Zoek Concentratie in je Hart

ONDERWERPEN: Een hulpmiddel om te onderscheiden wat wel of niet goed voor jou is – De kloof tussen jouw bewustzijn en het bewustzijn van je leraar – Een fundamenteel probleem voor spirituele leraren – Nauwkeuriger antwoorden krijgen op levensvragen – Accepteer de liefde van El Morya voor jullie – Een hulpmiddel om met de prins van deze wereld af te rekenen – Neem de duivel niet al te serieus

Geascendeerde Meester El Morya, 27 mei 2006

Een hulpmiddel om te onderscheiden wat wel of niet goed voor jou is
Ik kom ook met grote vreugde bij jullie. El Morya, BEN IK en IK BEN inderdaad de Meester van de Eerste Straal van de Wil van God. Dus kom ik bij jullie om een verhandeling te geven over het pad naar Eenzijn. Want waar zullen wij de mensen op het pad naar Eenzijn laten beginnen, als we ze niet bij het begin, bij de eerste straal van de Wil van God, laten beginnen? Want je kunt pas Eén worden als je één met de Wil van God bent geworden en ophoudt de Wil van God als een externe wil van een boos wezen in de lucht te zien en te beseffen dat de Wil van God de Wil van jouw eigen hogere Wezen is – zoals in diverse invocaties werd gezegd en zoals geliefde Hercules gisteren heeft gezegd.

Ik kom vertellen dat de belangrijkste sleutel om aan het spirituele pad te beginnen is, dat jullie je wil op één lijn met de hogere wil van je eigen Wezen moeten brengen, zodat jullie uit één Wil kunnen bestaan in plaats van verdeeld zijn en er dan zo veel verschillende willen om jouw aandacht vechten of de macht over jouw lagere wezen, dat je nauwelijks meer weet naar welke je luisteren moet. Dit is een heel ongelukkige situatie en ik voel groot mededogen met het grote aantal mensen op de wereld dat zo verstrooid is en in alle richtingen getrokken wordt door de vele verschillende willen die om hun aandacht schreeuwen. De enige manier om dit te overwinnen is door je bewust te zijn van het stil zijn, zoals Moeder Maria gezegd heeft. Want enkel in het stil zijn, kun jij opnieuw contact maken met de hogere wil van jouw eigen wezen.

Dus kom ik met een suggestie die je misschien helpt. Het pad naar Eenzijn vereist dat jij op alle zeven stralen één wordt. Wanneer je dan een inval krijgt – of het van buitenaf of van binnenuit je eigen wezen komt – en wanneer je vermoedt dat het misschien niet de hogere Will van jouw IK BEN Aanwezigheid is, zeg dan tot die impuls: “Word één met mij in de Wil van God.” En ga dan, in plaats van als een razende die impuls op te volgen, naar je hart, naar dat Eenzijn. Reik naar dit stil zijn van het eenzijn met de Wil van God en dan zul je weten – door de resonantie of juist geen resonantie – of de impuls in overeenstemming met jouw Hogere Wil is.

Nu, sommigen van jullie zijn geslaagd voor de initiaties van de eerste straal en zijn verder gegaan naar één van de andere stralen. En dan kun je onderscheid maken door een affirmatie op elke willekeurige straal te gebruiken: “Word één met mij in de Wijsheid van God”, “Word één met mij in de Liefde van God.” En zelfs degenen onder jullie die al verder dan de zeven stralen zijn en de initiaties van de achtste straal gaan doen, kunnen een soortgelijke affirmatie gebruiken. Wanneer je op den duur jouw Godvlam begint te kennen, kun je zeggen: “Word één met mij in…” en beschrijf dan jouw Godvlam.

Omdat jullie, wanneer jullie contact met je Godvlam hebben, wanneer je Eenzijn met je Godvlam tot stand begint te brengen, dan heb je het ultieme middel om de geesten te herkennen. Omdat je dan weet of iets met jouw Godvlam resoneert, of niet. En als het niet met jullie Godvlam resoneert, hoef je dat niet te beoordelen als goed of slecht, je laat het gewoon achter omdat het niet iets voor Jou is.

