Wat is een geascendeerde meester?

door Kim Michaels

Laten we eens beginnen met nadenken over de vraag: “Wat ben jij?” Als wij naar de kern gaan, kunnen we zeggen dat jij een van jezelf gewaar wezen bent. Jij bent je ervan bewust dat jij bestaat (gewaarzijn, je bent het je gewaar) en je hebt een identiteitsgevoel, het gevoel wie jij bent (jouw zelf). Dus  je bezit gewaarzijn. Momenteel is je zelfbewustzijn op de materiële wereld hier gericht, geconcentreerd op jouw fysieke lichaam. Maar dit is niet de enige optie die je hebt.

Een geascendeerde meester is ook een van zichzelf gewaar wezen. Maar een geascendeerde meester heeft zijn gewaarzijn verhoogd of geaccelereerd, dus is die niet meer op het materiële rijk gericht. In plaats daarvan is dat gericht op een rijk met hogere vibraties dat wij gewoonlijk het spirituele rijk noemen.

Door dit acceleratieproces heengaan dat uitmondt in een proces dat ascensie heet, is een potentieel dat ieder van zichzelf bewust wezen heeft. Je hebt het potentieel om jouw gewaarzijn van jezelf tot je meesterschap over jouw eigen geest/denken en meesterschap over het materiële rijk krijgt. Jij kunt dan een kwantumsprong maken en je gewaarzijn van jezelf naar een geheel nieuw niveau verhogen, waarin jij geen materieel lichaam meer nodig hebt. In plaats daarvan functioneer je met een licht-‘lichaam’ dat is gemaakt uit de hogere vibraties van het spirituele rijk.

Sommige geascendeerde meesters zijn net als jij en ik geïncarneerd geweest. Zij weten precies waar wij doorheen gaan, omdat zij met de dichtheid van het materiële rijk hebben geworsteld, net zoals wij dat doen. En daarom vormen zij de perfecte leraren om ons te tonen hoe wij kunnen vermijden het wiel opnieuw uit te vinden en steeds weer dezelfde fouten te maken. In plaats daarvan kunnen wij het spoor volgen dat de meesters hebben gebaand door de jungle van het menselijke bewustzijn.

Er zijn natuurlijk ook geascendeerde meesters die van andere planeten dan de aarde zijn geascendeerd en er zijn er ook die nog nooit in onze sfeer zijn afgedaald. Dus zijn er diverse groepen wezens in het spirituele rijk en zij worden hieronder gedetailleerder beschreven.

Laten wij eens naar beide types geascendeerde meesters kijken:

 

De Geascendeerde Meesters zijn wezens die geïncarneerd zijn geweest en daarna geascendeerd zijn:

Dit zullen we eerst uitleggen vanuit het gezichtspunt van menselijke wezens die op aarde zijn geïncarneerd. Zoals ergens anders wordt uitgelegd, is het materiële universum in werkelijkheid een verfijnd feedback ‘mechanisme’ dat bedacht is om de groei in ons eigen bewustzijn te vergemakkelijken.

Veel mensen houden niet van het woord school, maar er is één aspect in het concept school dat hierop van toepassing is. De meeste scholen hebben een eindexamen en als wij daarvoor slagen, kunnen wij zonder omkijken verder gaan met ons leven. Dus als wij ons bewustzijn blijven verhogen en ons gewaarzijn van onszelf transcenderen, wat gebeurt er dan?

Nu, op een bepaald moment bereiken wij dat ‘eindexamen’, wat inhoudt dat wij aan een proces beginnen dat tot ‘slagen’ voor de schoolklas die het materiële universum vormt. Dit is een diepgaand en complex proces, dat ook te maken heeft met dat wij ons niet meer vereenzelvigen met het aparte zelf en een nieuw bewustzijn omarmen van eenzijn met het spirituele rijk boven en eenzijn met het leven op deze wereld. Het houdt ook in dat je alle verlangens of gehechtheden opgeeft die verband houden met deze wereld. Dit proces wordt vaak het spirituele pad genoemd, maar de laatste fases daarvan heten de ascensiespiraal, die tot de ascensie leidt.

Nadat wij zijn geascendeerd, zijn we helemaal bevrijd van de aarde en het materiële universum. En gezien het feit dat de enige manier om het proces van ascensie te voltooien is dat wij meester worden over onze geest, hebben wij dan de titel ‘Geascendeerde Meester’ verdiend.

De hele geschiedenis van planeet aarde door, en die is veel ouder dan de officiële versie, zijn vele levensstromen geascendeerd. Een pas geascendeerde meester staat voor de keus: Wil ik de bijna oneindige sporten van de ladder die het spirituele rijk vormt verder opklimmen, of bij de aarde blijven om te proberen andere wezens te helpen met ascenderen?

