Wat is Christus?

door Kim Michaels

Eén definitie die mogelijk is, is dat Christus een principe of Aanwezigheid is die ons de noodzaak laat inzien dat wij een keuze moeten maken.

• Wijzen we Jezus af en blijven wij ons op ons gemak voelen?
• Accepteren wij Christus en laten wij ons door de aanwezigheid van Christus hogerop voeren, zelfs verder dan wij dachten dat mogelijk was voor ons?

Wanneer we de Bijbel lezen, dan is het wel duidelijk dat Jezus een griezelig vermogen had om de mensen te dwingen om hem te accepteren of af te wijzen. Er waren mensen die hem vereerden als de Messias, terwijl anderen hem het werktuig van de duivel vonden. Als je naar onze eigen tijd kijkt, dan zie je dat dit vermogen niet is afgenomen na twintig eeuwen. Er zijn mensen die Jezus als de enige zoon van God beschouwen, terwijl anderen ontkennen dat hij ooit heeft bestaan. Sommigen zijn hun hele leven bezig om iedereen tot het christendom te bekeren, terwijl anderen het geloof in het christendom proberen te vernietigen. Er tussenin zitten een heel scala aan reacties die aantonen dat het moeilijk is om onverschillig te blijven wanneer de mensen echt naar Christus kijken.

Het lijkt of Jezus nog steeds een mysterieuze Aanwezigheid op de wereld is, een Aanwezigheid die mensen confronteert met het accepteren of ontkennen van Christus. Maar wat houdt het in dat je Christus accepteert? Is het gewoon een kwestie van bij een organisatie op de wereld gaan, of had Jezus zelf een diepgaander en veelzijdiger inzicht in wat hij van zijn discipelen wilde?

Door de tijd heen hebben veel mensen geprobeerd om te definiëren wie Christus is en waar hij voor staat, maar op grond van het feit dat er na twintig eeuwen nog steeds geen consensus hierover bestaat, moet je wel concluderen dat dit geen simpele materie is. Het lijkt alsof Christus nog een griezelig vermogen heeft, namelijk de onwil om gedefinieerd te worden, weerstand heeft om in een door mensen gemaakt mentaal kader te worden gezet. Zodoende zijn we al bij één voorbeeld gekomen van hoe Jezus ons dwingt om een keuze te maken:

• Heb je de aanpak dat je Christus gemakkelijk kunt definiëren? Je kunt dit doen als je een bepaalde kerk en haar doctrines accepteert, maar je kunt ook een wereldlijke of wetenschappelijke aanpak hebben die Jezus als historisch figuur ontkent of de waarde van zijn leringen (en alle religies) ontkent.
• Stel jij je geest open voor het besef dat het niet alleen een kwestie is van Christus definiëren? Ben je bereid om naar diepere inzichten in de boodschap van Jezus op zoek te gaan dan we nu hebben? Zou je willen overwegen dat het misschien niet eens mogelijk is om te definiëren wie Christus is, omdat Christus op een stroom lijkt – een stroom bewustzijn – die voortdurend verder moet stromen? Je kunt de stroom indammen, maar het resultaat is dat het water muf wordt, en jij jezelf van de Rivier van Leven afsnijdt.

Het netto-effect van de eerste aanpak is dat je een bepaald beeld van Christus accepteert en zegt dat hij volledig en onfeilbaar is, en daardoor sluit jij je geest onvermijdelijk af voor alles dat daarbuiten valt. Wanneer je de tweede aanpak hebt, dan stel jij je geest open voor nieuwe ideeën over Christus, en dat houdt in dat je leven een voortdurend proces van nieuwe inzichten wordt – een ontdekkingsreis. De eerste benadering zal verhinderen dat je verder kijkt dan het beeld dat je nu van Christus hebt, terwijl de tweede benadering je de mogelijkheid verschaft om nieuwe ideeën te ontdekken die je zullen helpen om een rijker en completer leven te leiden, zoals Jezus zei toen hij zei:

Ik ben gekomen omdat iedereen het leven heeft en een leven in overvloed. (Johannes 10:10)

Deze uitspraak is een typisch voorbeeld van de keuze tussen een eenvoudige en een genuanceerdere interpretatie. Want Jezus sprak duidelijk tot de levenden, dus waarom zei hij dan dat hij was gekomen om het leven te geven aan de mensen die al leefden – in ieder geval fysiek? Had Jezus een betere definitie van wat het inhoudt om echt te leven? Lees hier later meer over in het boek.

Dit boek is geen poging om een nieuw mentaal kader te maken, Christus erin te zetten en dan te zeggen dat dit kader beter is dan alle ander kaders die er zijn. Het is een poging om de mysteries te onderzoeken, het enigma dat de Aanwezigheid van Christus aan de wereld heeft gepresenteerd – en nog steeds presenteert. Het is een poging om verder te kijken dan traditionele mentale kaders en naar de eeuwigdurende stroom van bewustzijn te reiken die Jezus het ‘Leven’ heeft genoemd. En hij zal niet proberen om een allerlaatste of onfeilbare conclusie aan de lezer op te dringen.

