Accepteer het Koninkrijk van God op je Planeet

ONDERWERPEN: Duistere krachten hebben geen respect voor de vrije wil – Hoe jij de aarde medeschept – Wat je niet weet, kan je niks maken – Overbelast door informatie – Hoe het concept zonde de vooruitgang stopt – Iedere omstandigheid kan veranderd worden – De alchemie van de Geest – De Wonderrozenkrans van Aanvaarding – Ato(o)m betekent: Accepteer Theos over (boven) Mammon

Geascendeerde meester Moeder Maria, 29 mei 2004

Mijn geliefde harten, vandaag wil ik met jullie een onderwerp bespreken dat de grootste invloed heeft op je persoonlijke leven en op de planeet als geheel. Dat onderwerp is het koninkrijk van God.

Duistere krachten hebben geen respect voor de vrije wil
Ik ben er zeker van dat jullie je herinneren dat mijn zoon Jezus jullie verteld heeft dat één van zijn belangrijkste doelen om naar de aarde te komen, was om het koninkrijk van God naar deze planeet te brengen. Toch moet ik jullie zeggen dat zelfs een wezen met zoveel macht als Jezus niet in zijn eentje Gods koninkrijk op aarde kan brengen. Zelfs Jezus staat voor een obstakel dat hij niet uit de weg kan ruimen. In feite kan geen enkele macht in de hemel dit obstakel uit de weg ruimen. Dat obstakel is jullie bekwaamheid en bereidheid om het koninkrijk van God in je persoonlijke leven, in jullie samenleving en op de planeet als geheel, te manifesteren. Laat me jullie nu uitleggen waarom dit niet-accepteren een onoverkomelijk obstakel is voor de machten in de hemel.

Ik heb jullie al verteld dat de Wet van Vrije Wil een absolute wet is. Er is geen enkel wezen in de hemel dat de vrije wil van de mens mag schenden. Ik ben er zeker van dat jullie inzien dat de duistere krachten die tegen Gods wet en Gods bedoeling in opstand kwamen, niet dergelijke beperkingen hebben. Ze hadden Gods wet de rug al toegekeerd en daarom hebben ze absoluut geen enkel respect voor de vrije wil van menselijke wezens. Ze zullen je vrije wil net zo lang schenden en manipuleren als jij hen toestaat. Ze hebben de meeste mensen op aarde natuurlijk in een bewustzijnsstaat gemanipuleerd die het bijna onmogelijk maakt om de perfectie van Gods koninkrijk op aarde in hun leven en op de planeet te manifesteren.

Hoe jij de aarde medeschept
In mijn eerdere verhandelingen heb ik uitgelegd hoe het universum geschapen werd. Ik heb uitgelegd dat er een lichtstroom is die van je IK BEN Aanwezigheid door de niveaus van je onderbewuste geest naar je bewuste geest stroomt. Omdat dit licht door de niveaus van je geest stroomt, neemt dit licht, deze energie, de beelden op die in jouw bewuste geest leven en die beelden worden dan op het levensscherm geprojecteerd. De beelden die jij in je bewustzijn hebt, beïnvloeden jouw persoonlijke leven, jouw invloedcirkel. Toch zullen ze ook bijdragen aan de beelden die in het collectieve bewustzijn van de mensheid leven. En de beelden die in deze massageest leven, zullen de menselijke maatschappij en zelfs de fysieke planeet beïnvloeden.

Ik hoop dat jullie nu het simpele feit kunnen begrijpen dat om het koninkrijk van God op aarde te manifesteren, een kritieke massa mensen in staat moet zijn zich voor te stellen hoe het koninkrijk van God eruit ziet en ze moeten in staat zijn te accepteren dat het koninkrijk van God zich op de wereld zou kunnen manifesteren. Als een meerderheid van mensen op deze planeet zich het koninkrijk van God niet kan voorstellen of dat het niet mogelijk is te accepteren dat het koninkrijk er echt komt, dan is het eenvoudig ook niet mogelijk om Gods koninkrijk op aarde te manifesteren.

