Erken de macht van de Moeder van God

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2 april 2005

Daarom kom ik nu met het totale vuur van het Wezen dat IK BEN, een Wezen met zo’n Licht en Liefde die in geen van mijn verschijningen het volledige vuur hebben getoond van wie IK BEN. En daarom sta ik met mijn totale vuur voor alle mensen op de wereld en zeg: “Erken de kracht van de Moeder van God en erken dat zij gelijk is aan de Vader van God! Zij kent echter ook haar plaats als de polariteit die de Vader in evenwicht houdt zonder zijn gezag als de kracht tot zelftranscendentie af te breken.”

En dus zeg ik: “Kom tot het besef dat God zowel Vader als Moeder is, en daarom hebben jullie zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten in jullie eigen ziel. En de sleutel tot verlossing is het evenwicht tussen deze twee herstellen, want alleen door het evenwicht te herstellen, kun je echt het bruiloftskleed aantrekken. En alleen degenen die het bruiloftskleed dragen, zullen op het bruiloftsfeest worden toegelaten. Alle anderen zijn door hun illusies aan handen en voeten gebonden. En zij zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis die door de duisternis in hun eigen geest werd gemaakt, de duisternis die uit onevenwichtigheid voortkomt, de onevenwichtigheid die de Christus niet in hun hart geboren laat worden.”

En daarom zeg ik: “Wees bereid om in evenwicht te komen, doe het bruiloftskleed aan en ga het koninkrijk van God binnenin jou binnen!” In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder, het is klaar. Het is af. Het wordt verzegeld, want de mond van de Heer, de IK BEN DIE IK BEN Moeder Maria, heeft het gesproken. Amen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.