De kloof tussen jouw bewustzijn en het bewustzijn van je leraar
Ik ben me er volledig van bewust dat sommigen van jullie, óf niet weten wat je Godvlam is, óf het misschien verstandelijk wel zouden kunnen begrijpen, maar er nog steeds geen contact mee hebben gelegd in hun hart. Ik vraag jullie te overwegen dat de belangrijkste uitdaging op het spirituele pad heel simpel is. Het pad houdt in dat je op een bepaalde trede staat en dat je naar de volgende trede moet opklimmen. Met andere woorden, er bestaat een kloof tussen waar jullie nu zijn en waar jullie heen moeten. Dus de voornaamste uitdaging op het spirituele pad is hoe je die kloof moet dichten. En voor veel mensen kan dit onoverkomelijk lijken.

Eén van de belangrijkste technieken die door de duistere krachten en het ego worden gebruikt, is de illusie scheppen dat het onmogelijk voor jou is die kloof te overbruggen. Ze hebben Jezus gebruikt als het belangrijkste voorbeeld in het Westen, maar in iedere religie is dit monster van afgoderij van de leider of leiders in die religie gecreëerd. Jezus was zo speciaal, stond zo ver boven ieder ander, dat je onmogelijk de kloof kon dichten tussen jouw huidige bewustzijnsniveau en het superieure bewustzijnsniveau dat Jezus toonde. Hetzelfde gebeurde met veel leiders in veel organisaties.

Er zijn momenteel veel goeroes en leraren op de wereld die niet beslist verkeerde goeroes zijn – het zijn goedbedoelende personen, ze hebben bepaalde spirituele verworvenheden, misschien zelfs bepaalde vaardigheden verworven. Maar als zij niet de dynamiek van het pad begrijpen, onderwijzen ze hoofdzakelijk door te zeggen: “Kijk eens hoe vergevorderd ik ben. Kom op mijn niveau!” Maar ze leveren niet een stap-voor-stap-pad voor waar mensen in bewustzijn zijn en waar zij zelf zijn.

Als deze personen zich hier niet bewust van zijn en nog steeds te veel op zichzelf gericht zijn – wat betekent dat ze nog niet echt de egocentriciteit hebben losgelaten, maar nog wel een beetje ego over hebben – dan hebben zij, hoewel ze echt eerlijke spirituele verworvenheden hebben en ze in feite het vermogen hebben om mensen spiritueel te helpen met hun groei, nog niet de kloof overbrugd tussen hun eigen bereikte staat en wat degenen die ze onderwijzen, bereikt hebben. En dan is het, hoewel ze misschien een authentieke lering geven, eigenlijk een verkeerde lering, in die zin dat ze degenen die de leer accepteren, ontmoedigen, omdat zij denken dat zij de kloof tussen hun bewustzijn en het bewustzijn van hun leraar niet kunnen overbruggen. Omdat ze geen logisch stappenplan zien tussen hun niveau en het niveau van hun leraar.

Een fundamenteel probleem voor spirituele leraren
En dit brengt je bij een ander inzicht in het spirituele pad, een essentiële dynamiek van het pad die zelfs wij als geascendeerde meesters niet kunnen omzeilen zolang mensen in hun ego vastzitten. Want zie je, hoe kunnen wij iemand motiveren het spirituele pad te volgen als wij hen niet laten zien dat het gunstig is om dat pad te volgen? Wij doen dat door mensen voorbeelden te geven die een hoger bewustzijnsniveau, misschien bepaalde vermogens laten zien die het gewone overtreffen. En toch kan het ego dit gebruiken om een aura van afgoderij, of onfeilbaarheid, rond die leiders te creëren, waardoor het voor anderen onmogelijk lijkt die kloof te overbruggen en hetzelfde bewustzijn als de leider te krijgen.

