Begrijpen wat de Heilige Geest is

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 juni 2008

Nog een idee dat ik wil bespreken, is het concept de Heilige Geest. Want de waarheid is dat de Heilige Geest in het westen werd geïntroduceerd door Jezus die zei dat hij na zijn ascensie de Vader zou vragen nog een Pleitbezorger naar de aarde te sturen. De Heilige Geest kan uitgelegd worden als de collectieve impuls van allen die het ware Pad van Eenzijn hebben bewandeld. In het geval van de aarde is het de collectieve stuwkracht van iedereen die werkelijk vanaf de aarde is geascendeerd of in ieder geval geslaagd is voor de initiaties van het materiële rijk en daardoor hebben bijgedragen aan de schepping van een opwaartse spiraal.

En iedere keer dat een Wezen van de aarde ascendeert, voegt dat Wezen zijn eigen stuwkracht toe aan die collectiviteit van de Heilige Geest, die stroom van de Heilige Geest. Jezus heeft dat gedaan, Krishna heeft dat gedaan, de Boeddha heeft dat gedaan. Alle wezens die geascendeerd zijn, hebben hun stuwkracht eraan toegevoegd, waardoor die iedere keer groter werd en het mensen gemakkelijker maakte om af te stemmen op die Heilige Geest. En daarom een deel van die Geest ontvangen die het jullie mogelijk maakt de waarheid van binnenuit te voelen en jullie over die waarheid gaan vertellen met de kracht die de kracht heeft om mensen bewust te maken van hun blindheid, om hen uit hun blindheid los te schudden en hen dan de stuwkracht te geven voor dat innerlijk besef.

Dit dwingt mensen er niet toe om dat innerlijke besef te krijgen. Maar het geeft hen de fundering om het te krijgen als ze er open voor staan en dat willen. En zo kan de kracht van de Heilige Geest door de dichtheid van het collectieve bewustzijn heen snijden, de dichtheid van iemands eigen impulsen uit het verleden, zodat iemand door elkaar geschud wordt en daarom, bij wijze van spreken, in een tussenruimte van tijd zit – in de wacht geplaatst. Iemands geest is in de wacht gezet, en dan heeft iemand een moment om zich op binnen af te stemmen en te vragen of er meer te begrijpen valt over het leven, meer te ervaren over het leven dan dat op het ego gebaseerde, op angst gebaseerde, dualistische geloofssysteem van die persoon.

Wat heb je nodig om je af te stemmen op de Heilige Geest? Nu, onderscheidingsvermogen, zodat je de Heilige Geest kunt onderscheiden van de vele verkeerde geesten die gecreëerd zijn. Er is maar één Heilige Geest, omdat de Heilige Geest wordt gecreëerd uit de stuwkracht van degenen die succesvol het Pad van Eenzijn hebben afgelegd. En dus kunnen zij natuurlijk ook maar één verenigde Geest creëren. Maar je moet ook begrijpen dat degenen die het pad van gescheidenheid hebben afgelegd, ook een bepaalde stuwkracht hebben gecreëerd van de verkeerde geesten en daar zijn er uit pure noodzaak veel van, hoewel sommige sterk geworden zijn omdat de collectieve stuwkracht eraan is toegevoegd door veel geïncarneerde mensen, zelfs wezens die niet meer op aarde mogen incarneren, maar in andere rijken moeten blijven of naar de tweede dood zijn gegaan. Ze hebben wel aan die stuwkracht van de verkeerde geesten bijgedragen.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.