Dien jij een dode god of de Levende God?

ONDERWERPEN: De valse God dienen – De verdraaiingen in spirituele organisaties – God kun je niet met het verstand begrijpen – De meester-sleutel tot ware dienstbaarheid aan het leven – De doodlopende weg van valse dienstbaarheid – Jouw oorspronkelijke liefde nastreven – Het belang inzien van zo Boven zo beneden

Geascendeerde Meester Nada, 6 april 2007

Mijn geliefde harten, jullie hebben een bezoek van de Chohan van de zesde straal verdiend; Nada is mijn naam. Ik krijg niet vaak de gelegenheid om op aarde te spreken. En de reden is dat maar heel weinig mensen op aarde de eigenschappen van de zesde straal begrijpen en die belichamen, die waarachtig de straal van zorg en dienstbaarheid – de dienstbaarheid aan al het leven, de dienstbaarheid aan de God in al het leven – is.

Jezus kwam op de zesde straal van geestelijke bijstand en dienstbaarheid om een voorbeeld te geven van dienstbaarheid, ware dienstbaarheid, de dienstbaarheid die al het leven probeert te verheffen. Het voorbeeld en de leringen van Jezus zijn door diegenen die niet het waarachtige verlangen hadden om al het leven te dienen, dat unieke, magnifieke voorbeeld van dienstbaarheid, verkeerd voorgesteld en zij hebben er een gesneden beeld van dienstbaarheid van gemaakt.

Overal ter wereld zijn veel mensen die denken dat zij dienstbaar zijn. Er zijn veel mensen in de christelijke beweging die denken dat zij dienstbaar zijn en ze beweren dat zij elke dag – 24 uur per dag, als je zin hebt om naar hun kletspraat over hun eigen grootsheid te luisteren – God dienen. Maar zij dienen niet de ware, Levende God. Ze dienen het gesneden beeld van God dat op deze planeet is gevormd en dat door veel religies, maar vooral de joods-christelijke traditie, in de westerse wereld is versterkt.

De valse God dienen
Dat gesneden beeld is het beeld van een ver verwijderde God in de lucht, in veel gevallen een boze God in de lucht, die iedereen oordeelt en veroordeelt tot de hel als zij zijn wet niet als een robot opvolgen. Maar die God – hoewel die God wel bestaat – is niet de echte God. Dit is een valse God die geschapen is, niet alleen op deze planeet, niet alleen in dit universum, maar zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, al in een hogere sfeer en die geleidelijk in deze sfeer is terechtgekomen en nu het dominante beeld van God is geworden dat mensen op deze planeet hebben – het ver verwijderde wezen, de externe God.

Miljoenen mensen overal ter wereld geloven serieus in de illusie dat zij God dienen, omdat zij een bepaalde religie hebben, omdat ze bepaald werk doen dat hun religie voorschrijft. En zij dienen de valse god, het ver verwijderde wezen in de lucht, maar zij dienen geen Levende God. Dit is de reden: de Levende God is niet ver weg. Want zonder hem is er niets gemaakt dat ooit gemaakt is. Het staat zelfs in de christelijke Bijbel dat God in alles zit dat ooit geschapen is. Maar als de Christenen deze lering horen of lezen, dan zouden ze zeggen: “O, maar dat is pantheïsme. Dat is een heidense leer.” En dat is het ook, maar het is ook een waarachtige lering die foutief als ketterij door de katholieke kerkvaders werd verbannen.

Als God in alles aanwezig is en als het koninkrijk van God binnenin jou is, waarom zou je dan een kerk in de buitenwereld nodig hebben die tussen jou en God in staat? En dus hebben de wezens die uit een hogere sfeer vielen en naar de aarde afdaalden en zich daar als goden proberen te vestigen, het gesneden beeld van een ver verwijderde God gevormd. Want alleen als de mensen geloven dat God ver weg is, kunnen zij in de illusie geloven dat zij een kerk in de buitenwereld nodig hebben om God te bereiken.

