Nieuwe ideeën en uitvindingen ontvangen

De geschiedenis kun je beschouwen als een proces waarin twee krachten proberen de mensheid te beïnvloeden.

• De gevallen wezens hebben geprobeerd om ons in hun macht te krijgen of ons te vernietigen door valse of dualistische ideeën te bevorderen.
• Een andere kracht heeft geprobeerd om ons te bevrijden door ons hogere en non-dualistische ideeën te geven.

In veel gevallen zijn de gevallen wezens erin geslaagd om ons in te lijven door mensen zover te krijgen dat ze in bepaalde valse ideeën geloven. Zij zijn er vaak in geslaagd om die ideeën te gebruiken om een epische strijd te veroorzaken tussen twee groepen mensen. Een voorbeeld daarvan is het katholieke christendom dat een knappe verdraaiing is van de non-dualistische leringen van Jezus, die zijn gebruikt om geweld goed te keuren, zoals het bloedbad van de katharen, de kruistochten en de inquisitie.

Natuurlijk proberen de gevallen wezens ons ook in hun macht te hebben door ons onwetend te houden. Dit betekent dat wij óf niets weten, óf dat wij niet weten dat er ook een alternatief is voor de valse ideeën die de gevallen wezens aanprijzen. Toch is de Wet van Vrije Wil duidelijk.

De gevallen wezens mogen valse ideeën verspreiden, maar er moet altijd een alternatief beschikbaar zijn voor de mensheid, zodat de mensen een keuze hebben. Het probleem is dat de gevallen wezens al heel lang hebben weten te voorkomen dat dit alternatief algemeen bekend wordt. Maar in deze tijd hebben we het potentieel om kennis te verspreiden die de macht van de gevallen wezens kan aanvallen.

Hoe ideeën de gevallen wezens aanvallen
Ondanks het feit dat de gevallen wezens grote macht hebben uitgeoefend, is deze macht vaak omvergeworpen door schijnbaar eenvoudige ideeën of uitvindingen. Denk er bijvoorbeeld eens over na dat de katholieke kerk in de donkere middeleeuwen een stevige grip had op de geest van de mensen, omdat ze een strenge controle hadden over de informatie die de mensen tot hun beschikking hadden. Hoe werd die controle verbroken? Door de uitvinding van de boekdrukpers!

Maar veel van die ideeën en uitvindingen vielen samen om het mogelijk te maken om boeken in grote aantallen te drukken en informatie te verspreiden. Op dezelfde manier vielen er veel ideeën en uitvindingen samen om het internet te vormen dat zelfs een veel efficiëntere manier is om informatie te verspreiden.

De gevallen wezens willen altijd de macht over de informatie in handen hebben en beperken wat de mensen tot hun beschikking hebben, omdat zij weten dat kennis macht is. Zodra een groep gevallen wezens erin geslaagd is om zichzelf op een positie van macht en privileges te plaatsen, zullen ze ook op een agressieve manier proberen nieuwe ideeën en uitvindingen te voorkomen die kun positie kunnen aantasten. De olie-industrie zal actief nieuwe vormen van energie tegenwerken, op dezelfde manier als de feodale heren de democratie tegenwerkten.

Het ene besef dat de sleutel vormt, is dus dat er een groep van gevallen wezens is die op een opzettelijke en agressieve manier nieuwe ideeën en uitvindingen tegenwerkt.

Het wordt nu duidelijk dat een van de meest efficiënte manieren om de macht van de gevallen wezens af te nemen, is nieuwe ideeën en uitvindingen uit te brengen. Dit gebeurt vaak wanneer één persoon in staat is om inspiratie te ontvangen en iets nieuws uit te brengen, vaak door intuïtief inzicht.

Met andere woorden, de meest efficiënte manier om de mensheid van de gevallen wezens te bevrijden, is je intuïtie te vergroten, zodat je nieuwe ideeën kunt ontvangen. Dit leidt tot de vraag waar zulke ideeën vandaan komen.

Waar komen hogere ideeën vandaan?
De mensheid is niet de enige die met de gevallen wezens moet afrekenen. De gevallen wezens hebben geprobeerd om twee belangrijke illusies te wekken:

• De illusie dat gevallen wezens wezen niet bestaan, dat er geen machtselite bestaat, geen mensen en non-materiële wezens bestaan die opzettelijk kwaad aanrichten.
• De illusie dat de mensen niet ergens hun toevlucht kunnen zoeken, geen vorm van hulp hebben. Er is ofwel geen God (geen spirituele wereld), of er is een God die ver weg is, die er soms wel is, maar meestal niet.