Veel geascendeerde meesters hebben de belofte gedaan bij de aarde te blijven om degenen die nog niet geascendeerd zijn te helpen. Dus technisch gesproken zijn dit degenen die wij geascendeerde meesters noemen, omdat zij hebben ervaren hoe het is om op aarde, of andere planeten, geïncarneerd te zijn en daarna uit dit heel dichte rijk te ascenderen. Omdat zij hebben ervaren waar wij doorheen gaan, hebben zij het unieke vermogen om ons te helpen dezelfde initiaties te ondergaan waar zij al voor geslaagd zijn.

 

Wezens die niet zijn geïncarneerd:

Zoals ergens anders wordt uitgelegd, is het universum als een hiërarchische structuur ingericht. Het rijk, of de sfeer, waarin wij leven, werd geschapen door wezens in de sfeer onmiddellijk boven ons. Maar hun rijk werd weer geschapen door wezens in een hoger rijk, en zo voort, en zo wordt een hiërarchische structuur gevormd die helemaal teruggaat tot de Schepper.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat de wezens die in staat zijn een nieuw – niet geascendeerd – rijk te scheppen, deze macht hebben verdiend door één te worden met de wezens die hen geschapen hebben en de hele hiërarchische structuur boven hen. Met andere woorden, het essentiële verschil tussen het materiële rijk en het spirituele rijk is dat wij ons in het materiële rijk beschouwen als aparte wezens die in een gescheiden wereld leven. Om naar het spirituele rijk te ascenderen moet je die illusie overwinnen en totaal samensmelten met al het leven.

Dus wanneer wezens in een hoger rijk een nieuw – niet geascendeerd – rijk scheppen, doen ze dit met een deel van hun eigen wezen. Met andere woorden, zij zien de nieuwe sfeer niet gescheiden van hen. De nieuwe sfeer wordt echter uit een lagere of dichtere vibratie dan het spirituele rijk geschapen. De bedoeling is dat de wezens de nieuwe sfeer scheppen, daarna extensies van zichzelf naar beneden naar die nieuwe sfeer zenden om in een lichaam te incarneren dat uit de energie van die sfeer is gevormd.

Dit heeft twee bedoelingen. De ene is de vibratie van die nieuwe sfeer te verhogen, tot die ascendeert en onderdeel vormt van het spirituele rijk. Maar de ware bedoeling is het proces dat de wezens in dat spirituele rijk geïndividualiseerde extensies van zichzelf scheppen, die vervolgens in zelfbewustzijn groeien door te helpen om hun sfeer te ascenderen.

Dus je kunt in zekere zin zeggen dat de wezens die onze sfeer hebben geschapen, niet volledig zijn geïncarneerd. Maar in een bepaald opzicht zijn geïncarneerd door de individuele verlengstukken die zij naar beneden hebben gezonden. Deze geïndividualiseerde extensies zijn geen mysterieuze of volmaakte wezens die wezenlijk anders zijn dan wij. Dat zijn wij!

Hoewel wij zijn geprogrammeerd om onszelf te beschouwen als een menselijke wezen, die beperkt is, misschien zelfs wel een zondaar, zijn wij verlengstukken van juist die wezens die onze sfeer hebben geschapen. In feite is het juist de bedoeling van het spirituele pad dat wij onze identiteit als geïndividualiseerde extensies van de hele spirituele hiërarchie boven ons, waarachtig accepteren. Het belangrijkste wat je moet begrijpen, is dat hoewel er veel wezens onder de Geascendeerde Meesters zijn die niet totaal zijn geïncarneerd, zij wel door ons – de extensies van hen – zijn geïncarneerd.

Daardoor passen geascendeerde wezens niet in het traditionele beeld van een ver verwijderde – en vaak boze – God in de lucht. Zij proberen ons niet te beoordelen en veroordelen; zij proberen ons alléén maar te verheffen.

Want hoewel wij vergeten zijn dat wij verlengstukken van geascendeerde wezens zijn, zijn zij dat niet vergeten. En vanzelfsprekend wil je alleen maar iets verheffen waarvan jij weet dat het deel van jouw eigen wezen uitmaakt.

Maar als je verheven wordt, betekent dat niet dat jij jouw individualiteit verliest. In tegendeel, het houdt in dat jij opgaat in onze spirituele individualiteit en de beperkingen transcendeert van onze menselijke individualiteit, het aparte zelf. Dit is geen verlies maar winst.