Je psychologische problemen helen

Hoe hebben gevallen wezens mensen in hun macht? Een van de belangrijkste strategieën die ze gebruiken, is dat ze ons met opzet psychologische wonden toebrengen die het gevolg zijn van blootstelling aan traumatische situaties. Die wonden zullen dan een reactiepatroon in onze psyche vormen, en dit kan ons vele levens gevangenhouden.

Bedenk eens waarom er bepaalde regio’s op de wereld zijn waar de mensen al duizenden jaren tegen elkaar aan het strijden zijn. Een van de belangrijkste redenen is dat die mensen in een reactiepatroon vastzitten. Zij zijn in het verleden gekwetst omdat zij aan ernstig trauma zijn blootgesteld. Dit heeft een reactiepatroon in hun gevormd dat hen laat geloven dat zij met geweld op geweld moeten reageren. De kleinste provocatie levert een gewelddadige reactie op en zo kunnen twee groepen mensen elkaar van generatie tot generatie bestrijden.

Natuurlijk kun je de verraderlijkheid van de gevallen wezens pas volledig begrijpen als je weet dat reïncarnatie bestaat. Je kunt naar veel mensen kijken die in dit leven geen trauma’s hebben opgelopen. Maar toch hebben zij duidelijk een reactiepatroon dat hen bijvoorbeeld met geweld op geweld laat reageren. Je kunt pas verklaren waar dit patroon vandaan komt, als jij je realiseert dat dit werd gevormd toen de ziel vele levens geleden aan een trauma werd blootgesteld.

Als je de extreem gewelddadige gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden in ogenschouw neemt, dan zie je gemakkelijk dat de meeste mensen op aarde waarschijnlijk in een of meer vorige levens ernstige trauma’s hebben opgelopen. Die traumatische situaties zijn met opzet door de gevallen wezens in het leven geroepen, omdat zij weten dat dit een van de manieren is om mensen in reactiepatronen te krijgen waardoor zij hen gemakkelijker onder de duim kan houden. Zodra de mensen een reactiepatroon hebben, hoeven de gevallen wezens nauwelijks meer iets te doen om hen daarin te houden. Zie maar hoe de mensen in het Midden-Oosten tegen elkaar blijven strijden. De gevallen wezens kunnen gewoon een stap achteruit doen, of alleen zo nu en dan eens wat olie op het vuur gooien.

De ware onthulling is dat de mensen die reactiepatronen van leven naar leven met zich mee dragen. Het belang van die onthulling is dat wij de patronen kunnen helen die wij van leven naar leven met ons mee dragen.

Iemand stapt pas uit een patroon als hij het patroon gaat zien en bewust de beslissing neemt om niet meer te reageren zoals hij heel vaak heeft gedaan. In sommige gevallen kan dit gebeuren als iemand dezelfde situatie steeds weer opnieuw meemaakt tot hij uiteindelijk het patroon gaat inzien. Dit is echter de Harde Leerschool en dat veroorzaakt vaak veel lijden. Als alternatief, het kan ook het gevolg zijn van een opzettelijke, bewuste inspanning.

Als jij eenmaal begrijpt hoe die psychologische patronen jou gevangenhouden, kun je beslissen dat jij een poging doet om je ervan te bevrijden en je zo uit van de gevallen wezens te bevrijden. Tegenwoordig hebben we meer dan ooit betere middelen om psychologische wonden en trauma’s te helen. Er zijn myriaden leringen en hulpmiddelen beschikbaar en op deze website is het niet de bedoeling dat we zeggen dat de ene beter is dan de andere. Iedereen is een individu en moet de lering en het hulpmiddel vinden dat hem of haar aanspreekt.

De schrijver van deze website heeft echter diverse boeken geschreven die bedoeld zijn om de mensen te helpen bij het helen van hun psychologische wonden. Er staat ook veel materiaal in en er zijn praktische hulpmiddelen op de andere websites in deze groep. Als de leringen op deze website iets in beweging zetten bij jou, is het aan te bevelen om te beginnen met het boek ‘My Lives with Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’, omdat dit heel duidelijk verklaart hoe de gevallen wezens psychologische wonden bij de mensen veroorzaken. Het aanvullende boek ‘Healing your Spiritual Traumas’ bevat leringen en praktische hulpmiddelen over hoe je zulke trauma’s heelt.

Voor praktische hulpmiddelen en meer leringen over het helen van je psyche, zie de website Transcendence Toolbox.

Volgende pagina: Je bewustzijn verhogen