De status-quo uitdagen

De gevallen wezens kennen de menselijke psyche heel goed en proberen er altijd hun voordeel mee te doen. Zij weten bijvoorbeeld dat menselijke wezens zich heel gemakkelijk aanpassen en daardoor zelfs gewend kunnen raken aan heel extreme omstandigheden. Als de mensen eenmaal aan een situatie gewend zijn, geeft dat hen een gevoel van veiligheid en bekendheid, wat inhoudt dat mensen vaak een situatie niet graag willen veranderen, hoewel die heel extreem kan zijn.

Dit betekent dat als de gevallen wezens een onevenwichtige situatie scheppen (bijvoorbeeld een samenleving met een heel kleine elite die extreme privileges heeft terwijl de bevolking in armoede leeft), dit als een normale omstandigheid wordt beschouwd door de meeste mensen. Hoewel de mensen misschien lijden, ontlenen ze er toch een gevoel van veiligheid aan, omdat ze weten hoe het ervoor staat en kunnen ze die maar moeilijk veranderen. Een voorbeeld hiervan is dat er nog steeds mensen in Rusland en in de voormalige Sovjetrepublieken zijn die vinden dat het leven in de tijd van het communisme beter was, omdat zij altijd wisten wat zij daaraan hadden.

De consequentie is dat als een omstandigheid eenmaal wordt beschouwd als ‘normaal’, het de norm, de standaard, de status-quo wordt. Er komt dan een gevestigde machtselite van gevallen wezens die alles zal doen wat mogelijk is om te voorkomen dat de mensen de status-quo veranderen.

Wanneer de status-quo het gevolg is van de manipulaties van de gevallen wezens, is het wat wij een GIN (Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal is) noemen. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, was die status-quo niet iets wat zomaar gebeurde. Het is het gevolg van zorgvuldige manipulaties op de lange termijn door de gevallen wezens. Die planning voor de lange termijn gebeurt niet per sé door gevallen wezens die zijn geïncarneerd, maar door gevallen wezens in het identiteitsrijk die heel veel geduld hebben en altijd op zoek zijn om zaden te zaaien voor het volgende conflict of de volgende manipulatie.

Het wordt nu duidelijk dat een van de manieren om het kwaad van de planeet te verwijderen, is de GIN te onderzoeken, de status-quo uit te dagen. Dit is geen kwestie van een gewelddadige revolutie die de huidige orde in de samenleving omverwerpt. Gewelddadige revoluties zijn altijd het gevolg van een opkomende machtselite die een gevestigde machtselite probeert omver te werpen. Het maakt niet uit wie er wint, het dient de agenda van de gevallen wezens en het is heel belangrijk dat de top tien procent zich niet mengt in deze nooit eindigende machtsstrijd.

De beste manier om de status-quo uit te dagen, is de vragen te stellen die de meeste mensen niet kunnen of willen vragen. Waarom zijn mensen niet in staat om de status-quo uit te dagen: omdat ze die als normaal beschouwen en het daarom niet nodig, of toegestaan, vinden om daaraan te twijfelen.

Het beste voorbeeld hiervan is dat de mensen in Europa meer dan vijfhonderd jaar geleden geloofden dat de aarde een platte schijf was, en als je te ver over de oceaan voer, zou je over de rand heen in een afgrond vallen (zij vroegen zich nooit af waarom het water er niet afviel en de oceanen niet leegliepen).

De GIN onderzoeken
Zoals is uitgelegd, is er een fase waarin een samenleving een specifiek aspect niet als zo slecht beschouwt dat het moet worden verwijderd. Er kwam zelfs een punt waarop veel samenlevingen slavernij als iets normaals beschouwden. Slavernij was gewoon een onderdeel van de GIN.

Dit is de ideale staat voor de gevallen wezens. Zij zijn erin geslaagd om zich in de meeste samenlevingen op aarde in te graven en een aantal zeer onevenwichtige situaties te scheppen. Maar zij zijn er ook in geslaagd om veel samenlevingen zo te manipuleren dat zij die onevenwichtigheden als normaal gingen beschouwen. In werkelijkheid hebben de gevallen wezens zich op posities geplaatst waar ze privileges en macht hadden, terwijl de meeste mensen hun aanwezigheid en methoden als iets normaals beschouwen, in sommige gevallen zelfs als goed voor hen.

Natuurlijk is een belangrijk onderdeel van het verhogen van het collectieve bewustzijn dat de GIN wordt onderzocht, zodat de mensen iets slechts niet meer als normaal beschouwen. Het is echter belangrijk dat dit gebeurt vanuit een evenwichtig perspectief.

