RINV01: De Eeuwig Transcenderende Stroom van de Heilige Zeven

Een invocatie om alle blokkades in de stroom van de Heilige Geest te verteren, om je persoonlijke Christusschap te manifesteren en de Gouden Eeuw op wereldwijde schaal te brengen

 

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid om door mijn Wezen te stromen en deze invocatie op volle sterkte op te zeggen. Ik roep de onstuimige Aanwezigheid van Hercules en Amazonia, Apollo en Lumina, Heros en Amora, Zuiverheid en Astrea, Cyclopea en Virginia, Vrede en Aloha en Arcturus en Victoria op een niet te stoppen stroom van volmaakt evenwichtige stroom van alle zeven stralen uit te geven die planeet aarde zal overstromen om alle vervormingen van de zeven stralen te verteren. Ik roep de zeven Chohans op, Master More, Lanto, Paul de Venetiaan, Serapis Bey, Hilarion, Nada, Saint Germain en de Maha Chohan om de niet te stoppen stroom van de Heilige Geest te leiden die opgewekt wordt door allen die vanuit de materiële wereld geascendeerd zijn op die voorwaarden die mijn persoonlijke Christusschap en de volledige manifestatie van Saint Germains Gouden Eeuw blokkeren, waaronder… (Doe persoonlijke oproepen.)

Eerste Straal

1. Ik heb de vast wil te creëren, ik heb de vaste wil meer te zijn,
Ik heb de vaste wil me tot uitdrukking te brengen als nooit tevoren.

O Hercules Blauw, je vult iedere ruimte met oneindige Kracht en oneindige Genade; je belichaamt de sleutel tot creativiteit, de vaste wil om in Oneindigheid te transcenderen.

2. Ik kijk altijd omhoog, om te weten waar ik vandaan gekomen ben,
de erfelijke lijn van goeroes die de Heilige Naam kennen.

O Hercules Blauw, in eenzijn met jou, open ik mijn hart voor jouw realiteit
door jouw vlam te voelen, zie ik zo duidelijk dat mijn zelf transcenderen, de echte alchemie is.

3. Aan de top van de hiërarchie zie ik nu de Ene,
wiens pracht de meest stralende zon transcendeert.

O Hercules Blauw, Ik verhef liefdevol mijn stem om God oneindig te prijzen.
Ik ben dankbaar om mijn persoonlijke aandeel te hebben in Gods oneindig ingewikkelde kunstwerk.

4. Ik kijk nu naar beneden, de aarde is nog zo duister,
Ik verlang ernaar om de vonk van mijn eigen Geest te brengen.

O Hercules Blauw, je heelt nu al het leven en hult allen in je Blauwe Vlamzegel;
jouw elektrisch blauwe vuur in ons onthult ons diepste verlangen naar alles wat echt is.

5. Mijn Geest scheurt nu de sluier van de nacht uiteen,
wat een heerlijk wonder wordt er voor mijn ogen onthuld.

O Hercules Blauw, ik beloof nu mijn leven te geven om deze planeet te helpen de menselijke strijd te transcenderen. De leugens van de dualiteit worden doorboord door jouw licht dat de volheid van mijn innerlijke gezichtsvermogen herstelt.

6. Ik zie nu het visioen van hoe de aarde eruit kan zien
wanneer alle mensen voor de realiteit gewekt worden.

O Hercules Blauw, ik ben één met jouw wil, alle ruimte in mijn wezen vul je met de Blauwe Vlam.
Je kracht laat me gestaag vooruitkomen tot ik iedere sluier doorboor en iedere heuvel beklim.

7. Ik ben één met Gods stuwkracht om altijd meer te worden
Ik probeer te bereiken dat alle mensen het Christusleven in ere herstellen.

O Hercules Blauw, je Tempel van Licht die door ons innerlijke gezichtsvermogen onthuld wordt,
een baken dat licht naar de aarde straalt en de wedergeboorte van onze planeet tot stand brengt.