Als de geascendeerde meesters ondanks alles Gods koninkrijk zou proberen te brengen, zouden wij de Wet van Vrije Wil overtreden. Als we dat zouden doen, zouden wij niet meer in de hemel kunnen blijven, maar zouden we onmiddellijk naar een lagere bewustzijnsstaat afdalen. Dan zouden wij de gelederen versterken van de krachten die de vrije wil van menselijke wezens al millennia lang proberen te manipuleren. Enkele van deze krachten denken inderdaad dat ze de beste bedoelingen hebben en ze geloven dat ze proberen de mensen te manipuleren om hen te redden. Toch begrijpen deze krachten niet wat God daar in de eerste plaats mee bedoelt, namelijk dat menselijke wezens bewust moeten kiezen zijn koninkrijk te aanvaarden voor het een gemanifesteerde werkelijkheid op aarde kan worden.

Begrijp je die simpele fout? Het materiële universum is letterlijk een spiegel die reflecteert wat erop geprojecteerd wordt door de geest van van zichzelf bewuste wezens. Planeet aarde reflecteert momenteel de onvolmaakte beelden die al veel langer in de geest van menselijke wezens leven dan zowel orthodoxe christenen als orthodoxe wetenschappers bereid zijn te accepteren.

Wat je niet weet, kan je niks maken
Mijn geliefde harten, wanneer je het bestaan van duistere krachten begrijpt en wanneer je begrijpt dat deze krachten geen enkel respect hebben voor de vrije wil van menselijke wezens, moet het niet al te moeilijk zijn te zien dat deze krachten geen enkele wens hebben om Gods koninkrijk op aarde gemanifesteerd te zien. Als Gods koninkrijk morgen werd gemanifesteerd, zouden de duistere krachten niet meer in staat zijn de energie, het levensbloed, van de mensen op aarde te stelen. Dan zouden ze gedwongen worden naar lagere rijken af te dalen, waar ze op den duur misschien zonder energie zouden komen te zitten of geen tijd en kansen meer krijgen. Zoals ik in een eerdere verhandeling heb uitgelegd, zijn deze krachten absoluut van plan te bewijzen dat God een fout heeft gemaakt door menselijke wezens vrije wil te geven. Ze zullen daarom alles doen wat mogelijk is om de huidige onvolmaakte omstandigheden op deze planeet te handhaven.

Wanneer je dit feit toevoegt aan wat ik hierboven heb uitgelegd, zie je dat de duistere krachten maar één ding hoeven te doen om te voorkomen dat Gods koninkrijk op aarde wordt gemanifesteerd. Ze moeten voorkomen dat een kritieke massa menselijke wezens accepteert dat de volmaaktheid van God op aarde gemanifesteerd kan worden. Als mensen niet weten hoe het koninkrijk van God eruit ziet, hoe kunnen ze zich dan ooit voorstellen dat het op aarde gemanifesteerd kan worden? Hoe kan het koninkrijk van God ooit op aarde worden gemanifesteerd als ze niet kunnen accepteren dat het koninkrijk van God mogelijk is, of als ze niet kunnen accepteren dat zij Gods koninkrijk waard zijn,? De duistere krachten hebben natuurlijk geprobeerd dit al heel lange tijd te doen.

Duizenden jaren lang hebben de duistere krachten geprobeerd hun doelen te bereiken door informatie voor de mensen achter te houden. Ze hebben geprobeerd de informatiestroom te beheersen, zodat mensen gewoon niet een duidelijk of accuraat beeld zouden krijgen over hoe het zou zijn als het koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd werd. Eén consequentie van deze poging om informatie te beheersen, is dat de duistere krachten hebben geprobeerd iedere religie hier op deze planeet te manipuleren. Daarom zie je dat zoveel religies een heel specifiek patroon volgen.

De oorspronkelijke stichter van een ware religie heeft altijd direct contact met de geascendeerde meesters en daardoor kan hij of zij tenminste gedeeltelijk een beeld van het koninkrijk van God ontvangen. Nadat de oorspronkelijke stichter van die religie niet meer op aarde is, wordt het directe contact met de geascendeerde meesters verbroken. Daarom raakt de religie geleidelijk aan vervormd en verdraaid tot de oorspronkelijke leringen verloren gaan of zijn vervangen door een stel valse leringen. Zowel Jezus als ik hebben dit al vele malen proberen uit te leggen, dit hebben ze daadwerkelijk met die prachtige leringen gedaan die mijn zoon 2000 jaar geleden heeft gebracht.

