Lijden is niet nodig

Geascendeerde Meester de Aanwezigheid van Victorie, 3 juli 2005

Hun fout is denken dat het lijden noodzakelijk was. Toch ontstaat het lijden enkel door een gehechtheid. Iets waar jij je aan hecht, zodat je het vroegere zelf niet kunt loslaten en die reuzensprong naar het volgende plateau doet. Om werkelijk los te laten, moet je bereid zijn jouw vroegere zelfgevoel te laten sterven. En als je zonder de bril van verafgoding naar het leven van Jezus kijkt, zul je zien dat hij voor exact dezelfde beslissingen stond als jij.

En zelfs toen hij aan het kruis hing, stond hij voor een beslissing. En in gedachten had hij een verwachting van wat er zou moeten gebeuren, en ineens besefte hij dat aan die verwachting niet voldaan zou worden, want God zou niet komen om hem te redden. En op dat moment besefte Jezus dat hij aan het kruis moest sterven. En enkele korte momenten klampte zelfs Jezus zich aan zijn fysieke leven vast. En daarna gaf hij zich, eindelijk, over en liet hij de geest van zijn vroegere verwachtingen sterven. Hij liet zijn lichaam aan het kruis sterven, als symbool voor het laten sterven van een deel van je ego aan het kruis. En omdat hij bereid was die vorige staat te laten sterven, stond hij weer op in wat het eeuwige leven is.

Dit is het proces dat jij moet volgen wanneer je beseft dat Jezus het voorbeeld, de wegbereider, was en niet de afgod die aanbeden moet worden. Ik kan je verzekeren dat de beslissingen waar jij voor komt te staan niet meer of minder moeilijk zullen zijn dan de beslissingen die Jezus moest nemen. Heel veel mensen denken dat het gemakkelijk voor hem was. Maar als je de Bijbel aandachtig leest, zie je dat het verre van gemakkelijk was. En daar kun je enige troost uit putten en beseffen dat het een moeilijke beslissing is, maar dat het wel kan.

En je kunt er ook enige troost uit putten door te zeggen: “Maar ik kan van het voorbeeld van Jezus leren. Ik kan leren dat als ik mij kan afstemmen op de liefde van Boven, ik mij niet aan het vorige gehecht hoef te voelen. Ik kan het zonder verzet, zonder strijd laten sterven.” Hoe minder gehecht jij je voelt, hoe meer je bereid bent op het punt te komen waarop je zegt: “Ik zie dat ik op een keerpunt ben gekomen waarop ik hogerop moet klimmen en dit oude zelf moet loslaten.”

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.