Een energetisch wereldbeeld – energiehygiëne

De afbeeldingen bij dit artikel staan op de Engelse site.

door Kim Michaels

Een aantal eeuwen terug wisten de mensen gewoon niets af van bacteriën of gevaarlijke chemische producten. Daardoor begrepen ze niet de noodzaak om hun lichaam schoon te houden en waarom je moet voorkomen dat het voedsel bederft. We kunnen die tijd als primitief beschouwen vergeleken met wat wij tegenwoordig weten. We zouden misschien kunnen overwegen of het de mensen toen aan hygiëne ontbrak.

Maar wat als de mensen in de nabije toekomst naar onze tijd terugkijken en ons als primitief beschouwen, omdat het ons ook aan hygiëne ontbrak? De reden is dan dat wij, hoewel wij weten dat alles uit energie bestaat, niet hebben ingezien of geaccepteerd wat dit inhoudt. Daardoor zien wij gewoon niet de noodzaak ervan in om onze persoonlijke hygiëne te verbeteren.

De ontdekking van Einstein dat alles energie is, heeft implicaties voor ieder aspect van het leven. Als alles uit energie bestaat, moet je geest ook uit energie bestaan. Dit is niet zo moeilijk voor te stellen, omdat gedachten en gevoelens vanzelfsprekend ook vormen van energie zijn. Maar gedachten en gevoelens zijn de inhoud van de geest, dus wat is die geest dan zelf?

Energie kan zich op twee manieren gedragen. Het kan een golf zijn die zich door een medium heen beweegt, zoals geluid door de lucht of een golf in de oceaan. Maar het kan ook de vorm van een energieveld aannemen dat op één plaats blijft. Hieruit volgt dat de geest zelf een energieveld is en dat gedachten en gevoelens golven zijn die óf hun oorsprong hebben in dat energieveld, óf er van buitenaf binnenkomen. Eenmaal in dat veld, kunnen ze daar blijven of de buitenwereld ingezonden worden.

Hoe kun jij je het energieveld van de geest voorstellen? Je weet dat een staafmagneet een onzichtbaar veld om zich heen heeft en je hebt waarschijnlijk wel eens plaatjes daarvan gezien. Zelfs de hele planeet heeft een onzichtbaar veld om zich heen. Het is dus niet moeilijk om je voor te stellen dat je geest een energieveld is dat je fysieke geest omhult.

Het bestaan van zo’n energieveld, of aura, wordt al duizenden jaren gepostuleerd. Sommige helderzienden kunnen het energieveld zien en gebruiken als middel om een fysieke of mentale ziekte te diagnosticeren. De laatste decennia hebben een aantal wetenschappers wetenschappelijke instrumenten gebruikt om het menselijke energieveld te meten.

Hoewel het nog niet tot de belangrijke wetenschappen behoort, en zeker geen algemene kennis is, wordt het bestaan van een energieveld rondom het lichaam op goede wetenschappelijke gronden gebaseerd. Bepaalde digitale camera’s die aan computers vastgemaakt zijn, kunnen het energieveld zichtbaar maken en waarschijnlijk wordt deze technologie ontwikkeld om een instrument te worden om ziekten te diagnosticeren. Dit zal het bestaan van een menselijk energieveld algemeen geaccepteerd maken, maar waarom zouden wij wachten?

Het voordeel van het bestaan van jouw geest als energieveld erkennen, is dat je kunt gaan begrijpen hoe de omstandigheden in dit veld jouw bewuste gedachten en gevoelens beïnvloeden. Je kunt dan de macht over dat energieveld ter hand nemen in plaats van erdoor gedomineerd te worden. Dit leidt tot diverse belangrijke overwegingen.

De noodzaak van energiehygiëne
Jouw energieveld is geen geïsoleerd geheel. Wanneer jij met iemand anders communiceert, communiceert jouw energieveld met – wisselt energie uit met – het veld van die ander. Iemand kan energie naar jouw veld sturen of energie uit dat veld weghalen. Je hebt waarschijnlijk wel eens meegemaakt dat iemand tegen je uitgevaren is in een woedeaanval en dat jij je daarna depressief of boos voelde. De reden is dat de boze gevoelens van die ander energiegolven heeft gevormd die jouw energieveld werden ingezonden en jouw eigen gevoelens hebben beïnvloed. Je hebt waarschijnlijk ook wel een meegemaakt dat jij, als je bij iemand in de buurt was die bedroefd of terneergeslagen was, je later moe of ‘leeggezogen’ voelde. De reden is dat die persoon letterlijk de energie weg zoog uit jouw energieveld, en jou leeg liet lopen.

Je kunt nu energie verdelen in energie met een hoge vibratie, die jou beter laat voelen, en energie met een lage vibratie, die jou slechter laat voelen. Omdat alles uit energie bestaat, volgt hier uit dat alle gevoelens een specifieke vibratie hebben. Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat boosheid beslist een lagere vibratie heeft dan liefde. Het wordt nu duidelijk dat je een zeef moet maken om te voorkomen dat negatieve energie jouw energieveld binnenkomt, terwijl jij positieve energie binnen laat komen. Dit is te vergelijken met het immuunsysteem van je fysieke lichaam. Je kunt je welzijn verbeteren door je energieveld tegen negatieve energie te beschermen.