Want wanneer je de waarheid en de volledige betekenis beseft van de uitspraak van Jezus dat het koninkrijk van God binnenin jou is, dan besef je dat jij geen kerk in de buitenwereld nodig hebt om het koninkrijk in jouw innerlijk in te gaan. Dit wil niet zeggen dat je geen baat kunt hebben bij een religieuze, een spirituele, activiteit. Maar je kunt er alléén baat bij hebben, als die activiteit jouw hart probeert te openen, zodat je innerlijk contact met de God binnenin jou, het koninkrijk van God binnenin jou, kunt krijgen. En als een spirituele beweging, een organisatie, werkelijk aan dat oorspronkelijke doel beantwoordt, kan dat heel erg nuttig zijn en kan het heel heilzaam zijn dat mensen in een gemeenschap bij elkaar te komen.

De verdraaiingen in spirituele organisaties
Maar elke spirituele organisatie op aarde is tot nu toe na enige tijd ten prooi gevallen aan de manipulaties van diegenen die gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn en natuurlijk niet al het leven willen dienen. Ze willen beweren dat zij God dienen, maar ze dienen het externe ver verwijderde wezen in de lucht. En daarom willen zij dat jullie in de illusie van de externe God blijven geloven.

Over hen sprak Jezus toen hij het over de huichelaars had die op straat baden om door de mensen gezien te worden, die vastten en met verwrongen gezichten rondliepen, zodat iedereen kon zien dat zij aan het vasten waren. Of diegenen die met zichzelf liepen te pronken in de tempels, de synagogen, dat zij altijd superieur waren, dat zij wijzer waren, omdat zij dit alles op intellectueel niveau wisten en alles in de buitenwereld op de juiste manier doen. Maar zoals Jezus zei: “Jullie hart is verre van mij.” Want ze hadden hun hart niet gezuiverd van de antiliefde die hun hart in een ver verleden was binnengekomen, toen ze besloten zich van hun leraar van liefde af te scheiden – wie die leraar ook was, in welke sfeer zij zich er ook maar van hadden afgescheiden.

God kun je niet met het verstand begrijpen
Het zuiveren van je hart is de sleutel om het dualiteitsbewustzijn en de illusie van een ver verwijderde God los te laten. Want op de wereld zijn allerlei mensen – of dat nu is bij een officiële religie of niet – die geloven dat zij God helemaal begrijpen met hun verstand. Sommigen geloven dat zij verstandelijk hebben bewezen dat God niet bestaat. Sommigen geloven dat ze met hun verstand bewezen hebben dat God wel bestaat. Maar ze hebben allebei ongelijk.

Dat zal sommigen verbazingwekkend in de oren klinken – dat ik zomaar kan zeggen dat diegenen die geloven dat zij op een verstandelijke manier hebben bewezen dat God bestaat, ongelijk kunnen hebben. Maar hun conclusie is niet onjuist, want God bestaat wel degelijk. Maar er zijn twee dingen onjuist. Ten eerste, de God, het beeld van God, dat zij denken te hebben bewezen, is het gesneden beeld van de ver verwijderde God. En ten tweede, het intellect kan de ware God niet doorgronden. Want de Levende God staat ver boven het intellect en alle verstandelijke redeneringen, alle analyses, alle vergelijkingen.

God is onvergelijkbaar en het intellect werkt door te analyseren door iets te vergelijken. Iets is juist, iets is echt, in vergelijking tot iets anders. Maar je kunt God niet met iets anders vergelijken, vooral niet iets op deze wereld. Want als je God vergelijkt met iets op deze wereld, wat doe je dan? Dan maak je een gesneden beeld! En dan zeg je: “O, zo ziet God eruit. Nu weten wij wie God is, we hebben een prachtig klein denkkader gemaakt en er het etiket ‘God’ opgeplakt en nu denken we dat de ware God uit het doosje springt en doen wij alsof hij daar in past.”