8. En hoewel de problemen nooit lijken op te houden,
geeft constante transcendentie ons innerlijke vrede.

O Hercules Blauw, jij verdedigt al het leven en geeft ons de kracht om altijd te transcenderen. In jou komt er geen einde aan de uitbreiding van het zelf, omdat ik in Gods oneindige spiralen ascendeer.

9. Want wat kan iemand binden, wanneer men de Geest vindt,
het ware innerlijke licht, dat eeuwig onbegrensd is.

Accelereren naar Creativiteit, IK BEN echt,
Accelereren naar Creativiteit, al het leven hele,
Accelereren naar Creativiteit, IK BEN MEER,
Accelereren naar Creativiteit, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde Hercules en Amazonia.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde Michaël en Geloof.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde Master MORE.

Accelereren naar Creativiteit! (3x)
Geliefde IK BEN.

Tweede Straal

1. Jouw wijsheid is Eén, dat weet ik wel,
ik probeer één te zijn met haar onophoudelijke stroom.

Geliefde Apollo, met je tweede straal, jij opent mijn ogen om de nieuwe dag te zien.
Ik zie door de leugens en het bedrog van de dualiteit heen en transcendeer de denkwijze die de nederlaag oplevert.

2. Ik hang niet aan ideeën, mijn geest zwerft vrij
boven de wijsheid van de wereld uit: één werkelijkheid.

Geliefde Apollo, gij Elohim van Goud, mijn ogen zien nu je stralende licht,
terwijl je de bladzijden van wijsheid zachtjes omslaat, voel ik dat ik vrij ben van al het oude.

3. Laat alle boeken van de wereld met stof overdekt worden,
ik vertrouw nu op de stroom van de Geest.

Geliefde Apollo, in jouw vlam weet ik dat je levende wijsheid altijd een stroom is,
in jouw licht zie ik mijn eigen hoogste wil, ondergedompeld in de stroom die nooit stilstaat.

4. Mijn geest is een bron van ideeën die zo nieuw zijn,
dat ze de geest van alle mensen waarachtig vernieuwen.

Geliefde Apollo, je licht maakt duidelijk waarom we hier geïncarneerd zijn,
en eraan werken om onze eigen kosmische sfeer te verhogen, samen vormen we het speerpunt.

5. De sluier van de dualiteit doorboord met Jouw licht,
terwijl ik bezig ben om alle mensen nieuwe inzichten te geven.

Geliefde Apollo, die alle leugens blootlegt, ik geef hiermee alle op het ego gebaseerde banden op.
Ik weet dat mijn waarneming echt de sleutel is om de kromme dualiteit te transcenderen.

6. Wanneer ‘kennis’ verdeelt, weten we dat het tijd is
om binnenin te luisteren naar eigen klokslag van de Geest.

Geliefde Apollo, we slaan nu acht op jouw oproep die ons naar de Grote Hal van Wijsheid trekt die alle leugens blootlegt die voor de val gezorgd hebben, je helpt ons het eenzijn van allen weer op te eisen.

7. De kromme geest kan slechts verduisteren,
maar Christus is het licht dat alle blindheid geneest.

Geliefde Apollo, jouw wijsheid is zo duidelijk, in eenzijn met jou vrees ik geen enkele slang.
Ik ben bereid de balk in mijn oog te zien, ik ben vrij van de eigen dualiteit van de slang.

8. Ik zal de aarde verhogen door verder te gaan,
want de materie zal altijd op het Christuslicht reageren.

Geliefde Apollo, ik sla mijn ogen nu op, ik zie dat de aarde in een nieuw stadium zit,
ik doorsta bereidwillig jouw doordringende blik, daartoe gerechtigd verlaat ik het doolhof van de dualiteit.

9. Mijn geest en de Boeddha eeuwig dezelfde,
niet gehecht zijn is de sleutel om het spel te winnen.

Accelereer mijn Wakker zijn, IK BEN echt,
Accelereer mijn Wakker zijn, al het leven hele,
Accelereer mijn Wakker zijn, IK BEN MEER,
Accelereer mijn Wakker zijn, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde Apollo en Lumina.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde Jophiël en Christina.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde Meester Lanto.