Toch, mijn geliefden, hebben wij jarenlang gezegd: “Wat één mens gedaan heeft, kan iedereen doen, kan iedereen bereiken.” En dus vraag ik jullie serieus na te denken of er – in jouw eigen wezen – een element bestaat dat je naar de geascendeerde meesters laat kijken, of naar iemand die geïncarneerd is, die jij je spiritueel verder gevorderd dan jou beschouwt, en denkt: “Oh, dat kan ik nooit, ik zou dat nooit kunnen bereiken.” En ik vraag je dan te herkennen dat wanneer dit bij jou gebeurt, het alleen van jouw ego kan afkomen. Het kan niet een realistische inschatting van de Christusgeest zijn, omdat de Christus weet, zoals Jezus zei: “Bij mensen is dit onmogelijk, maar met God is alles mogelijk.” En zo zie je dat jijzelf die kloof niet zou kunnen overbruggen, maar God in jou kan die kloof zeker overbruggen. Dus proberen wij, de geascendeerde meesters, voortdurend op allerlei manieren en met allerlei middelen aan te komen om mensen te helpen die kloof te overbruggen. En veel spirituele mensen hebben bepaalde mechanische hulpmiddelen gebruikt om antwoorden te krijgen die de lagere geest omzeilen. Toch vraag ik jullie opnieuw, zoals wij eerder gezegd hebben, te onthouden dat ieder hulpmiddel dat we jullie geven, een val kan worden als je er te zeer aan gehecht raakt en denkt dat je in staat moet zijn alle antwoorden op een bepaalde manier te krijgen. En daarom zou ik graag willen dat jullie erkennen dat ieder middel dat we jullie voor een bepaald doel geven, geen doel op zich moet worden, want in dat geval helpt het jullie niet meer te groeien, maar het helpt slechts om je daarin vast te houden.

Nauwkeuriger antwoorden krijgen op levensvragen
Ik vraag jullie te erkennen dat velen van jullie een bepaalde vaardigheid hebben om antwoorden te krijgen. Sommigen van jullie kunnen zich er misschien heel erg zeker van voelen dat de antwoorden die je krijgt nauwkeurig, absoluut en onfeilbaar zijn. Maar ik vraag jullie erover na te denken dat dit slechts een fase op het spirituele pad is en het is een noodzakelijke fase waarin jij je begint te bevrijden van de neiging om blindelings de blinde leiders te volgen. Je gaat op jezelf staan, je begint erop te vertrouwen dat jij het verschil tussen de waarheid en de vergissing zelf kunt zien.

Maar er is een subtiele verleiding die jouw ego zal gebruiken om je te laten denken dat jij altijd gelijk hebt, dat je altijd op een absolute manier weet wat de waarheid en een vergissing is. Zoals wij geprobeerd hebben jullie op een voorzichtige manier te tonen, is er altijd een hoger niveau van inzicht over een concept op het spirituele pad. Dit is een principe dat ik graag in jullie denken zou willen verankeren. Want zolang jullie op aarde zijn, zijn jullie niet te oud nog iets meer te leren, een diepere laag met inzichten te ontdekken. En als jij je toch door jouw ego vast laat zetten in de zin van: “Ik heb het volmaakte onderscheidingsvermogen en ik ken de waarheid”, dan sta je er niet voor open om een hogere waarheid te ontdekken dan die ene die je al kent. En let er op dat ik niet zeg dat de waarheid die jij kent misschien niet juist zou kunnen zijn. In veel gevallen kennen velen van jullie de waarheid. Maar de waarheid is niet iets wat in woorden of zelfs in denkbeelden op deze aarde gevat kan worden. Daarom zei Jezus: “God is een geest en zij die hem aanbidden, moeten hem in Geest en in Waarheid aanbidden.”

Dus Gods Geest is de Rivier van Leven, die voortdurend transcendeert. Daarom hebben we jullie invocaties en leringen gegeven om jullie te helpen weer contact met de Rivier van Leven te maken. Want wanneer jij je geest afsluit door het gevoel dat je nu de allerbeste goeroe of het allerbeste geloofssysteem hebt ontdekt en je nu alles hebt wat jij nodig hebt om te ascenderen, dan plaats jij je buiten de Rivier van Leven. Want in feite zeg je dan tegen God: “Ik heb alles wat ik nodig heb, laat mij met rust.” En dat is wat je in werkelijkheid tegen je spirituele leraar, je Christus Zelf en de geascendeerde meesters zegt.

Ik praat gewoon over overgaan op een hoger inzicht en beseffen dat, hoewel mensen een goed inzicht in het pad hebben, er nog steeds lagen en niveaus te ontdekken zijn. En dit houdt niet op zolang jullie hier op aarde zijn. Trouwens ook niet in de hemel tot je het volledige Godbewustzijn hebt, waarvan ik jullie kan verzekeren dat jullie er allemaal nog een heel eind vanaf zitten.