De meester-sleutel tot ware dienstbaarheid aan het leven
De Levende God is de God die in alles is en daardoor houden diegenen die beweren dat zij God – de ver verwijderde God –dienen, zichzelf gewoon voor de gek. Want er is een ver verwijderde God, zoals Maitreya uitlegt. Er is een wezen in een hoger rijk dat de Schepper van dit stelsel van werelden is. Maar dat wezen zit ook in alles in deze wereld van vorm. Want alles op deze wereld is geschapen uit het Wezen van de Schepper.

Alles is God. Het zijn gewoon twee verschillende manifestaties van God. En diegenen die beweren dat zij de ver verwijderde God dienen, zeggen: “Ah, maar wij dienen die Schepper. En daarom voeren wij al die religieuze handelingen uit, lopen wij rond in onze met zorg gemaakte priestergewaden en zingen liederen en branden wierook en zeggen gebeden op, want wij aanbidden God.” Maar de Schepper heeft het niet nodig om aanbeden te worden. De Schepper is het Al; wat zou de Schepper ooit van mensen op aarde nodig kunnen hebben?

Wanneer je de uitgestrektheid van het universum beziet, besef je dat de aarde maar heel klein is. Dat wil niet zeggen dat de aarde onbelangrijk is. Maar je zou een realistische schatting moeten maken dat de God die dit uitgestrekte universum heeft geschapen – dat zoals jullie allemaal wel weten slechts één deel van het totaal van deze wereld van vorm is – dat God nooit de behoefte zou kunnen krijgen om aanbeden te worden. Hoe kan die God iemand nodig hebben die in een kerk op aarde wierook brandt, en kaarsen aansteekt, en gebeden opzegt?

De ware dienstbaarheid aan God is niet de dienstbaarheid aan de ver verwijderde God, welk beeld je ook van die God hebt. Nee, ware dienstbaarheid aan het leven is de God dienen die in alles in deze wereld van vorm aanwezig is, door andere mensen te dienen, te dienen door al het leven te verheffen, te dienen door al het leven te bevrijden. Daarom moet er een moment op jouw spirituele pad komen waarop jij die inwijding krijgt: blijf jij naar spirituele groei streven uit egoïstische motieven – egoïstisch in de betekenis van gericht op het kleine ikje, de identiteit die jij hebt opgebouwd – of ben je bereid jouw zelfgevoel uit te breiden – het oude, beperkte zelfgevoel te laten sterven – opdat jij kunt beseffen dat het grotere zelf de God in alles is. En dan streef je in plaats van spirituele groei voor de verheerlijking van het kleine ikje na te streven, naar groei die jou in staat stelt om het Al beter van dienst te kunnen zijn.

En die omslag in bewustzijn kan misschien onbelangrijk lijken, maar ik zeg dat het de meest aarde-verpletterende, gesneden-beeld-verbrijzelende omslag in bewustzijn is die elke spirituele zoeker kan ondergaan. En er zijn natuurlijk heel veel mensen op deze wereld die al tientallen jaren oprecht naar spirituele groei streven. Toch ze hebben nog niet door dat er een moment komt waarop je dat zelfgevoel moet uitbreiden, zodat niet naar je spirituele groei streeft om jezelf boven anderen te verheffen, die ervoor zorgt dat jíj wijzer, dat jíj heiliger, dat jíj zuiverder, dat jíj spiritueler lijkt.

De doodlopende weg van valse dienstbaarheid
Dit is geen dienstbaarheid aan het leven, het is dienstbaarheid aan jouw zelf – het dualistische zelf, het sterfelijke zelf. En dit kan inderdaad groei opleveren, want als je in spiritueel opzicht groeit en meer afgestemd raakt, kun jij je bewustzijn uitbreiden. Maar het is mogelijk dat je een doodlopende weg inslaat, waarop je naar spirituele groei blijft streven vanuit dit subtiele niet herkende verlangen om het kleine ikje te verheerlijken. En sommige mensen kunnen dit vele levens lang doen. Een aantal kunnen zelfs het punt bereiken waarop ze een bepaalde controle over hun fysieke lichaam krijgen, over hun geest, zelfs over de materie zelf, zodat zij bepaalde fenomenen kunnen bewerkstelligen – bijvoorbeeld: as die uit jouw handen komt wanneer je spreekt, of helen door het opleggen van de handen, of praten in onherkenbare talen of andere tekenen en wonderen.