Dit verklaart ook waarom de geascendeerde meesters zoveel religies hebben uitgebracht en waarom we religies of nieuwe bewegingen binnen bestaande religies blijven brengen. Dit verklaart ook waarom voortgaande openbaringen absoluut noodzakelijk zijn om de manipulatie en vervorming van bestaande religies tegen te gaan.

Overbelast door informatie
Als je terugdenkt aan vroegere tijden, zie je dat de taak om de informatie te beheersen relatief eenvoudig was. De reden was dat er geen technologie was die het bewaren en het wereldwijd verspreiden van informatie toeliet. Stel je eens voor hoe moeilijk het was een spirituele lering te bewaren en te verspreiden toen alle boeken nog met de hand gekopieerd moesten worden. Begrijpen jullie dat Gutenbergs uitvinding van de drukpers één van de grootste klappen in het gezicht van de duistere krachten was? Juist een schijnbaar eenvoudige uitvinding keerde het tij voor de duistere krachten en hun beheersing van de informatie.

Ik ben er zeker van dat jij kunt inzien dat de blijvende groei van de technologie deze trend heeft versneld en het nog moeilijker heeft gemaakt om informatie voor de mensen achter te houden. In principe hebben de geascendeerde meesters alle communicatie- en informatietechnologie die de laatste 500 jaar naar buiten is gekomen, rechtstreeks als inspiratie in de geest van uitvinders gelegd. We hebben dit gedaan, omdat wij heel goed weten dat de waarheid mensen bevrijdt en daarom willen we dat er vrije distributie van informatie is, zodat alle mensen op deze planeet toegang kunnen krijgen tot de informatie die ze nodig hebben of willen. Ik kan je ervan verzekeren dat alleen de duistere krachten de vrije stroom van informatie willen voorkomen en ik kan je ervan verzekeren dat de religies die nog steeds proberen grenzen stellen aan wat hun leden kunnen of mogen weten over God, dit juist doen omdat ze gemanipuleerd worden door duistere krachten.

Alhoewel de moderne communicatietechnologie, vooral het internet, een belangrijke klap is voor de duistere krachten op deze planeet, geven deze krachten het in geen geval op. Ze hebben de moderne technologie natuurlijk gebruikt om hun doelen te bereiken door te voorkomen dat mensen een hogere waarheid vinden en accepteren. Wat kun je doen om te voorkomen dat mensen de waarheid vinden, als je niet kunt voorkomen dat de waarheid beschikbaar komt? Je kunt precies doen wat je tegenwoordig op het internet en in de media ziet. Wanneer je niet meer informatie kunt achterhouden, kun je de markt overvoeren met zoveel informatie dat mensen, óf de waarheid niet kunnen vinden, ze kunnen de naald in de hooiberg niet vinden, óf ze vinden zoveel informatie dat ze overweldigd raken, ze ervaren letterlijk overbelasting van de informatie en sluiten hun geest voor nieuwe informatie af.

Dus mijn geliefden, hoewel informatie nu gemakkelijker beschikbaar is dan ooit, zien we nog steeds het probleem dat de meerderheid van de mensen op deze planeet niet een duidelijk beeld heeft van hoe het koninkrijk van God eruit ziet en hoe de aarde eruit zou zien als het koninkrijk gemanifesteerd werd. En zelfs degenen die ware spirituele leringen hebben gevonden over het koninkrijk van God, vinden het nog steeds moeilijk om volledig te accepteren dat zo’n volmaakt koninkrijk echt op aarde gemanifesteerd zou kunnen worden.

Hoe het concept zonde de vooruitgang tegenhoudt
In werkelijkheid hebben de mensen in ieder geval wel een schetsmatig idee van hoe het koninkrijk van God eruit ziet. Ze weten dat er in het koninkrijk van God geen oorlog is, er is gen honger, geen armoede, geen exploitatie, geen natuurrampen en geen ziekte. De meeste mensen beseffen diep van binnen dat veel van de activiteiten die zij om zich heen zien, hetzij in hun persoonlijke leven, hetzij in de media, duidelijk niet overeenstemmen met Gods wetten. Dus moet het niet zo moeilijk zijn voor mensen het feit te accepteren dat dergelijke activiteiten niet in het koninkrijk van God plaats hebben. Zulke activiteiten zouden niet op aarde kunnen blijven als de aarde de perfectie van het koninkrijk vergroot uit zou beelden. Deze onevenwichtige activiteiten zouden gewoon moeten verdwijnen.