Accelereer mijn Wakker zijn! (3x)
Geliefde IK BEN.

Derde Straal

1. Voorwaardelijke liefde zal je eeuwig binden,
maar ware liefde bevrijdt iedereen die blind is.

O Heros-Amora, in je liefde zo roze, kan het me niet schelen wat anderen van mij denken;
in eenzijn met jou eis ik een nieuwe dag op, als een onschuldig kind dartel ik en speel.

2. Buiten alle voorwaarden om vind ik nu de liefde
die altijd van de goeroes boven stroomt.

O Heros-Amora, een nieuw leven is begonnen, ik lach naar de duivel, de serieuze,
ik baad me in je glorierijke Robijn-Roze Zon, wetend dat mijn God het leven een plezier laat zijn.

3. Want deze volmaakte liefde zal alle angst uitbannen
omdat door mijn eigen hart de meesters hier zijn.

O Heros-Amora, het leven is zo vreugdevol, ik zie dat de wereld net een groot stuk speelgoed is;
wat mijn geest er ook op projecteert, weerspiegelt de spiegel van het leven precies.

4. Als ik voorwaarden aan de liefde van God stel die zo zuiver is,
dan zal ik die voorwaarden zelf te verduren krijgen.

O Heros-Amora, ik oogst wat ik zaai, maar toch is dit Plan B om me te helpen groeien.
Want echt, Plan A is dat ik op de stroom meega, me onderdompel in de Oneindige Liefde die jij me schenkt.

5. Want wanneer ik alle voorwaarden echt opgeef,
is mijn hart een bron die iedere kelk vult.

O Heros-Amora, jij brandt voorwaarden weg, ik weet dat IK vrij BEN om een nieuwe stap te doen. Ondergedompeld in de stroom van oneindige Liefde, weet ik dat mijn Geest van Boven is gekomen.

6. Ik voel hoe de zuivere liefde me naar huis roept,
terwijl ze me bevrijdt van het zwerven door de materie.

O Heros-Amora, nu ik wakker ben, zie ik dat echte liefde geen voorwaarden kent,
de duivel zit vast in zijn dualiteit, maar IK BEN bevrijd door de realiteit van de Liefde.

7. Omdat ik met open ogen de Vlam van Liefde aanschouw,
kan niets uit het verleden mijn Geest vasthouden.

O Heros-Amora, ik voel dat ik eindelijk uitgestegen ben boven de val in mijn verleden,
in ware liefde eis ik mijn vrijheid op om te groeien, ik ben eeuwig één de met de Oneindige Stroom van Liefde.

8. Mijn liefde wordt getransformeerd in het Vuur van de Robijnrode Straal,
een liefde die zo intens is dat ze alle mensen hogerop trekt.

O Heros-Amora, voorwaarden zijn banden die een net van kromme leugens vormen;
jouw liefde heeft geen banden, vliegt eeuwig, en verheft al het leven in de Robijn-Roze lucht.

9. Voorwaarden verdelen, in de liefde is alles Eén,
door eenzijn wordt de overwinning in het leven behaald.

Accelereren naar Eenzijn, IK BEN echt,
Accelereren naar Eenzijn, al het leven hele,
Accelereren naar Eenzijn, IK BEN MEER,
Accelereren naar Eenzijn, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde Heros en Amora.

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde Chamuël en Charity (Naastenliefde).

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde Paul de Venetiaan.

Accelereren naar Eenzijn! (3x)
Geliefde IK BEN.

Vierde Straal

1. Accelereren naar meer, het geheim van het leven,
in de Vlam van Harmonie is er geen strijd meer.

Geliefde Astrea, jouw hart is zo echt, met je Cirkel en Zwaard van wit en blauw.
Snijd al het leven vrij van onnozele drama’s, op de vleugelen van Zuiverheid komt onze planeet hogerop.