De waarheid is dat die illusies worden gebaseerd op een heel dunne sluier van bedrog, en die wordt steeds dunner naarmate het collectieve bewustzijn wordt verhoogd. De betekent dat de mensheid dicht bij een doorbraak zit naar een nieuw gewaarzijn dat er gevallen wezens bestaan en dat wij niet de enigen zijn die met hen te maken hebben.

Het tegenwicht of de toevlucht die wij hebben, zijn de geascendeerde meesters. Dit zijn wezens in het spirituele rijk, dat een energieniveau of een vibratie boven de vier niveaus van de materiële wereld (fysiek, emotioneel, mentaal en het niveau van de identiteit) is. De betekenis is dat de geascendeerde meesters zijn geascendeerd door meesterschap te krijgen over hun eigen geest, wat inhoudt dat zij elk gevoel van egoïsme, dualiteit en vooroordeel zijn kwijtgeraakt.

De geascendeerde meesters zijn heel universeel in die zin dat zij geen voorkeuren hebben die berusten op een van de indelingen die wij op aarde hebben, zoals seksualiteit, ras, etniciteit, politieke overtuiging, religie en meer. De geascendeerde meesters willen alle mensen helpen en zij doen dat door ons praktische manieren aan te bieden om ons bewustzijn boven de dualiteit uit te verheffen.

Het essentiële verschil tussen geascendeerde meesters en gevallen wezens is dat geascendeerde meesters onze vrije wil absoluut respecteren, terwijl de gevallen wezens absoluut geen respect voor onze vrije wil hebben. Terwijl de gevallen wezens ons willen dwingen om nieuwe ideeën te beperken, kunnen de geascendeerde meesters nooit geweld gebruiken om zulke ideeën te ontvangen. Het ligt eraan of wij onze geest afstemmen, zodat wij die ideeën kunnen ontvangen.

Door de hele geschiedenis heen, zijn de geascendeerde meesters begonnen mystieke bewegingen op te zetten die erop gericht zijn om de mensen te helpen een non-dualistische bewustzijnsstaat te bereiken. Maar zij hebben ook met talloze mensen gewerkt om nieuwe ideeën en uitvindingen naar buiten te brengen.

Wij zijn natuurlijk medeschepper en wij hebben wel een ingebouwde creativiteit die ons in staat stelt om iets nieuws naar buiten te brengen vanuit onze geest. Maar een van de ideeën die de sleutel vormde waardoor de maatschappij is veranderd, was dat één persoon in staat was om zijn of haar geest af te stemmen op de geascendeerde meesters. In de meeste gevallen waren zij zich niet bewust waar die ideeën vandaan kwamen, en de geascendeerde meesters maken zich er niet druk over of zij met de eer gaan strijken, zij zijn alleen maar bezig om de mensheid vooruit te helpen.

In sommige gevallen, kon een zogenaamd creatief genie maar één idee van de geascendeerde meesters in zijn leven voortbrengen. Maar één enkel idee kan vaak al een beslissende verandering in de maatschappij bewerkstelligen. Stel je dus eens voor dat meer mensen zich bewust zouden worden van het bestaan van geascendeerde meesters en een welbewuste poging deden om hun bewustzijn te verhogen en hun geest af te stemmen op de geascendeerde meesters. Stel je eens voor hoeveel ideeën de meesters dan nog meer konden uitgeven. De factor die het uitgeven van nieuwe ideeën trouwens beperkt, vind je niet in het geascendeerde rijk. Die bevindt zich in onze geest:

• Er zit een beperking in het collectieve bewustzijn, zodat een nieuw idee pas naar buiten kan komen als er een verandering heeft plaatsgevonden.
• Er zit een beperking in het individuele bewustzijn, omdat één persoon de praktische kennis moet bezitten en de intuïtieve afstemming om het idee te ontvangen.

Stel je eens voor hoeveel vooruitgang er zou kunnen worden geboekt, als jij een poging deed om deel te gaan uitmaken van deze voortdurende stroom van ideeën van de geascendeerde meesters naar ons. De andere websites van deze groep bevatten kennis over hoe je een systematisch pad kunt bewandelen om je intuïtieve bewustzijn te verhogen.

Volgende pagina: De status-quo uitdagen