Maar één van de meest arglistige intriges van de duistere krachten, de kromme leugenaars, is de indruk wekken dat het zo slecht met de aarde gesteld is dat de perfectie die je in het koninkrijk van God ziet, nooit op deze planeet tot stand zou kunnen komen. Deze krachten hebben de vele goddeloze activiteiten die op deze planeet plaats vinden bijna onvermijdelijk laten lijken en het gevolg is dat veel mensen geloven dat dergelijke activiteiten gewoon uitdrukkingsvormen zijn van de menselijke aard. Mijn geliefde harten, dit is de meest arglistige intrige en dit heeft de geest van de meeste mensen op deze planeet in een heel stevige greep. De invloed van deze intrige gaat terug tot waar de geschiedenis wazig wordt, en één van de belangrijkste ideeën die gebruikt is om deze intrige te bevorderen, is het concept zonde, vooral het idee van de zondeval.

Zoals ik in een eerdere verhandeling heb uitgelegd, kregen mensen inderdaad een veilige omgeving waarin ze met hun creatieve krachten konden experimenteren. Er is absoluut niets op deze planeet wat niet uit Gods energie gemaakt wordt. Daarom zijn alle onvolmaakte omstandigheden die momenteel op deze planeet voorkomen niet permanent. Deze omstandigheden worden gecreëerd door de zuivere energie van God een verkeerde kwaliteit te geven. Het zijn gewoon luchtspiegelingen die op het levensscherm geprojecteerd worden door de onvolmaakte beelden die in de geest van mensen leven.

Zowel Jezus als ik hebben dit proces vergeleken met een filmprojector en je weet heel goed dat de beelden die op een filmscherm verschijnen niet permanent zijn. Ze blijven enkel verschijnen zolang er een filmstrook in de projector zit. Als je naar een horrorfilm kijkt, weet je dat wat je op het scherm ziet, niet echt is. Je weet ook dat als iemand de filmstrook in de projector verwisselt, het filmscherm ogenblikkelijk de beelden van de nieuwe film zou reflecteren. Daarom zou de ergste horrorfilm ogenblikkelijk door een inspirerende film over liefde en moed vervangen kunnen worden.

Dus mijn punt hier is heel simpel. Duizenden jaren lang hebben de duistere krachten geprobeerd alle mensen op deze planeet te programmeren dat ze moeten accepteren dat de onvolmaakte omstandigheden permanent en niet te vermijden zijn. De wonderen die Jezus heeft verricht, waren pogingen de mensen met één klap uit dit geloof te halen dat ziekten of andere tekortkomingen onvermijdelijk zijn. Jezus heeft zelfs geprobeerd de mensen met één klap de overtuiging op te laten geven dat de dood onvermijdelijk is. Toch hebben heel weinig mensen het magnifieke voorbeeld van Jezus echt begrepen, geïnternaliseerd en geaccepteerd. En de reden is dat ze niet zomaar de programmering door de duistere krachten van zich af kunnen schudden. Eén van de meest arglistige vruchten van deze programmering is het idee dat alle mensen van nature zondaars zijn en dat er als jij eenmaal een zonde hebt begaan, geen weg terug is, op geen enkele manier kun jij je aan die zonde onttrekken.

Iedere omstandigheid kan veranderd worden
Mijn geliefde harten, willen jullie alsjeblieft een poging doen deze leugen te doorzien, deze arglistige kromme leugen die in jullie geest geprogrammeerd is? Deze leugen wordt daadwerkelijk met mechanische apparaten in jullie geest geprogrammeerd die door de duistere krachten in lagere rijken worden gemaakt en deze energiekanonnen stralen voortdurend hun dodelijke stralen naar jullie onderbewuste geest. Het is bijna alsof een luidspreker in je geest de boodschap uitzendt dat je een ellendige zondaar bent die nooit één met jouw God kan worden. Dit is daadwerkelijk de leugen die ik ga uitbannen. Jezus en ik zijn gekomen om jullie te helpen deze leugen te doorzien en erboven uit te komen.

We hebben jullie zorgvuldig uitgelegd dat alles uit de energie van God wordt gecreëerd en omdat energie vibratie is, kan elke fout, elke beperking, elke onvolmaakte omstandigheid worden verwijderd door de vibratie van die energie weer te veranderen in de oorspronkelijke energie. O mijn geliefde harten, doe alsjeblieft, alsjeblieft, een poging om hier met je hart over na te denken en naar de innerlijke bevestiging van je Christuszelf te reiken die je de waarheid zal aantonen van wat ik nu zeg. Je Christuszelf zal je tonen dat er inderdaad geen onvolmaakte omstandigheid op aarde is die niet veranderd kan worden en vervangen door de perfectie van het koninkrijk van God.