Maar als je beter kijkt, zie je dat het doel van die tekenen, het verlangen dat er achter zit, is dat die persoon zich van andere mensen onderscheidt, of liever boven andere mensen staat. En dat is de doodlopende weg die men heel lang kan volgen. Maar wat die tekenen en wonderen in de buitenwereld ook mogen zijn, er is geen echte groei, want jouw hart wordt niet groter. Alleen met jouw hart kun jij oprecht dienstbaar aan al het leven zijn. En hoe komt dat? Omdat jij alleen met je hart je eigen innerlijke contact met het Al-zijn van Gods wezen kunt voelen. En alleen wanneer jij weet dat jij uit het Al van de Schepper voortkomt, weet je ook dat alle andere mensen uit het Al van de Schepper voortkomen. En alleen dan kun jij God in hen zien en alleen dan kun jij dienen om de God in hen te bevrijden om méér te worden, om alles te zijn wat hij hier beneden is.

Jouw oorspronkelijke Liefde nastreven
Hoe kun jij contact met dat Al-zijn krijgen? Nu, je moet naar Liefde streven. Je moet Liefde proberen te begrijpen. Je moet proberen opnieuw contact te maken met die oorspronkelijke liefde in jouw wezen. Want ik zeg dat het niet uitmaakt waar jij tegenwoordig zit, want je bent als een zuiver wezen in het volmaakte concept begonnen. Jij daalde af naar de wereld van vorm, omdat jij – de grotere jij die jij waarachtig bent – de waarachtige wens had om al het leven te dienen, de sfeer te verheffen waar je oorspronkelijk naar bent afgedaald, hetzij deze of een andere. Je kwam hier vanuit die oprechte wens.

Je bent misschien tot een andere bewustzijnsstaat vervallen en bent die liefde en die wens om al het leven te dienen, vergeten. Maar je kunt er opnieuw contact mee maken, want het zit nog steeds in de kern van jouw wezen. En als je een bepaald punt wilt ontgroeien, MOET jij er opnieuw contact mee maken, want het kan niet op een andere manier.

De leugen van de gevallen wezens – van Lucifer en alle anderen die hoogmoedig zijn – is dat ze feitelijk geloven dat ze zichzelf zo ver kunnen verheffen dat zij gelijk aan God, of belangrijker dan God, worden. Maar dit kan nooit zolang jij in de illusie van gescheidenheid gevangenzit. Je kunt je ontwikkelen tot je een op zichzelf staande God wordt, zoals Maitreya uitlegt, maar dat kan pas wanneer jij beseft dat God het Al is dat in alles zit – en jij dat Al probeert te dienen, dat Al te verheffen. Je wordt één met Gods wens om deze sfeer te verheffen, totdat het koninkrijk van God zich inderdaad openbaart en alles Licht is en er geen ruimte meer is voor schaduwen, leugens of illusies.

Wanneer jij contact met dat eenzijn van het Al maakt, kun je gelijk aan God worden. Je wordt gelijk aan God door één met God te worden. Je kunt nooit gelijk aan God worden door van God gescheiden te zijn – omdat dit niet bestaat, want God is het Al. Hoe kun jij ooit gelijk worden aan de ultieme werkelijkheid zolang jij nog denkt dat je van die ultieme werkelijkheid gescheiden bent, omdat God de ultieme werkelijkheid is? Er bestaat slechts één ultieme werkelijkheid, dus je ziet, de logica van die wezens die tot het dualiteitsbewustzijn vervallen zijn, schiet hier fundamenteel tekort. Ze kunnen dit niet begrijpen, jouw ego kan dit niet begrijpen, jouw intellect kan dit niet begrijpen. Maar – aah – jouw hart wel.