Accepteer de liefde van El Morya voor jullie
Zo mijn geliefden, ik moet zeggen dat ik met een diep gevoel van liefde naar vele spirituele mensen kijk. Want jullie zijn bereid, zoals maar heel weinig andere mensen bereid zijn, naar jullie ego te kijken en veel dingen te doen om jouw ego te ontdekken, hem te ontmaskeren, hem te dwingen naar buiten te komen. Hetzij door de rozenkransen of andere technieken die jullie hebben gebruikt, of zelfs door jezelf te observeren, iets wat jullie je hele leven al hebben toegepast, hoewel jij je daar misschien niet volledig bewust van was.

Veel spirituele mensen hebben die bereidheid om naar zichzelf te kijken en te zeggen: “Is er een betere manier? Is er iets wat ik moet veranderen? Is er iets wat mij tegenhoudt?” Dit, mijn geliefden, is het wezenlijke vermogen van de Bewuste Jij – zich buiten het huidige denkkader, het geloofssysteem, het wereldbeeld te plaatsen om te zien of er misschien iets buiten dat kader is, misschien meer in het leven zit. En tenzij jullie bereid zijn te beseffen dat er misschien meer in het leven zou kunnen zijn dan jullie nu op dit moment ervaren, hoe zou je dat Meer dan kunnen ontdekken, hoe zou je dan de meester van de Wil van God, die IK BEN, kunnen ontdekken?

Daarom prijs ik jullie voor jullie bereidheid naar dat Meer te reiken. En ik zeg, zelfs al ondergaan sommigen van jullie misschien de donkere nacht van de ziel, als jullie altijd jullie bereidheid om naar iets meer te reiken in stand houden – hoe moeilijk je situatie ook lijkt – dan kan ik je ervan verzekeren dat je dat meer uiteindelijk vindt. Het is gewoon een wet, dat wanneer jij vraagt, je ontvangt. Maar soms duurt het in het fysieke octaaf misschien een tijdje voor jij ontvangt waar jij om gevraagd hebt.

En soms moet je ook bereid zijn je vraag te verfijnen, omdat, zoals Hercules zei, het vanzelf spreekt dat als jij om iets vraagt wat tegen je goddelijke plan ingaat, wij het jou dan niet geven. En dus, door naar het meer uit te reiken, wat inhoudt een dieper inzicht in jezelf en het leven, kun je uiteindelijk de menselijke verwachtingen overwinnen en je terugbrengen bij het eenzijn met die Wil van God die jouw eigen Hogere Wezen is dat in je Goddelijke Plan wordt uitgedrukt. En wanneer je dat eenzijn bereikt, dan kan ik je ervan verzekeren dat de dingen die je in de buitenwereld wilt, beginnen te veranderen.

Een hulpmiddel om met de prins van deze wereld af te rekenen
En als het zou kunnen, zou ik het heel fijn vinden om jullie allemaal die omschakeling te zien maken, die draai aan de afstemknop van het bewustzijn te geven waardoor jij – op dit moment – beseft dat je Eén met de WIL van God kunt worden – als jij maar bereid bent ieder aspect van de lagere wil van jouw ego op te geven.

Daarom zal ik jullie nog een hulpmiddel geven. Wanneer jullie het gevoel krijgen dat jullie met een bepaald denkbeeld, probleem in je psyche of een situatie of dwang in de buitenwereld te maken hebben, bedenk dan dat je door de prins van deze wereld in verzoeking wordt gebracht, zoals Jezus na zijn verblijf in de woestijn in verzoeking gebracht werd. Zie dat de prins van deze wereld en jouw ego vlak naast jou staan en iets in jouw oor fluisteren wat je uit dat gevoel van innerlijk Eenzijn haalt. Maak dan voor jezelf, afhankelijk van de situatie waar je mee te maken hebt, een affirmatie die teniet doet wat jouw ego en de krachten van misleiding jou brengen.

Maak een affirmatie of maak er een gewoonte van om met jouw aandacht naar jouw hart te gaan, zodat jij hun eigen strategie zich tegen hen laat keren. Zodat juist hun pogingen om je uit jouw concentratie op jouw hart weg te halen, een aansporing voor jou wordt om je extra in te spannen om je juist op jouw hart, het eenzijn met de Wil van God, te concentreren. Als het je helpt, visualiseer dan mijn Aanwezigheid bij jou in jouw hart als de Aanwezigheid van de Wil van God, de Meester van de Wil van God. Dan zal ik daar graag zijn en elke andere meester van de Zeven Stralen of elke meester waar jij op dat moment mee samenwerkt ook.

