Overzicht van hulpmiddelen in de Transcendence Toolbox

Deze pagina bevat een korte beschrijving van de types hulpmiddelen die je in de Transcendence Toolbox vindt. Voor advies over welke hulpmiddelen je kunt uitkiezen op basis van omstandigheden die jij wilt veranderen, kijk je op de pagina Hulpmiddelen uitkiezen naar je persoonlijke behoefte.

Zoals gedetailleerder wordt uitgelegd in het artikel 36 Ideeën, om beperkende omstandigheden te transcenderen, heb je in principe twee taken:

1.   Hoog frequente energie uit het spirituele rijk oproepen om de energie met een lage frequentie te transformeren.

2.   Beperkende overtuigingen oplossen door in te gaan zien waarom zij geen voeling hebben met de werkelijkheid en hoe die jou beperken.

Om beide taken op de meest efficiënte manier te volbrengen, is het nuttig om contact te krijgen met jouw hogere zelf en de geascendeerde meesters. Dus wij kunnen dan de hulpmiddelen om te transcenderen ruwweg in de volgende categorieën indelen:

1.   Hulpmiddelen die in de allereerste plaats spirituele energie of licht oproepen

2.   Hulpmiddelen die energie oproepen en beperkende overtuigingen aanvechten

3.   Hulpmiddelen die jou in de allereerste plaats moeten helpen om contact te maken met jouw hogere zelf en de geascendeerde meesters.

 

Laat mij nu specifieke hulpmiddelen voor de drie taken geven:

1.   Licht oproepen. Het belangrijkste middel om licht op te roepen zijn de DECRETEN. Dit zijn korte coupletten die je hardop zegt. Zij zijn echt heel efficiënt en kunnen een belangrijk verschil in je leven maken. MANTRA’S roepen ook licht op.

2.   Licht oproepen en beperkende overtuigingen aanvechten. Het belangrijkste middel hiervoor zijn de INVOCATIES, waar er heel veel van zijn. Dit zijn langere rituelen die je ook hardop zegt. Het is een combinatie van korte coupletten met uitspraken die specifieke overtuigingen en omstandigheden benoemen. Deze kunnen ook een belangrijke verandering in je persoonlijke groei teweegbrengen.

3.   Je contact verbeteren. Het belangrijkste middel staat bij de categorie INNERLIJKE LEIDING, maar VISUALISATIES en MEDITATIES zijn ook efficiënt hiervoor.

Het is belangrijk dat je in gedachten houdt dat veel van de middelen je helpen om alle drie taken te volbrengen. Bijvoorbeeld, hoe meer negatieve energie je transformeert, hoe gemakkelijker jij contact maakt met je hogere zelf. Dus om de beste resultaten te krijgen, kun je een combinatie van DECRETEN, INVOCATIES en VISUALISATIES/MEDITATIES maken.

 

Een korte beschrijving van de hulpmiddelen

INVOCATIES
Sommige invocaties heten ‘rozenkransen’, maar zij hebben allemaal dezelfde functie. Je zegt ze hardop en ze bevatten een mix van ritmische invocaties en uitspraken die óf je beperkende overtuigingen aanvechten óf positieve affirmaties geven. Er zijn veel soorten invocaties, en ze zijn heel efficiënt om bijna elke denkbare beperking die je moet overwinnen, te transcenderen. Ze helpen jou ook om je op jouw hogere zelf af te stemmen, de geest te kalmeren en psychische en emotionele wonden te helen.

DECRETEN
Dit zijn ritmische affirmaties/chants die je hardop zegt. Ze rijmen vaak en door die te herhalen vorm je een kelk die de stroom van energie van de Geascendeerde Wezens die het decreet sponsoren opent. Er zijn decreten voor elk van de zeven spirituele stralen en voor heel veel specifieke taken, zoals spirituele bescherming en het transmuteren van energie.

AFFIRMATIES
Uitspraken die je hardop doet of als meditatief helpmiddel gebruikt. Ze bevatten óf positieve affirmaties óf leringen die dysfunctionele overtuigingen aanvechten.

MANTRA’S
Dit zijn korte, vaak uitspraken van één regel, die je hardop zegt, vaak door ze te chanten.

INNERLIJKE LEIDING
Deze middelen zijn bedacht om je te helpen contact te maken met jouw hogere zelf of een specifieke meester. Het zijn visualisaties, meditaties of decreten.

VISUALISATIES
Een techniek die je helpt een positieve verandering voor je innerlijk oog te visualiseren. Afhankelijk van jouw ervaring kunnen ze jou ook een stroom van spiritueel licht laten vormen dat jij op specifieke omstandigheden kunt richten om die te transformeren.

MEDITATIES
Een techniek om je af te stemmen op jouw hogere zelf, een spirituele energie of een spirituele meester. Of om je geest tot rust te brengen.

ADEMHALINGSTECHNIEKEN
Richt zich op je adem, omdat je een specifieke uitkomst visualiseert, bijvoorbeeld dat de adem een opwaartse spiraal vormt in plaats van de normale in-uit beweging.

GEBEDEN
Korte technieken om te bidden of om andere resultaten te bereiken, zoals je voedsel zegenen.

EEN SPIRITUELE CRISIS
Middelen om je te helpen met een spirituele crisis om te gaan. Dit is een combinatie van leringen en invocaties.

Noot: Een van de allerbeste manieren om overtuiging op te lossen, is natuurlijk door spirituele leringen te bestuderen. Een aantal worden op deze website gegeven, maar er staan meer bij de andere secties, zoals Make Peace with Jesus. Vanzelfsprekend zijn er nog veel meer goede leringen over spiritualiteit en psychologie.