Er zijn veel voorbeelden van mensen die het goed bedoelen, die hun bewustzijn hebben verhoogd en zich bewust zijn geworden van de noodzaak dat een specifiek probleem moet worden opgelost. Helaas deden zij dat niet op een evenwichtige manier en daardoor werden ze meegesleept naar een van de gepolariseerde posities die de gevallen wezens hebben gedefinieerd. In veel gevallen zijn de mensen uit de top tien procent bedrogen en steunden ze de zaak van een opkomende machtselite van gevallen wezens die de gevestigde machtselite van gevallen wezens aanviel – allebei uit de laagste tien procent. Dit is niet de goede manier om het kwaad te verwijderen.

Voorbeelden van deze dynamiek zijn de studenten die de Franse revolutie steunden en vervolgens met afschuw keken naar de wreedheid van het nieuwe regime. Hetzelfde is gebeurd met veel intellectuelen in Rusland die de bolsjewistische revolutie steunden en vervolgens met afschuw keken naar de wreedheid van Lenin, en vooral Stalin. Het is dus essentieel dat de mensen de dualiteit ontstijgen, zodat wij de GIN vanuit een evenwichtig standpunt kunnen onderzoeken.

Een belangrijk onderdeel bij het onderzoeken van de GIN is dat er een alternatief moet zijn om een visie te beschrijven van hoe de samenleving eruit moet zien. Dit betekent uiteindelijk dat je beschrijft hoe de aarde eruit zou kunnen zien als er geen gevallen wezens op aarde zouden zijn. Hopelijk kan deze website een aantal mensen inspireren om hun visie op een betere toekomst te verfijnen, die berust op de kennis van hoe de gevallen wezens ieder aspect van het leven proberen te vervormen. Het zou heel goed zijn om een visie te geven op hoe de aarde eruit zou zien zonder dat de gevallen wezens alles manipuleerden.

Is dit normaal
Slechts een paar voorbeelden van hoe wij de status-quo moeten uitdagen, denk eens na over het volgende:

• Is het normaal dat er oorlog op aarde is?
• Is het normaal dat democratische samenlevingen constant hun leger verder moeten uitbreiden?
• Is het normaal dat democratische samenlevingen het excuus gebruiken dat ze het terrorisme moeten bestrijden (een situatie die door de gevallen wezens is geschapen) en dat als excuus gebruiken om hun eigen burgers in de gaten te houden en te controleren?
• Is het normaal dat er delen op de wereld zijn waar groepen mensen al duizenden jaren met elkaar in conflict zijn?
• Is het normaal dat wanneer er een conflict bestaat tussen twee groepen mensen, dat men aan beide kanten altijd over meer dan genoeg wapens kan beschikken?
• Is het normaal dat zelfs democratieën steeds meer onderling verdeeld raken, omdat een kleine elite steeds meer financiële macht krijgt en de bevolking merkt dat hun levensstandaard steeds meer wordt uitgehold?
• Is het normaal dat wij een geldstelsel hebben dat door de manier waarop het geld wordt gemaakt, inflatie veroorzaakt, wat een verborgen belasting is voor de gevallen wezens?
• Is het normaal dat mensen in de ontwikkelde naties sterven op de leeftijd van tachtig? Is het normaal dat mensen in minder ontwikkelde landen jonger sterven? Is het normaal dat kinderen als baby sterven of in hun kindertijd door slechte voeding?
• Is het normaal dat tweederde van de wereldbevolking beneden de armoedegrens leeft?
• Is het normaal dat de natuurlijke bronnen bijna altijd in handen zijn van reusachtige multinationale corporaties en dat de winst naar de aandeelhouders gaat in plaats van de mensen?
• Is het normaal dat onze productie van energie zo afhankelijk is van olie dat wij geen alles of niets poging doen om andere energiebronnen te vinden, bronnen die niet door de machtselite kunnen worden gemonopoliseerd of in hun handen zijn?
• Is het normaal dat onze energieproductie in handen is van reusachtige multinationale corporaties die vaak alternatieve vormen van energie tegenwerken?
• Is het normaal dat wij de gezondheidszorg op een totaal materialistische manier aanpakken en daardoor negeren dat wij drie energielichamen hebben en dat omstandigheden daar de toestand van het fysieke lichaam bepalen?
• Is het normaal dat wij de menselijke psyche als een bijproduct beschouwen van het fysieke brein in plaats van mensen te beschouwen als zielen die een lange geschiedenis (en daardoor psychische wonden) hebben uit vorige levens?

Natuurlijk kan de lijst nog veel langer doorgaan en jij kunt je eigen terrein toevoegen waar jij je zorgen over maakt. Het is belangrijk dat alle meer bewuste mensen een terrein kiezen waar zij zich zorgen over maken en zichzelf dan opleiden, zodat zij meer dan de meeste mensen van een onderwerp afweten. Dit stelt je niet alleen in staat om je tegen de gevallen wezens uit te spreken en andere mensen op de hoogte te brengen, het maakt het ook gemakkelijker voor je om nieuwe ideeën op jouw terrein van expertise naar buiten te brengen.

Volgende pagina: Je psychologische problemen helen