Denk erover na waarom de Geest zich niet zal aanpassen

Geascendeerde Meester Jezus, 3 januari 2011

Ik moedig je vooral aan om na te denken over wat ik al gezegd heb, dat de Christus, dat de stroom van de Geest, zich nooit zal aanpassen aan de mentale beelden en de mentale kaders die jij, of andere mensen, of de gevallen wezens, op aarde hebben geschapen. Als jij je voordeel wil doen met deze dispensatie, moet jij uit je huidige bewustzijnsstaat gewekt worden. Ik zeg nu niet dat je in een onacceptabel lage bewustzijnsstaat bent. Het is niet mijn bedoeling om het beeld van de gevallen wezens te versterken dat er iets met jou mis is, als je niet aan een bepaalde maatstaf voldoet. Mijn punt is gewoon dit: welk bewustzijnsniveau je nu ook hebt, de rol van de Levende Christus, de rol van de Heilige Geest, is om jou bij de volgende stap omhoog te brengen.

Gooi alle waardeoordelen overboord of het niveau van jouw bewustzijnsstaat hoog genoeg is of niet, of jij wel aan een of andere maatstaf of beeld voldoet die door een spirituele beweging of religie op aarde werd vastgesteld. Gooi die allemaal overboord, maar wees bereid te erkennen dat welke bewustzijnsstaat jij op dit moment ook hebt, het mijn taak is jou bij de volgende stap omhoog te komen helpen – en daarna verder als je daartoe bereid bent.

Om jou te kunnen helpen je huidige bewustzijnsstaat te ontstijgen, moet je bereid zijn om buiten het mentale kader te denken dat jij met jouw huidige bewustzijnsstaat hebt gemaakt. En dus moet je bereid zijn te erkennen dat de Christus zich niet zal aanpassen aan dat mentale kader en de mentale beelden die jij in het kader hebt, de mentale beelden die het kader vormen. Als je denkt dat de Christus zijn, inhoudt dat je aan een bepaalde maatstaf moet voldoen, dan kan ik je slechts helpen hogerop te komen door die maatstaf aan te vechten. Als je denkt dat de aanwijzingen die ik je van binnen zou moeten geven aan een bepaalde van te voren vastgestelde verwachting die je hebt, moeten voldoen, dan kan ik je alleen maar echt helpen door niet te voldoen aan die verwachting.

Kun je begrijpen wat ik zeg? Ik kan je niet helpen als ik mij aanpas aan jouw verwachtingen en mentale beelden. Als ik mij inderdaad zou aanpassen, zou ik enkel het spiritueler gemaakte ego dat je hebt gevormd, bevestigen en versterken. En dat ga ik niet doen. Je krijgt de Geascendeerde Meester Jezus Christus niet zo ver dat hij jouw ego goedkeurt. Miljoenen mensen die zichzelf als goede christenen beschouwen, hebben geprobeerd mij de, bij wijze van spreken, christelijke ego’s te laten goedkeuren. Je hebt niet het recht dit van mij te vragen en ik ben niet verplicht mij aan te passen aan degenen die het vragen.

Ik zal mij niet aan jullie mentale beelden aanpassen. Ik zal trouw blijven aan mijn belofte om alle mannen en vrouwen naar mij toe te trekken, omdat ik van de aarde werd verheven. En ik kan jullie niet naar mij toetrekken door mij te verlagen tot jullie verwachting, maar door jullie ver boven jullie verwachting uit te tillen. Waarom is dit zo moeilijk te vatten? Het kan moeilijk zijn wanneer je het spirituele pad, zelfs de leringen van de geascendeerde meesters, vanuit je mentale kader bekijkt.

En daarom zal alles wat wij zeggen, alles wat tot jullie komt, gekleurd worden door jullie gesneden beelden voor het de bewuste geest bereikt. Daarom is het mogelijk dat een spirituele leraar iets zegt wat waarheid en wijsheid bevat, maar de student het niet ontvangt op de manier waarop het werd gegeven. En dit zag je in de situatie waarin Petrus tegen mij zegt dat wat ik hem vertel over dat ik naar Jeruzalem ga en veel lijden onderga, niet gebeurt – omdat het te min voor me is volgens zijn maatstaf van hoe hij wil dat de Christus is. Wat zei ik tegen Petrus. Ik zei: “Ga weg van mij, Satan!” Want dit is precies het satanische bewustzijn dat wil dat Christus aan zijn verwachtingen voldoet – dat wil dat de Christus zich aanpast aan de huidige omstandigheden op aarde in plaats van de open deur te zijn om die omstandigheden te verbeteren.

Dit is een deel uit een langere lering. Je kunt het hele dictaat hier lezen.