De dualiteit overwinnen

Zoals elders is uitgelegd, is het belangrijkste wapen dat de gevallen wezens gebruiken een specifieke manier van denken die een probleem probeert te polariseren in twee tegenovergestelde posities. De gevallen wezens proberen er vervolgens een waardeoordeel aan toe te voegen door te zeggen dat de ene positie waar of goed is en de andere fout of slecht. Het volgende stadium is de epische denkwijze, die zegt dat het van het allerhoogste belang is dat het goede het kwaad verslaat (met alle middelen).

Historisch gezien hebben de meeste discussies dit patroon gevolgd. Er zijn meerdere problemen met deze vorm van discussie.

• Er wordt totaal over het hoofd gezien dat de gevallen wezens beide tegenovergestelde polariteiten hebben gedefinieerd.
• Wanneer de gevallen wezens beide polariteiten definiëren, maakt het niet uit welke kant de discussie wint. Wat die ook is, de uitkomst is alleen maar goed voor de verborgen agenda van de gevallen wezens om de samenleving de richting op te sturen die zij willen.
• Wanneer de gevallen wezens de voorwaarden van de discussie formuleren, bepalen ze ook de mogelijke oplossing die de mensen kunnen zien. Mensen kunnen eenvoudig geen andere oplossing zien dan die oplossing die de agenda van de gevallen wezens dient.
• In veel gevallen is het niet een kwestie van goed of fout in de hoogste zin. Het is alleen een kwestie of de ene groep gevallen wezens wint of de andere.
• In veel gevallen wordt het probleem zo gesteld dat er geen oplossing voor is, of dat de enige oplossing is dat je geweld gebruikt tegen een specifieke groep mensen. Veel conflicten resulteren in een gewelddadige oplossing die het toneel klaarzet voor toekomstige conflicten. Voor sommige discussies zijn er geen oplossingen, maar zelfs dat is goed voor hun agendapunt om chaos in de samenleving te scheppen.
• Wanneer de discussie zich op slechts twee polariteiten richt, worden alle andere opties uitgesloten. In veel gevallen discussieert een samenleving over twee polariteiten die de gevallen wezens hebben gedefinieerd, en men staat niet open voor andere opties die door de geest van eenzijn worden gegeven.

De conclusie is dat het van het allerhoogste belang is dat de samenleving zich bewuster wordt van de dualistische bewustzijnsstaat. Maar wij kunnen zien dat de huidige samenleving zich daar niet van bewust is.

Het kan misschien ontmoedigend lijken, maar wij moeten wel onthouden dat het collectieve bewustzijn voortdurend vooruitgang boekt. Dit is op een niveau gekomen dat het mogelijk wordt om een omslag te veroorzaken, omdat er mensen zijn (in ieder geval de top tien procent) die zich snel bewust wordt van de dualiteit en het gevaar van die gepolariseerde discussies.

Er is daarom grote behoefte aan mensen die deze omslag als eerste maken en op diverse manieren het bewustzijn van de dualiteit en het alternatief verhogen. Natuurlijk betekent dit dat die mensen eerst bereid moeten zijn om hun eigen bewustzijn uit de dualiteit te verheffen.

Waarom wij de gevallen wezens niet kunnen bestrijden
Het is essentieel dat je begrijpt dat de top tien procent van de meest bewuste mensen zich bewust moet worden van de aanwezigheid en methoden van de gevallen wezens zónder een dualistische strijd te beginnen tegen de gevallen wezens. Er is al uitgelegd dat de gevallen wezens er expert in zijn om twee groepen mensen zover te krijgen dat zij de strijd aangaan, en die is natuurlijk dualistisch. Als wij onszelf als tegenstander van de gevallen wezens beschouwen en hen willen vernietigen of straffen, dan beginnen wij ook aan een dualistische strijd tegen hen.

Wij kunnen de gevallen wezens nooit verwijderen van deze planeet door tegen hen te strijden. Als wij proberen hen te bestrijden of te vernietigen, voegen wij alleen maar meer energie toe die op angst berust en maken we de gevallen wezens sterker. Daarom moeten wij een poging doen om te voorkomen dat wij worden meegesleept in een of andere vorm van dualistische strijd. De manier om de gevallen wezens te ‘bestrijden’ is met bewustzijn – en dat betekent dat wij met onszelf moeten beginnen.

Wij moeten bereid zijn om naar onszelf te kijken en alle dualistische overtuigingen te herkennen die wij hebben. Bijvoorbeeld: veel van de meer bewuste mensen geloven nog steeds dat in bepaalde omstandigheden geweld noodzakelijk is en dat dit geoorloofd is om jezelf of andere mensen te verdedigen. Ja, Jezus, de Boeddha en andere spirituele leraren hebben geprobeerd om ons te leren en te demonstreren dat dit niet het geval is. In plaats daarvan moeten wij de andere wang toekeren, en dat kan voor veel mensen een heel moeilijke les zijn om te leren.

Wij moeten ons ervan bewust worden dat wij al vele levens op deze planeet hebben gehad en dat wij waarschijnlijk aan geweld en misbruik door de gevallen wezens zijn blootgesteld. Dit heeft een reactiepatroon in onze psyche geschapen die ervoor zorgt dat wij op een dualistische manier met de gevallen wezens bezig zijn. Wij moeten bereid zijn om onze psyche te helen van die patronen, zodat wij boven die reactiepatronen met de gevallen wezens komen te staan.

Juist die patronen gebruiken de gevallen wezens om ons mee te slepen in een dualistische strijd met hen en dit is de belangrijkste manier om te voorkomen dat wij ons potentieel gebruiken om juist dat te doen wat hen van de planeet verwijdert. Wij moeten net als Jezus kunnen zeggen: “De prins van deze wereld (de gevallen wezens) vindt niets bij mij.” Of net als de Boeddha die in verzoeking werd gebracht door de demonen van Mara (de gevallen wezens) en er niet op heeft gereageerd.

De top tien procent van de meest bewuste mensen hebben het potentieel om onze psyche te helen en boven dualistische reacties te gaan staan, waardoor zij meerdere dingen kunnen doen om de gevallen wezens van deze planeet weg te krijgen:

• In een aantal gevallen kunnen wij ons laten misbruiken door gevallen wezens. Wanneer wij daar geen dualistische reactie op hebben, zullen wij het oordeel van Christus over de gevallen wezens brengen, en dat kan ertoe leiden dat ze worden verwijderd.
• Wij kunnen het proces helpen versnellen om de gevallen wezens en hun methodes te ontmaskeren, zodat steeds meer mensen de ware oorzaak van het kwaad beginnen te begrijpen en de mate waarin zij door een kleine machtselite zijn bedrogen en gemanipuleerd.
• Wij kunnen de tussenkomst van de geascendeerde meesters oproepen die de macht hebben om de gevallen wezens te verwijderen.

Volgende pagina: Nieuwe ideeën en uitvindingen ontvangen