Er is maar één ding dat kan voorkomen dat onvolmaakte omstandigheden veranderd worden en dat is jouw onbekwaamheid of onwil om de mogelijkheid te accepteren dat je huidige omstandigheden in perfecte omstandigheden zouden kunnen worden getransformeerd. Omdat je vrije wil hebt, moet je een bewuste keus maken om de onvolmaakte beelden in je geest te vervangen door een hoger beeld, het ware beeld, van de perfectie van God.

Hoe denk je dat Jezus de zieken genas en de doden opwekte? Hij genas, omdat zijn geest zo gedisciplineerd was dat hij niet een moment zijn geest toestond het overleden lichaam te zien. Jezus richtte al zijn aandacht erop alleen maar een volmaakt lichaam te zien en omdat hij het volledige Christusschap bereikt had, was zijn geest zo sterk dat de beelden die hij in zijn geest leefden zich ogenblikkelijk in de materiewereld manifesteerden.

Zowel Jezus als ik hebben geprobeerd uit te leggen dat alle mensen medescheppers met God zijn. Je schept altijd mede, omdat er een constante energiestroom van je spirituele zelf naar je geest stoomt. Die energiestroom zal, net als het licht in de filmprojector, alle willekeurige beelden uit je onderbewuste geest aannemen. Dus als je echt jouw leven wilt veranderen en je echt wilt dat de omstandigheden op deze planeet als geheel verbeteren, zijn hier drie dingen die je moet bereiken:

*Je moet je geest reinigen van alle onvolmaakte beelden en onvolmaakte overtuigingen. Je moet naar de hogere visie van de Christusgeest reiken die het je mogelijk maakt de volmaaktheid van het koninkrijk van God te zien.

*Je moet naar het Christusbewustzijn reiken, wat je in staat stelt over de aarde te heersen door het bevel te voeren over de krachten in je eigen geest. Door deze heerschappij te nemen, kun je jouw geest (denken) disciplineren, zodat ze niet langer de onvolmaakte beelden ziet en die versterkt, maar constant geconcentreerd blijft op de volmaakte beelden van het koninkrijk van God.

*Je moet je constant blijven concentreren op de volmaakte beelden. Je moet waakzaam zijn om je niet door de krachten van deze wereld te laten manipuleren door opnieuw onvolmaaktheden als onvermijdelijk te accepteren. Omdat Jezus zo’n hoge mate van Christusschap had bereikt, kon hij ogenblikkelijk veranderingen in de materiële wereld manifesteren. Wanneer je dat niveau van Christusschap bereikt, wanneer deze geest in jou is, die ook in Jezus Christus was, kun je de werken doen die Jezus heeft gedaan. Maar tot dan moet je geduldig zijn, omdat je moet beseffen dat het een tijdje duurt voor de omstandigheden in de materiële wereld veranderen.

De alchemie van de Geest
In een vorige verhandeling heeft Jezus uitgelegd dat er vier niveaus in de materiële wereld zijn, namelijk het etherische rijk, het gedachterijk, het gevoelsrijk en het materiële rijk. Om een verandering in het materiële rijk door te voeren, moet je in het etherische rijk beginnen en dan de energie door het gedachte- en het gevoelsrijk laten filteren tot ze het materiële rijk bereiken.

Om met succes het koninkrijk van God in je te manifesteren, moet je beginnen jouw identiteitsgevoel te veranderen. Je moet ophouden jezelf als een sterfelijk menselijk wezen te beschouwen, als een ellendige zondaar of als iemand die zoveel fouten heeft gemaakt dat je nooit verlost zou kunnen worden. Je moet accepteren dat je een zoon of dochter van God bent, dat je medeschepper bent en dat je geest de kracht bezit alle onvolmaakte beelden, of een onvolmaakt identiteitsgevoel, te vervangen door de hogere beelden van de Christusgeest.

