Het Kwaad verwijderen

Zoals deze hele website je hopelijk heeft getoond, is het kwaad niet onvermijdelijk. Het mag bestaan, omdat al het leven op aarde wordt bepaald door de Wet van Vrije Wil, wat betekent dat degenen die op deze planeet incarneren, bepalen wat er hier mag plaatsvinden. Dit betekent ook dat de Wet van Vrije Wil ons opties geeft om het kwaad te laten verwijderen.

Wij moeten erkennen dat het kwaad ons niet werd opgedrongen. Het kwaad, in de betekenis van de gevallen wezens, mocht hier incarneren omdat de mensheid het collectieve bewustzijn al had verlaagd tot onder een bepaald niveau. De eerste stap om het kwaad te verwijderen, is het collectieve bewustzijn te verhogen boven een cruciale grens. Dit proces is al op gang gekomen, maar wij als individu kunnen veel doen om dat te helpen bevorderen.

Deze sectie verklaart wat wij kunnen doen om het kwaad van de aarde te laten verwijderen.

 

Je meer bewust worden van het kwaad
Om het kwaad te verwijderen, is het nodig dat het bewustzijn van de mensen wordt verhoogd over waar het kwaad vandaan komt. Lees hoe je dit voor jezelf kunt doen en help ook mee om het collectieve bewustzijn te verhogen.

De dualiteit overwinnen
Het dualiteitsbewustzijn is het voornaamste wapen dat gevallen wezens gebruiken, maar de meeste mensen zijn zich er totaal niet van bewust wat dit is en hoe het onze waarneming vervormt. Je kunt helpen om de mensen bewuster te maken van dit probleem en de oplossing ervan.

Nieuwe ideeën en uitvindingen ontvangen
De gevallen wezens willen de status-quo handhaven en proberen nieuwe ideeën en uitvindingen te beperken, omdat die vaak de oude gang van zaken omverwerpen. Je kunt onderdeel worden van de creatieve mensen en nieuwe ideeën uit hun bron ontvangen.

De status-quo uitdagen
De gevallen wezens proberen zichzelf in een bevoorrechte positie te plaatsen en daarna te voorkomen dat mensen kritische vragen stellen. Je kunt deel uitmaken van de mensen die veel van de illusies en aannames durven te onderzoeken die de gevallen wezens in hun positie houden.

Je psychologische problemen helen
De gevallen wezens zijn een expert in het gebruik van de menselijke psyche om ons in hun macht te houden. Zij stellen de mensen bloot aan trauma’s die reactiepatronen in hun psyche opwekken en dit kan mensen vele levens in conflicten gevangenhouden. Lees hoe jij je kunt bevrijden van dit patroon.

Je bewustzijn verhogen
Het laatste dat de gevallen wezens willen, is dat de mensen te weten komen dat het alternatief voor de traditionele religie en het materialisme een systematisch pad is om het bewustzijn te verhogen boven egoïsme en dualiteit. Dit pad staat tot je beschikking en kan door iedereen die dat wil, worden gevolgd.

Assistentie vragen
De gevallen wezens hebben geprobeerd om hun eigen bestaan en het bestaan van geascendeerde meesters te verbergen. De meesters hebben de macht om de gevallen wezens van de aarde te verwijderen, maar zij hebben ons gezag nodig om die macht te gebruiken. Lees hoe je kunt helpen om dat te doen. De gevallen wezens willen absoluut niet dat jij dat doet.