2. Met anderen strijden verlokt me niet meer,
ik wil vrij zijn, ik wil zuiver zijn.

Geliefde Astrea, in Godzuiverheid, versnel al mijn levensenergie die mijn geest in ware eendracht met de Meesters van liefde tot in Oneindigheid verheft.

3. Met liefde vernietig ik alle oude patronen,
terwijl de Vlam van Zuiverheid iedere vorm af zal breken.

Geliefde Astrea, stuur vanaf de Straal van Zuiverheid vandaag bevrijding naar al het leven. Door over te schakelen op Zuiverheid BEN IK nu bevrijd van alles wat minder is dan de Zuiverheid van liefde.

4. Ik geef intenties op die minder dan zuiver zijn,
ik betreed de vlam die helder en zeker schijnt.

Geliefde Astrea, in eenzijn met jou, je cirkel en zwaard van elektrisch blauw en met het Licht van Zuiverheid dat er dwars doorheen snijdt en alles in mij verheft wat echt is.

5. Al het leven optillen is mijn heilige zoektocht,
terwijl de Vlam van Zuiverheid in iedere borst brandt.

Geliefde Astrea, versnel ons allen, omdat ik zo hartstochtelijk om bevrijding door jou roep.
Bevrijd al het leven van onzuivere visies, boven elke twijfel en angst verheven BEN IK zeker aan het opstijgen.

6. Planeet aarde wordt omgeven door het Vuur van Zuiverheid,
het regeren van de dualiteit is spoedig afgelopen.

Geliefde Astrea, IK BEN bereid om alle leugens te zien die mij onvrij houden,
Ik stijg boven iedere onzuiverheid uit, met het Licht van Zuiverheid eeuwig in mij.

7. Wat een geweldig plan heeft God voor ons allen,
die enkel wacht tot wij acht slaan op de innerlijke roep.

Geliefde Astrea, versnel het leven boven alle strijd en worsteling van de dualiteit uit.
Verteer elke deling tussen God en de mens, versnel de vervulling van Gods volmaakte plan.

8. Eensgezind van hart vinden we de heilige sleutel,
door de Vlam van Zuiverheid wordt al het leven bevrijdt.

Geliefde Astrea, ik roep liefdevol op: breek de onzichtbare muur van gescheidenheid af.
Ik geef alle leugens op die voor de val gezorgd hebben, ik bevestig voor eeuwig het eenzijn van Allen.

9. Want wanneer we bereid zijn om altijd te transcenderen,
gaan we de straal in waardoor we ascenderen.

Accelereren naar Zuiverheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Zuiverheid, al het leven hele,
Accelereren naar Zuiverheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Zuiverheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Elohim Astrea.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Gabriël en Hoop.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde Serapis Bey.

Accelereren naar Zuiverheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

Vijfde Straal

1. Ik zoek niet de waarheid die tegenover de leugen staat,
mijn gescheiden zelf laat ik waarachtig sterven.

Cyclopea zo dierbaar, de waarheid die jij onthult, de waarheid die de kwalen der dualiteit zullen helen,
je Smaragdgroene Licht is als een geweldige balsem, mijn emotionele lichaam is volkomen kalm.

2. Ik weet dat voor mijn geest, mijn waarneming de koning is,
maar ik ben geen geest, ik sta boven alles.

Cyclopea zo dierbaar, in de Smaragdgroene Sfeer, ik blijf altijd getrouw aan het zo helder voor me zien; ik zal volharden in het verbeteren van mijn waarneming, omdat ik diep in mijn hart je waarheid vereer.

3. Iets wat boven iedere waarneming staat, is dat gewaarzijn zuiver is,
en in zuiver gewaarzijn ken ik God zeker.

Cyclopea zo dierbaar, met jou wikkel ik alle negatieve spiralen af die mijn geest verduisteren;
ik weet dat zuiver gewaarzijn echt mijn kern is, de sleutel om echt de wijd open deur te worden.

