Assistentie vragen

Zoals al op diverse plekken op deze website is gezegd, staan wij als menselijke wezens niet alleen in het afrekenen met de gevallen wezens. Wij hebben toegang tot de geascendeerde meesters, die non-dualistische wezens zijn die ons alleen maar willen helpen om de dualiteit te ontstijgen en zo uit de macht van de gevallen wezens te ontsnappen.

Wij moeten ons realiseren dat hoewel de gevallen wezens absoluut geen respect hebben voor onze vrije wil, de geascendeerde meesters dat wel hebben. Zodoende kunnen de meesters niet ingrijpen totdat wij hen dat vragen. Dit vereist van ons dat wij ons bewust worden van het bestaan van zowel de gevallen wezens als de geascendeerde meesters – en de gevallen wezens hebben alles gedaan wat maar in hun macht lag om te verhinderen dat wij van het bestaan van beiden afweten.

De verhouding op aarde ligt heel eenvoudig. De geascendeerde meesters hebben de macht om al het kwaad van de aarde te verwijderen en dat kunnen ze in principe in een oogwenk doen. De meesters hebben echter niet het gezag om te beslissen welke manifestatie van het kwaad verwijderd moet worden – alleen wij, degenen die fysiek zijn geïncarneerd, hebben dat gezag. Wij hebben het gezag maar niet de macht; de geascendeerde meesters hebben de macht, maar niet het gezag. De enige oplossing is dat wij ons gezag gebruiken om de meesters te vragen in actie te komen.

De geascendeerde meesters zouden graag oorlog van de aarde willen verwijderen en zij zouden dat nu op dit moment al kunnen doen. Maar zij hebben dat gezag niet, dus dat kan pas als een cruciaal aantal mensen beslist dat wij bevrijd willen zijn van oorlog.

Je zou kunnen zeggen: “Maar wil niet iedereen bevrijd van oorlog zijn?” De naakte waarheid is: “Nee, niet op dit moment.”

Je ontdekt misschien dat de meerderheid van de mensen op aarde zou zeggen dat zij bevrijd willen zijn van oorlog, omdat zij zichzelf willen beschermen om niet gekwetst te worden in een oorlog. Maar als je beter kijkt, dan zou je zien dat de meeste mensen nog elementen van het oorlogsbewustzijn in hun psyche hebben.

Dit komt omdat zij trauma’s hebben opgelopen in oorlogen uit vorige levens en dat heeft een reactiepatroon veroorzaakt dat ervoor zorgt dat zij bijvoorbeeld nog de overtuiging hebben dat wanneer jij aan geweld bent blootgesteld bent, het noodzakelijk en geoorloofd is om op dezelfde manier te reageren. Pas wanneer een cruciaal aantal mensen dit bewustzijn gaat begrijpen en zich bevrijdt van de reactiepatronen, kunnen we de geascendeerde meesters het gezag geven om oorlog te verwijderen.

Wat ervoor nodig is om oorlog te verwijderen
De gevallen wezens hebben de meeste manifestaties gebracht die wij als het kwaad beschouwen. Maar toen zij bijvoorbeeld oorlog op deze planeet hadden geïntroduceerd, hielden andere mechanismen die manifestatie van het kwaad in stand:

• Gevallen wezens in het fysieke octaaf handelen als aanstichters tot oorlogen of de opbouw van spanningen die tot oorlogen leiden.
• Gevallen wezens in het emotionele, mentale en identiteitsoctaven doen hetzelfde.
• Er bestaan demonen of entiteiten in het emotionele octaaf die aan het emotionele lichaam van de mensen trekken, die hen vaak gevoeliger maken om met boosheid te reageren, wat tot geweld leidt.
• Er zijn bepaalde overtuigingen in het collectieve bewustzijn die oorlog versterken en er in wezen voor zorgen dat mensen het oorlogsbewustzijn houden.
We zien nu dat er om een bepaalde manifestatie van het kwaad te verwijderen, drie dingen moeten gebeuren:

• De gevallen wezens die achter die manifestatie zitten, moeten worden verwijderd uit het fysieke lichaam en uit het emotionele, mentale en identiteitsoctaaf.
• De demonen en entiteiten die aan de mensen trekken om te reageren, moeten uit het emotionele octaaf worden verwijderd.
• Een cruciaal aantal mensen moet zich bewust worden van het patroon in het collectieve bewustzijn en zich daarboven verheffen.

Als men dit mechanisme eenmaal begrijpt, wordt het mogelijk om te zien dat zelfs één persoon een bijdrage kan leveren aan het verwijderen van het kwaad. Dit kan worden gedaan door de geascendeerde meesters het gezag te geven om in te grijpen en iets te doen. Om volledig te begrijpen hoe dat gaat, moet je het volgende begrijpen:

• Een gevallen wezens zal (vanwege de Wet van Vrije Wil) mogen blijven doen wat hij doet (op elk van de vier octaven) tot hij wordt geoordeeld door de Ene geest. Dit kan gebeuren wanneer een gevallen wezens een persoon schaadt die een bepaald niveau van het bewustzijn van eenzijn heeft bereikt. Bijvoorbeeld: de gevallen wezens die Jezus lieten doden, ontvingen het oordeel van Christus en werden van de aarde verwijderd. Dit kan echter ook gebeuren wanneer iemand specifieke oproepen doet voor het Oordeel van Eenzijn (of het Oordeel van Christus) over de gevallen wezens. De geascendeerde meesters hebben ons specifieke hulpmiddelen gegeven om dit te doen. Wees je ervan bewust dat die hulpmiddelen het beste werken wanneer jij je boven het bewustzijn hebt verheven dat achter het fenomeen zit waaraan jij werkt. Als je oorlog wilt verwijderen, moet jij het bewustzijn achter oorlog ontstijgen.
• Er zit een energetische component achter alle kwade manifestaties. Omdat mensen zich bijvoorbeeld door de hele geschiedenis heen hebben beziggehouden met oorlogen, hebben zij reusachtige hoeveelheden energie opgewekt die op angst is gebaseerd. Deze energie is een deel van het patroon of matrix in het collectieve bewustzijn. Die energie wordt geschapen door een bepaalde overtuiging, maar als die energie er eenmaal is, zal die aan het emotionele lichaam van mensen trekken, en dat houdt in dat mensen gemakkelijker worden meegesleept om een oorlog te steunen. De energie maakt het ook moeilijker om mensen
de overtuiging te laten begrijpen die erachter zit. Zolang de mensen door de energie van boosheid worden overmand, is het heel moeilijk om in te zien dat jezelf verdedigen, je alleen maar vasthoudt in het patroon van oorlogen en conflicten. Wij kunnen wel de oproepen doen om deze energie een hogere kwaliteit te geven met een vibratie die op liefde is gebaseerd. Dit doen de geascendeerde meesters, maar dat kunnen ze alleen op grond van de hoeveelheid energie die wij oproepen.

Wij begrijpen nu dat wij toevlucht kunnen zoeken bij het doen van specifieke oproepen aan de geascendeerde meesters. Bijvoorbeeld: wij kunnen oproepen doen voor het Oordeel van Christus over de gevallen wezens die achter oorlogen zitten. Wij kunnen ook oproepen doen dat de energie in het collectieve bewustzijn wordt opgelost die het moeilijker voor mensen maakt om het bewustzijn te zien dat achter oorlog zit.

Je kunt het moeilijk vinden om te geloven, maar het is mogelijk dat een klein aantal mensen zeer grote invloed op de wereldgebeurtenissen uitoefent door oproepen te doen aan de geascendeerde meesters. Dit komt omdat er veel gebeurtenissen zijn waarin een situatie al snel diverse kanten op kan gaan, soms hoger, soms lager. Er zit soms maar een klein verschil in de energetische verhoudingen van een situatie die bepaalt of een situatie verandert in het hoogste of laagste potentieel. Een relatief klein aantal mensen dat assistentie vraagt aan de geascendeerde meesters kan de energetische verhoudingen laten omslaan, zodat er bijvoorbeeld twee naties komen die met het hoogste potentieel reageren en een oorlog vermijden.

Studenten van de geascendeerde meesters hebben assistentie gevraagd bij de geascendeerde meesters sinds de jaren (19)30, door hardop specifieke decreten en invocaties op te zeggen die de meesters ons hebben gegeven. Als dit een snaar bij je raakt, kun je meer informatie vinden over hoe je dit moet doen, tezamen met praktische hulpmiddelen, op de website Transcendence Toolbox. De sectie wereldveranderingen bevat veel invocaties om wereldgebeurtenissen te veranderen.

Als deze ideeën je aanspreken, denk er dan eens aan om het boek ‘Hoe je kunt helpen de wereld te veranderen’ te bestuderen, dat leringen en hulpmiddelen bevat om assistentie op te roepen van de geascendeerde meesters om de wereldgebeurtenissen te veranderen. Als jij je zorgen maakt over oorlogen, denk dan eens aan het boek ‘Help de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen’.

Persoonlijke bescherming en groei
Een belangrijk aspect dat te maken heeft met het oproepen van energie bij de geascendeerde meesters, is dat het kan worden gebruikt voor jouw persoonlijke groei. De energie van de geascendeerde meesters heeft veel aspecten die gunstige effecten hebben. Aangaande de onderwerpen op deze site, zijn dit de belangrijkste:

Persoonlijke bescherming. Je kunt een schild van hoogfrequente energie van de geascendeerde meesters oproepen rondom jouw vier lagere lichamen. Dit dient om je te beschermen tegen de invloed van gevallen wezens en duistere wezens. Dit kan je helpen om bijvoorbeeld snel je angst te overwinnen om het onderwerp het kwaad te bestuderen.
Het transformeren van op angst gebaseerde energie. Je kunt de energie van de violette vlam oproepen om op angst gebaseerde energie te transformeren die zich in je vier lagere lichamen heeft verzameld, waardoor het zich daar kan manifesteren als ziekten of geestesziekten. Dit kan je snel meer rust geven.
Jezelf los snijden. Je kunt energie oproepen om je los te snijden van alle banden die je hebt met gevallen wezens of alle haken die ze in je vier lagere lichamen hebben geslagen. Je kunt jezelf bijvoorbeeld snel bevrijden van verslavende entiteiten of collectieve geesten.

Meer informatie hierover kun je vinden in de Gereedschapskist: Transcendence Toolbox.