***

Hoe beginnen we zelfs maar de diepere mysteries van Christus te onderzoeken?
Neem het feit in overweging dat de meeste mensen in de zogenaamd beschaafde wereld vijfhonderd jaar geleden geloofden dat de aarde plat was en dat die het centrum was van een heel klein universum. Die overtuigingen vormden een mentaal kader dat als het fundament voor de mensen diende voor hoe ze naar alles keken, inclusief henzelf, God en de wereld. Vanzelfsprekend weten we nu dat mensen in de middeleeuwen hun wereldbeeld baseerden op verkeerde overtuigingen, dus kunnen we zien dat dit hen op vele manieren heeft beperkt.

Denk er nu eens over na dat wij tegenwoordig een mentaal kader hebben dat een filter vormt voor hoe wij alles bekijken. Zeker, we hebben veel meer kennis van veel meer aspecten dan de mensen vijfhonderd jaar geleden hadden, maar heeft dit gewoon een ander mentaal kader gecreëerd? En hoewel het kader duidelijk groter is, beperkt dit nog steeds ons begrip van God, de wereld en onze relatie tot beide?

Is het mogelijk dat Jezus is gekomen om ons te bevrijden van alle door mensen gemaakte kaders om ons een hogere waarheid te geven?

31. Als je mijn woorden blijft doorgeven, dan zij jullie waarlijk mijn discipelen.

32. En jullie zullen weten wat de waarheid is en de waarheid zal jullie bevrijden.

Kan het zijn dat Jezus ons een uitweg biedt uit alle beperkende overtuigingen en in plaats van een beter wereldbeeld te krijgen, één te krijgen die niet wordt gebaseerd op menselijke meningen, maar op de erkenning van wat echt is en wat niet? Kan het zijn dat Jezus ons een spoor van verborgen aanwijzingen heeft nagelaten in zijn eigen woorden, een spoor dat leidt naar de waarheid die hij ons kwam mededelen?

Dit boek wordt gebaseerd op de premisse dat er nog diepere mysteries moeten worden ontsloten – of gedecodeerd – door te kijken naar de traditionele interpretatie van de woorden van Jezus. De belangrijkste veronderstelling is dat de kennis van de mensheid enorm is uitgebreid sinds de woorden van Jezus werden uitgesproken – en dat geeft ons de kans om de diepere betekenis te vinden dan in het verleden kon worden blootgelegd. Per slot van rekening heeft Jezus zelf gezegd:

Ik heb jullie nog veel te vertellen, maar jullie kunnen dat nu nog niet aan. (Johannes 16:12)

Erkende Jezus dat de mensen uit zijn eigen tijd, vanwege de beperkte kennis van de mensheid, zijn volledige boodschap niet kon begrijpen? Voorzag hij een tijd waarin de kennis was vooruitgegaan op een manier die de mensen het diepere inzicht kon ontsluiten? En heeft hij misschien boodschappen in zijn woorden gecodeerd, boodschappen die de eeuwen moesten overspannen en hogere inzichten in de geest van de mensen van nu te ontsluiten?

Hier bestaat onze zoektocht uit: de tijdloze boodschappen in de woorden van Christus decoderen. Om te onderzoeken of Jezus een boodschap had die relevant was en van nut voor de spirituele mensen van tegenwoordig. Een boodschap die in vorige eeuwen niet kon worden gedecodeerd, maar nu de mogelijkheid heeft om de geest van de mensen open te stellen die bereid zijn om Christus als een eeuwigdurende stroom bewustzijn te zien.

Laat het duidelijk zijn dat het niet de bedoeling van dit boek is om een gesloten mentaal kader te vormen. Dit boek zal niet proberen om alle lezers het met elkaar eens te laten zijn over een bepaald beeld van Christus, maar veel openlaten voor individuele interpretaties. Maar gezien de ongelooflijke variëteit aan overtuigingen over Jezus die er op de wereld zijn, is het duidelijk dat het gewoon niet mogelijk is om een boek te schrijven dat voor iedereen acceptabel is. Jezus is duidelijk een van de meest controversiële onderwerpen in de moderne wereld.

Als erkenning van de diversiteit aan bestaande overtuigingen van mensen over Jezus – en uit respect voor het recht van de lezer om te bepalen wat zijn of haar persoonlijke standpunt is – zal dit boek een eerlijke benadering hebben. In plaats van geleidelijk aan de mensen mee te nemen in de standpunten van het boek, zal het heel open zijn over de keuzes waarop dit boek is gebaseerd. Op die manier kan de lezer snel bepalen of hij of zij het eens is met de premisse van het boek en een keus maken of hij of zij wil doorlezen of niet.

Laat het duidelijk zijn dat die boek wordt gebaseerd op de beslissing om naar dieper inzicht in Christus op zoek te gaan dan wat de christelijke kerken aanbieden. De hele bedoeling van dit boek is dit beter te onderzoeken dan de mentale kaders die het doorsneechristendom heeft gevormd. Je kunt gemakkelijk voorspellen dat deze aanpak bij lezers gemengde reacties zal veroorzaken, namelijk reacties met het duidelijke ingrediënt angst. Wij begrijpen dat het boek daarom moet beginnen met een open discussie over de rol van angst in de religie.