4. O Geest van Waarheid, ik kom dichter bij jou,
buiten alles om is mijn gezichtsvermogen helder.

Cyclopea zo dierbaar, verhelder mijn innerlijke zien, daartoe gemachtigd doorboor ik de vreselijke nacht van de ziel, door de sluiers der dualiteit stijg ik op, gebaad in je doordringende Smaragdgroene Licht.

5. Ik weet dat mijn ego nooit echt zal zien,
O Geest van Waarheid, ik ben één met jou.

Cyclopea zo dierbaar, het leven kan enkel de beelden reflecteren die mijn geest erop projecteert,
de sleutel tot mijn genezing is mijn geest zuiveren van de beelden die mijn ego erachter verbergt.

6. Om te helen ben ik een wijd open deur,
die al het leven verhoogt om meer te worden.

Cyclopea zo dierbaar, ik wil hoog mikken, ik kom steeds dichter bij jouw helende vlam,
ik zie mijn leven nu door jouw enkelvoudige oog, IK BEN klaar om boven alle ziekten uit te vliegen.

7. In het heel zijn vind ik de antwoorden binnenin,
vandaag begint een totaal nieuw leven.

Cyclopea zo dierbaar, je Smaragdgroene Vlam legt ieder subtiel dualistisch machtsspel bloot, waaronder het spel van willen zeggen dat de waarheid maar op één manier gedefinieerd kan worden.

8. O heldere Vlam van Waarheid, een explosie van Licht,
die de somberheid van de duistere nacht van de mensheid verdrijft.

Cyclopea zo dierbaar, ik voel de stroom, omdat jij je Levende Waarheid aan mij schenkt;
ik weet dat de waarheid alle systemen beneden transcendeert, ondergedompeld in jouw licht blijf ik groeien.

9. De waarheid zal alle geesten bevrijden die gebonden zijn,
een nieuwe dag daagt en de vreugde en er is vreugde in overvloed.

Accelereren naar Heelheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Heelheid, al het leven hele,
Accelereren naar Heelheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Heelheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde Cyclopea en Virginia.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde Raphael en Maria.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde Meester Hilarion.

Accelereren naar Heelheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

Zesde Straal

1. Buiten alle inzichten om vind ik innerlijke vrede
door het Licht van Eenheid zullen alle conflicten verdwijnen.

O Elohim Vrede, in de Vlam van Eenheid, er is geen plaats meer voor het spel der dualiteit, we weten dat alle vormen uit dezelfde bron komen die ons machtigt om een nieuwe koers te varen.

2. Mijn dienstbaarheid aan het leven omarm ik nu volledig,
omdat mijn geest en hart nu gevuld zijn met Gods Barmhartigheid.

O Elohim Vrede, de klok die je nu luidt, die ervoor zorgt dat alle atomen vibreren en zingen,
ik zie nu dat er geen gescheidenheid bestaat; ik klamp me niet meer vast aan mijn op het ego gebaseerde zelf.

3. Wanneer ik me richt op dienen om al het leven te bevrijden,
ontdek ik dat de Christus in mij verblijft.

O Elohim Vrede, je helpt me te weten dat Jezus gekomen is om jouw Vlam te schenken aan allen die eraan toe zijn de strijd op te geven door de Christus te volgen naar het oneindige leven.

4. Christusvrede is een licht, een helder brandende vlam,
die al het leven bevrijdt van het oude egospelletje.

O Elohim Vrede, met jouw ogen zie ik dat ik enkel in eenzijn eeuwig vrij zal zijn,
ik geef het gevoel op van een gescheiden mij, IK BEN de turbulente zee van Samsara aan het oversteken.

5. Ik open mijn hart voor de stroom van Christusvrede,
geen enkele macht op aarde zal die kunnen laten ophouden.

O Elohim Vrede, je toont me de manier om mijn geest te zuiveren van het gekrakeel der dualiteit,
jij doorboort de illusies van zowel ruimte als tijd; gescheidenheid wordt verteerd door jouw Oneindige Barmhartigheid.