Maar zet het idee vast in jouw gedachten dat wanneer je ego en de krachten op deze wereld proberen jou uit dat Eenzijn te halen, jij dan juist hun eigen tactiek gebruikt om dichter bij het Eenzijn te komen, om je op die Eenwording te richten, om Eenzijn te ZIJN. En dan zul jij zien dat de duivel van je wegvlucht, zoals hij Jezus ontvluchtte toen hij besefte dat Jezus zich niet in verzoeking liet brengen.

Neem de duivel niet al te serieus
Dit, mijn geliefden, is natuurlijk een belangrijke sleutel. En wanneer jij hun eigen tactiek gebruikt om je op het Eenzijn te concentreren, kun jij de neiging overwinnen om jezelf, en de duivel, en jouw ego, al te serieus te nemen. En dan kun je gebruiken wat ik in mijn vorige levens heb gezegd, toen ik als Thomas More zei: “De duivel, die trotse geest, kan het niet verdragen bespot te worden.” En je kunt dan om de duivel lachen en hij zal wegvluchten, want hij kan niet tegen het geluid van lachen, vooral niet wanneer jij hem uitlacht.

Maar zelfs wanneer jij gelukkig bent en het van pure vreugde uitlacht, omdat jij op aarde leeft, vlucht de duivel. Want hij kan niet tegen mensen die blij zijn, die hun aandacht op hun hart richten en die in harmonie zijn. Zij verstoren hem! En dat is de reden dat sommigen van jullie in jullie leven wel eens merken dat jullie mensen ontmoeten die boos op jou zijn of jou iets verwijten zonder schijnbare reden. Maar jouw licht, jouw innerlijke licht, jouw vrede, jouw geluk, in wezen jouw Godvlam, heeft hen verstoord. En daardoor raakten zij geïrriteerd, omdat ze zagen dat als jij Meer kon zijn, zij ook Meer konden zijn. Maar omdat zij niet bereid waren te veranderen, wilden zij niet bij jou in de buurt zijn. Dus wilden zij jou in hun eigen ellende meeslepen, zodat zij een excuus hadden om zelf niet te veranderen.

Neem deze mensen niet zo serieus; zij hebben geen macht over jou. En dus zeg ik tegen jullie, ga op zoek naar een manier om je op het Eenzijn in jouw hart te concentreren. Zoek een manier om te lachen om de situaties die zo triest lijken. En laat niet toe dat jij in die vibratie waarin je denkt dat de wereld wel heel gemakkelijk naar de hel gaat, want ik verzeker jullie dat dit niet zo is.

Ongeacht de uitdagingen die deze planeet tegenkomt, gaat deze planeet op de Gouden Eeuw af. En dat zal gebeuren, omdat wij, de geascendeerde meesters Boven, niets minder accepteren dan het volmaakte concept voor het Gouden Aquariustijdperk dat in de geest van Saint Germain wordt gevisualiseerd. En we weten dat er voldoende aantallen mensen geïncarneerd zijn die ook niets minder zullen accepteren. En we hopen oprecht dat jullie je allemaal tot hen rekenen en daarom niet toelaten dat jij in die lagere vibratie komt die zich op de problemen concentreert en ze zo onoverkomelijk laat lijken dat jullie de kloof tussen waar de aarde nu is en de volmaaktheid van de Gouden Eeuw niet kunnen dichten.

De aarde is de laatste eeuw enorm vooruitgegaan. En hoewel er nog veel problemen zijn, is er onder het oppervlak natuurlijk zo’n immense vooruitgang die niet door de krachten van duisternis kunnen worden tegengehouden. Want als zij in staat waren dat tegen te houden, zouden ze dat tien, honderd, duizend of tienduizend jaar geleden al gedaan hebben. En juist het feit dat de aarde nog steeds bestaat, is het bewijs dat de duistere krachten niet de kracht hebben deze prachtige planeet te vernietigen. Want er zijn genoeg mensen die niet met hen ten onder willen gaan en op die manier de aarde in hun zelfgeschapen hel meeslepen.

Zo, mijn geliefden, ik heb mijn zegje gedaan en ik feliciteer jullie ook en betuig mijn dankbaarheid. Daarom verzegel ik jullie in de vrede die voortkomt uit het weten dat je Eén bent met de Wil van God. Laat het zo zijn!