Als je identiteitsgevoel eenmaal begint te veranderen, zullen je gedachten je onvermijdelijk volgen en ook beginnen te veranderen. Ze zullen zuiverder worden en je zult niet meer in termen van beperkingen denken en wat niet kan. Je denkt niet dat onvolmaaktheid permanent bestaat. Je begint volledig de waarheid te beseffen en te accepteren uit de verklaring die Jezus heeft afgelegd dat met God alles mogelijk is. Dit zal je benadering van het leven veranderen van het gericht zijn op wat er niet kan, naar een ‘het kan wel’-geest die je in staat stelt bij iedere hoek die je omslaat nieuwe kansen te ontdekken.

Omdat jouw gedachten beginnen te veranderen, is het onvermijdelijk dat jouw emoties ook een nieuwe richting uitgaan. Je emotionele lichaam zal minder beïnvloed worden door negatieve emoties, zoals angst of schuldgevoel. In plaats daarvan zul je de stroom voelen, de natuurlijke stroom, van energie door je emotionele lichaam, en je zult de vreugde en de liefde beginnen te voelen die de echte stuwkracht in al het leven is.

Omdat je identiteitsgevoel, je gedachten en je gevoelens worden gezuiverd, is het onvermijdelijk dat je uiterlijke handelingen ook zullen veranderen. Maar bovendien zul je zien dat je uiterlijke omstandigheden na een poosje ook gaan veranderen. Deze verandering zou onmogelijk hebben geleken in je oude bewustzijnsstaat, maar met je nieuwe bewustzijnsstaat lijkt het heel natuurlijk en moeiteloos te gaan.

Mijn geliefde harten, dit is de ware alchemie van de geest. Het is natuurlijk betreurenswaardig dat zoveel mensen op de wereld van tegenwoordig de antieke alchemisten belachelijk hebben gemaakt. Er waren veel charlatans op dat gebied, maar zeker niet meer dan je tegenwoordig op dat gebied op het gebied van de wetenschap en religie ziet. Toch waren er ook veel echte alchemisten voor wie het veranderen van onedele metalen in goud niet het echte doel was. Hun doel was de alchemie van het menselijke bewustzijn, het lood van het menselijke denken, te veranderen in het goud van het Christusbewustzijn. De reden is dat de echte alchemisten doorhadden dat het Christusbewustzijn de kracht heeft de samenstelling van de materie zelf te veranderen, zoals Jezus duidelijk gedemonstreerd heeft toen hij water in wijn veranderde.

De steen der wijzen is inderdaad het Christusbewustzijn waar zo hartstochtelijk naar gezocht wordt door de alchemisten. Het Christusbewustzijn brengt Gods koninkrijk op aarde en allen het Christusbewustzijn heeft de macht dat te doen. Maar zoals Jezus en ik gedetailleerd hebben uitgelegd, is het niet genoeg dat er één Christuswezen op aarde rondloopt. Om Gods koninkrijk volledig fysiek te laten manifesteren op deze planeet, moet er een kritieke massa mensen zijn die hun individuele Christusschap gemanifesteerd hebben. Het aantal Christuswezens dat nodig is om het koninkrijk van God volledig te brengen, is 10.000, zoals Jezus al uitgelegd heeft. Zoals Jezus ook heeft uitgelegd, zijn er op dit moment 10.000 mensen geïncarneerd die het potentieel hebben dat Christusschap heel snel te manifesteren.

Maar opnieuw, we staan voor het obstakel dat die mensen gewekt moeten worden voor hun potentiële Christusschap en ze moeten hun Christusschap accepteren. Christus heeft ook uitgelegd dat er miljoenen mensen zijn die het potentieel hebben een hoge mate van Christusschap te manifesteren. Als al deze mensen gewekt zouden worden en de hogere visie van Gods koninkrijk begonnen te accepteren en echt de mogelijkheid om dat koninkrijk op aarde te manifesteren zouden accepteren, dan zouden de dingen heel snel en heel dramatisch beginnen te veranderen – ten goede.

De Wonderrozenkrans van Aanvaarding
Mijn geliefde harten, in mijn voortdurende pogingen om jullie te helpen naar een hoger bewustzijnsniveau op te klimmen en daardoor de aardemoeder te bevrijden van de lasten die op haar drukken, kom ik jullie nog een rozenkrans geven. Het is natuurlijk een rozenkrans die ontworpen is met een specifieke bedoeling, namelijk om je te helpen te aanvaarden dat het koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd wordt. Ik verzeker je dat degenen die zich daaraan willen wijden hem zo vaak als je wilt, maar ten minste eenmaal per week opzeggen, snel een transformatie in bewustzijn zullen ervaren.