6. O Dood, je hebt je kromme angel verloren,
in mijn leven is Christus altijd de koning.

O Elohim Vrede, welk een schoonheid in je naam die in mij de schaamte der dualiteit verteert. Door de vibratie van jouw Gouden Vlam kon Christus de illusie van de dood te boven komen.

7. De duivel en de mensen kunnen me spottend uitlachen,
maar toch word ik nu in het eenzijn met Christus herboren.

O Elohim Vrede, je brengt nu de niet tegen te houden vlam van Kosmische Wedergeboorte naar de aarde. Ik geef het gevoel op dat ik iets bezit en laat je Licht door mijn wezen heen schijnen.

8. ik vind mijn ware zelf in de Aanwezigheid boven
door mijn hart stroomt nu de Rivier van Liefde.

O Elohim Vrede, door jouw kalmte zijn we vrij van de chaos der dualiteit,
in eenzijn met God een nieuwe identiteit, we verhogen de aarde naar de Oneindigheid.

9. Ik zal zijn die ik zal zijn, eeuwig Meer,
doordat we de door de Vlam van Gods Eenheid de vrede in ere herstellen.

Accelereren naar Eenheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Eenheid, al het leven hele,
Accelereren naar Eenheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Eenheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde Vrede en Aloha.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde Uriël en Aurora.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde Jezus en Nada.

Accelereren naar Eenheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

Zevende Straal

1. O heldere Violette Vlam, je brengt de Gouden Eeuw,
de aarde ascendeert nu naar een nieuw stadium.

Geliefde Arcturus, breng nu de stroom van de Violette Vlam uit om al het leven te helpen groeien in zich eeuwig uitbreidende cirkels van Licht: ze pulseert zo helder in ieder atoom.

2. Alle oorlogen transcenderen, alle gebrek transcenderen,
in de echte Vlam van Vrijheid is er geen terugkeer mogelijk.

Geliefde Arcturus, gij Vrije Elohim, ik open mijn hart voor jouw realiteit die mijn hart tot in oneindigheid uitbreidt, jouw vlam is de sleutel naar mijn Godvictorie.

3. De Violette Vlam transmuteren, al het leven bevrijden,
om boven de sluier der dualiteit uit te stijgen.

Geliefde Arcturus, wees altijd bij me, herboren, ben ik eraan toe om de nieuwe dag te zien.
Ik heb geen gehechtheid aan het leven hier op aarde, ik eis een nieuw leven op in je Vlam van Wedergeboorte.

4. Alle angst transcenderen, alle verdriet transcenderen,
O heldere Violette Vlam je brengt zoveel opluchting.

Geliefde Arcturus, je zuivere Violette Vlam is voor iedere kwaal het allerbeste geneesmiddel.
Hier kan geen duisternis tegenop, ze verzekert me eeuwig van mijn vrijheid.

5. O heldere Violette Vlam, kom zing nu je lied,
in het hart van alle mensen die naar vrijheid verlangen.

Geliefde Arcturus, je heldere violette vuur vult nu ieder atoom en brengt ze hogerop.
De ruimte in elk atoom helemaal gevuld met jouw licht, terwijl de materie zelf zo helder schijnt.

6. Elke blindheid transcenderen, net als illusies,
O heldere Violette Vlam er bestaat geen hel meer.

Geliefde Arcturus, je transformerende Barmhartigheid stelt me in staat om nu elke uitdaging onder ogen te zien, terwijl jouw violette licht mijn innerlijke ruimte overstroomt, race ik maar al te graag naar mijn ascensie toe.

7. Alle duisternis transmuteren, me bevrijden,
de prins van deze wereld vindt niets in mij.

Geliefde Arcturus, breng een nieuw tijdperk, help de aarde en de mensheid een bladzijde om te slaan, je transformerende licht geeft me zekerheid: Saint Germains Gouden Eeuw is de realiteit.

8. Alle boosheid transcenderend, alle schuldgevoel verterend,
de aarde en de mensheid zullen nooit meer hetzelfde zijn.

Geliefde Arcturus, ik geef al mijn angst op, IK VOEL je Aanwezigheid zo tastbaar dicht bij,
door je Lied van Vrijheid dat mijn oor vult, weet ik dat IK voor God heel erg dierbaar BEN.

