bedoeling, dat is het proces van transcendentie initiëren en accelereren. Want de Heilige Geest is de kracht die door alle van zichzelf bewuste wezens in je huidige sfeer die hun staat van bewustzijn hebben getranscendeerd, is gevormd. Ze hebben deze gigantische kracht gevormd, deze machtig ruisende wind van de Heilige Geest die natuurlijk bedoeld is om iedereen te helpen die nog niet gewekt is, om zich volledig van zijn potentieel als spiritueel wezen bewust te worden.

Daarom past de Heilige Geest zich nooit aan bij welk mentaal beeld, welke doctrine, welk systeem, of welke structuur ook die hen in een bepaalde bewustzijnsstaat houdt. Dus kun je inzien waarom het gewoon niet mogelijk is om een structuur in gedachten te hebben, hoe jij net als Christus moet worden en tegelijkertijd de open deur voor de Heilige Geest zijn? Dat kan niet. Dat zal nooit gebeuren.

Er zijn natuurlijk enkele – vooral in de christelijke Pinksterbeweging en andere soortgelijke bewegingen – die erin geslaagd zijn om een kleine stroom van bepaalde spirituele krachten op gang te brengen, terwijl ze nog steeds een structuur in hun geest hebben. Maar dit is geen Christusschap. En zolang zij hun structuren niet loslaten, komen ze niet boven een bepaald niveau uit. En na bepaalde tijd, stellen ze niet meer open voor welke stroom van de Geest, de Heilige Geest, ook maar ze zijn dan de open deur voor de stroom van lagere geesten die door hen heen janken en nog steeds wonderen proberen te verrichten. Maar dat is geen Christusschap, want zelfs al kun jij tekenen of wonderen verrichten, je bent de Christus niet – als je gewoon mensen heelt zonder hen bewust te maken van de kracht van God in hen.

Ja, toen ik op aarde rondliep, genas ik de zieken, ik wekte de doden tot leven. Desondanks waren er ook veel mensen die niet werden geheeld en ik verrichtte deze – zogenaamde – wonderen maar tijdelijk. Want ik kwam niet om alle zonden van de wereld op me te nemen, zodat ik al het werk voor de mensheid kon doen. Ik was hier om mensen bewust te maken van hun eigen ingebouwde potentieel. Dit is de bedoeling van de Levende Christus, van de stroom van de Heilige Geest: degenen te wekken die bereid zijn om zich bewust te worden van hun eigen potentieel om de Christus te zijn, om hun huidige bewustzijnsstaat te transcenderen.

Het is mogelijk om iets te verwerven wat lijkt op bepaalde spirituele krachten zonder volledig je ego en de wens om als heel wijs te worden beschouwd en op te vallen onder de mensen, los te laten. Maar dit is de hemel met geweld nemen en dat zal maar bepaalde tijd worden toegestaan. En dan worden de mensen die niet bereid zijn om een stapje harder te doen naar onbaatzuchtige dienstverlening, onderworpen worden aan de tweede wet van de thermodynamica. Wat de reden is dat je ziet dat bepaalde predikers misschien bepaalde tijd volgelingen hebben, maar plotseling gebeurt er iets waardoor hun gemeente ziet wie ze zijn: egomaniakken die denken dat ze boven de wet staan en alles kunnen doen vanuit een egoïstisch perspectief.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.