Wat gebeurt er met de energie die jouw energieveld al is binnengekomen? De wetenschap vertelt ons dat als energiegolven eenmaal een bepaalde vibratie hebben, zij die vibratie oneindig lang kunnen houden. Met andere woorden, als energie met een lage vibratie in jouw energieveld is gekomen, kan die daar heel lang blijven zitten. Die energie kan zich zelfs blijven verzamelen en jou in toenemende mate slechter laten voelen. Je hebt misschien wel eens mensen gezien die zo door boosheid worden beïnvloed dat zij de controle over zichzelf verliezen en in een constante staat van agitatie zitten. Eén component is dat de energie van boosheid zich in hun energieveld blijft verzamelen. Op dezelfde manier wordt een depressie gedeeltelijk veroorzaakt door een verzameling negatieve energie.

Jouw bewuste geest – gedachten en gevoelens – worden uit energie gemaakt. Net als een magneet ijzeren deeltjes aantrekt, heeft energie ook een elektromagnetische kracht. Dus kan een verzameling van golven boosheid in jouw energieveld een magnetische aantrekkingskracht uitoefenen op jouw bewuste geest, en je gevoeliger maken om op situaties met boosheid te reageren.

Nu wordt het duidelijk dat stress een verzameling energie is met een lage vibratie in jouw energieveld. Dus de sleutel tot succesvol stressmanagement is dat je leert hoe jij je energieveld beschermt tegen lagere energie en het zuivert van energie die er al is binnengekomen. Het positieve is dat het heel gemakkelijk is om negatieve energie te transformeren in een hogere vibratie. Omdat jouw geest de vaardigheid heeft om lagere energie zoals boosheid op te wekken, heeft die ook de vaardigheid om die energie te transformeren. Dit wordt later meer gedetailleerd uitgelegd.

Het massabewustzijn
Dit brengt ons nu op een ander niveau van overwegingen. Jouw energieveld bestaat binnen het grotere energieveld van de hele planeet. Een deel van dit veld is wat psychologen al heel lang het ‘collectieve bewustzijn’ noemen. Dit kun je nu verklaren als een energieveld dat de planeet omhult en als opslagplaats dient voor een deel van de mentale en emotionele energie die door de mensheid wordt geproduceerd sinds het begin der tijden. Omdat energie in een bepaalde vibratie kan blijven en zich verzamelen, is het gemakkelijk voor te stellen dat dit collectieve energieveld een grote hoeveelheid energie bevat, zoals angst, boosheid, en haat. Als jouw persoonlijke energieveld open staat voor het massabewustzijn, heb je het heel moeilijk om jouw leven in jouw macht te hebben.

Een voorbeeld van hoe het massabewustzijn individuele personen kan beïnvloeden is een menigte. Er zijn talloze voorbeelden van hoe de geest van de mensen zijn overweldigd door een menigte en zij hebben dingen gedaan – zoals doden – die zij gewoonlijk nooit zouden doen. Dit kan ook verklaren waarom sommige mensen trends volgen, hetzij de openbare mening of modetrends. Een essentieel onderdeel om de macht over je leven te krijgen is je uit het massabewustzijn terugtrekken.

Een neerwaartse energetische spiraal
Vanzelfsprekend hoeft lagere energie niet van buitenaf jouw energieveld binnen te komen. Jij bent heel goed in staat om zelf zulke energie te vormen door negatieve gevoelens, zoals angst of boosheid, te hebben. Dat kan er ook voor zorgen dat er zich negatieve energie verzamelt, wat je dan weer verder in een negatieve spiraal brengt die er op den duur toe leidt dat je de macht verliest. Je begrijpt nu wel dat de macht over jouw leven hebben is dat jij moet leren om te vermijden met negatieve gevoelens op het leven te reageren. Dat kun je doen door zelfvernietigende overtuigingen op te lossen en lagere energie te transformeren – precies waar de tools om te transcenderen voor bedoeld zijn.

Als laatste overweging, bedenk dat jij, om je goed te voelen, ook hogere energie in jouw persoonlijke energieveld moet opwekken. Dit houdt in dat jij leert hoe je positief op jouw levensomstandigheden reageert, maar ook houdt dat in dat jij meer energie van de bron van die energie ontvangt. Om te begrijpen hoe je dat doet, moet je weten dat je Hogere Wezen en de natuurlijke energiestroom tussen jouw Hogere Wezen en jouw lagere wezen verloopt. Dit maakt het ook duidelijker hoe jij jouw energieveld kunt beschermen en zuiveren. Dit is een samenvatting van de belangrijke ideeën over jouw energielichaam:

• Jij moet leren hoe je voorkomt dat negatieve energie jouw energieveld binnenkomt.
• Jij moet leren hoe jij jouw energieveld zuivert van energie die al in dat veld aanwezig is.
• Jij moet leren hoe je negatieve energie opwekt met jouw eigen gedachten.
• Jij moet leren hoe jij de stroom van positieve energie uit het hogere deel van jouw wezen uitbreidt.

Tools om te transcenderen zijn ontworpen om jou te helpen al die taken te vervullen, zoals in andere secties wordt uitgelegd.