9. Ik roep naar het hart van de Boeddha Saint Germain,
help de aarde haar plaats te vinden in Gods kosmische keten.

Accelereren naar Vrijheid, IK BEN echt,
Accelereren naar Vrijheid, al het leven hele,
Accelereren naar Vrijheid, IK BEN MEER,
Accelereren naar Vrijheid, allen zullen op grote hoogte zweven.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde Arcturus en Victoria.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde Zadkiël en Amethist.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde Saint Germain.

Accelereren naar Vrijheid! (3x)
Geliefde IK BEN.

 

Het Decreet van Eenzijn

1. Surya, gij die volmaakt in evenwicht zijt,
die uw licht laat schijnen als een stralende zon,
vanaf de Godster die de aarde injecteert
met niet tegen te houden kracht die de wedergeboorte oplevert.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Alpha-Omega in de Grote Centrale Zon,
geef nu de Oneindige Kracht uit van de Ene
om de sluier van de leugens der dualiteit te vernietigen,
en alle mensen uit de leugens daarvan te bevrijden.

Geliefde Surya, jouw in evenwicht brengende kracht
die de aarde overstroomt als een stralende regenbui,
omdat we de Vader en Moeder in eenzijn zien,
zullen we in oneindige gelukzaligheid zijn.

2. De vrouwelijke in ere herstellen in de man en de vrouw,
de matrix van Gods volmaakte plan onthullen,
alle gesneden en oude beelden verteren,
religie boven de aardse vorm verhogen.

3. De Gouden Eeuw van Saint Germain eindelijk werkelijkheid,
de leugens der dualiteit iets uit het verleden,
de Goddelijke Moeder wordt in iedereen verhoogd
die luistert en de oproep volgt.

4. Maraytaii is de naam van de Goddelijke Moeder
die al haar kinderen oproept om hun licht te laten schijnen,
samen met Jezus nemen we het definitieve standpunt in,
en bevestigen dat het koninkrijk van God nabij is.

5. Moeder Maria toont alle mensen de weg
naar het koninkrijk in jezelf door de vrouwelijke straal,
want wanneer we God in alle vormen zien,
weten we dat overvloed waarachtig de norm is.

6. En nu worden we geleid door de grote Master More
over de brede zee naar een verwelkomende kust,
waar alle stemmen der dualiteit zullen zwijgen,
omdat we met de Heer Boeddha gevestigd zijn in vrede.

7. Omdat Alpha-Omega hun eenheid onthullen,
weten we dat gescheidenheid niet echt kan zijn
en daardoor kunnen we de Grote Centrale Zon betreden
waar de uiteindelijke overwinning behaald wordt.

8. En zo ga we verder om het grootse plan te verkondigen
om de scheiding tussen God en de Mens te overbruggen.
Aan de oproep gehoor geven om medeschepper te zijn,
naarmate we de aarde bij haar Godoverwinning brengen.

OM AH HUM, VAJRA GURU PADME SIDDHI HUM (9x, 33x of meer)

Verzegeling
IK BEN de volledige verzegeling van mijzelf en alle levensstromen op aarde die bereid zijn het Licht van God in zichzelf te erkennen en te vermenigvuldigen. IK BEN de eeuwig stromende stroom van de Heilige Geest die deze oproepen vermenigvuldigt met de volledige kracht van alle geascendeerde levensstromen in de kosmos, werelden zonder eind, en daardoor de transcendentie van aarde zonder eind brengt. Het is klaar, het is af, want de mond van de Heer, de IK ZAL ZIJN Aanwezigheid in mij, heeft het uitgesproken. En door volledig mijn goddelijkheid te accepteren, BEN IK de kelk voor de acceptatie ervan hier beneden. Zodoende BEN IK zoals Boven, beneden; omdat ik eeuwig het Meer zal zijn. Amen.