Je zult het gevoel krijgen dat onderbewuste blokkades waar je niet eens van wist dat je ze had, worden opgelost. Je zult voelen dat je bewustzijn zachter wordt, tot je geleidelijk een geheel nieuwe relatie met God begint te vatten en te accepteren en een geheel nieuwe kijk op de wereld krijgt. Je zult de visie van Jezus zien die hij zag toen hij 2000 jaar geleden op aarde rondwandelde, een visie die hij sindsdien heeft gehouden. Je zult de visie beginnen te zien die ik van de engel kreeg toen ik gevraagd werd om het Christuskind geboren te laten worden, een visie die ik ook voor deze planeet blijf houden.

De bedoeling van de rozenkrans van wonderaanvaarding is de visie die in de geest van de geascendeerde meesters leeft op de bewuste geest van mensen die geïncarneerd zijn, over te brengen. Wanneer je die visie accepteert, zal het licht van je IK BEN Aanwezigheid door de filmstrook van jouw geest heen schijnen en de volmaakte beelden van het koninkrijk van God op de uiterlijke omstandigheden in je leven projecteren. Wanneer een kritieke massa mensen die visie accepteert, zullen de volmaakte beelden van God op planeet aarde zelf geprojecteerd worden en ik kan je ervan verzekeren dat de aardemoeder gehoorzaam die visie vergroot zal uitbeelden.

O ja, mijn geliefden, de aardemoeder heeft grote liefde voor God de Vader en voor zijn perfecte visie en wil. Vanwege haar aard, laat ze Gods kinderen een onvolmaakt beeld op haar projecteren, maar ik kan je ervan verzekeren dat ze niet van dit beeld houdt en dat ze voortdurend pijn lijdt vanwege dit beeld. Daarom verlangt de aardemoeder ernaar de ketenen van de onvolmaakte beelden af te werpen die al zo veel eeuwen en millennia op haar geprojecteerd zijn. Als je haar maar een heel klein beetje steun geeft, zul je zien hoe ze vol vreugde op zal springen en ogenblikkelijk aan het werk gaat om de volmaakte visie van de Christusgeest tot een beeldhouwwerk in de materie te beeldhouwen.

Ik wilde dat ik jullie kon helpen het verlangen van de aardemoeder te voelen en het verlangen van de mooie natuurgeesten die zo onvermoeibaar werken om in ieder geval nog een beetje de balans in de natuur te handhaven om de continuïteit van het leven op aarde te behouden. Ik wilde dat jullie zouden kunnen voelen hoe verlangend zij op jullie oproepen wachten en constant hopen dat de mensen wakker zullen worden om hen in staat te stellen de volmaaktheid van God vergroot uit te beelden die echt op de innerlijke delen van alles wat ooit gecreëerd werd, beschreven staat. Mijn geliefde harten, willen jullie de aardemoeder niet helpen zich te bevrijden van de ketenen van haar huidige beperkingen? Ik kan je ervan verzekeren dat door dat te doen, jullie ook jezelf zullen bevrijden. Als het antwoord ‘Ja’ is, zeg dan alsjeblieft mijn nieuwe rozenkrans op.

In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Goddelijke Moeder, verzegel ik jullie nu in de vlam van wonderaanvaarding die bij contact ogenblikkelijk de niet-aanvaarding van het koninkrijk van God dat als een donkere wolk boven deze planeet hangt, verteert. In naam van Jezus Christus, beveel ik de engelen van de hemel en de legioenen van licht klaar te staan om ogenblikkelijk tot actie over te gaan wanneer iemand op aarde zijn stem verheft door Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Aanvaarding op te zeggen. Ik laad deze rozenkrans op met de vlam van wonderaanvaarding die alles wat er niet aan gelijk is, verteert en ik laat een buitengewone dispensatie van licht los die het effect van deze rozenkrans duizendvoudig vermenigvuldigt vanaf dit moment tot de aarde bevrijd is van alle niet-aanvaarding.

In naam van de Wondermoeder, het is klaar, het is manifest, het wordt verzegeld in het hart van alle materie, in het atoom zelf – het atoom dat bedoeld is om Theos boven Mammon te Accepteren. Amen.