Wanneer het hart gezuiverd is en openstaat, kan het hart te weten komen dat al het leven één is. En dat is natuurlijk het eerste deel van het spirituele pad – in je hart weten dat al het leven één is. En dan voer je dat eenzijn door in al je daden en woorden, zodat jij de Ene in het Al dient. Daardoor ben ik zoveel duizenden jaren geleden geascendeerd – door anderen te dienen, door degenen te dienen die mij in mijn laatste incarnatie het meest na stonden, door hen te dienen zonder daarbij aan mezelf te denken. Want, wanneer je dat eenzijn gaat voelen, besef je natuurlijk wel dat ‘het niet om mij gaat’, in de betekenis van het gescheiden zelf. Het gaat over de ware mij, in de betekenis van het Al. Dus ben ik dankbaar dat jullie het podium hebben gevormd waardoor ik in staat was deze lering te geven, die uit meer bestaat dan de woorden die ik heb uitgesproken, maar daadwerkelijk een totale uitgave van de vibratie en de gedachtevormen van de zesde straal van dienstbaarheid – onzelfzuchtige, onvoorwaardelijke dienstbaarheid – is.

Het belang beseffen van zoals Boven, zo beneden
Ik geef jullie een realistische schatting dat hoewel het soms lijkt of onze uitgaven moeiteloos naar buiten komen, jullie een inspanning hebben geleverd om die te krijgen. Jullie hebben verdiend wat jullie krijgen. En dit zeg ik niet om hoogmoed bij jullie op te roepen, maar om jullie het besef te geven dat wij, de geascendeerde meesters, niet de ver verwijderde meesters in de lucht zijn. We zitten niet met een kant-en-klaar plan boven en alles wat jullie hoeven te doen, is dat je tijdens dat hele gebeuren erbij blijft. Nee wij en jullie zijn partners, een stroom in de vorm van een 8. Wij kunnen een bepaalde hoeveelheid informatie uitgeven, maar alleen wanneer jullie die opnemen en vermenigvuldigen, kunnen wij meer uitbrengen.

Dit geeft jullie het gevoel dat jullie niet alleen passieve ontvangers zijn, zoals de mensen die overal ter wereld elke zondag naar de kerk gaan en daar passief tot zich nemen wat de zielenherder hen toewerpt, of het nu volledige onzin is, of niet. Jullie beseffen dat wij in een stroom in de vorm van een 8 tussen ons zitten, omdat wij niet de ver verwijderde wezens in de lucht zijn en jullie geen ver verwijderde mensen op aarde. Wij zien God in jullie zoals wij God in ons zien en daarom weten we dat jullie een verlengstuk van ons op aarde zijn. En daarom hebben jullie het vermogen om te vermenigvuldigen wat wij uitgeven. Want hoe zouden jullie kunnen vermenigvuldigen wat wij jullie geven, als jullie geen leven in jullie hadden?

Wij zijn jullie, jullie zijn ons. Wij zijn boven, jullie zijn beneden. Maar alleen wanneer je beseft dat wij één zijn en weten dat jullie onze partner zijn, ervaar je de stroom in de vorm van een 8 volledig. En wanneer je dit eenzijn begrijpt, word je aangespoord om nog meer bereidheid te tonen om te vermenigvuldigen wat jullie hebben gekregen. En dit houdt natuurlijk nauw verband met Moeder Maria en Jezus, want er komt een moment waarop jullie moeten begrijpen wat je nog niet hebt begrepen, om te kunnen vermenigvuldigen wat jullie hebben gekregen. Je moet een deel van het dualistische filter zien en dat laten sterven. Want alleen dan kan de vermenigvuldiging plaatsvinden, want zolang je gevangenzit in de illusie, kun je niet vermenigvuldigen wat je van boven krijgt.

Ik verzegel jullie nogmaals in mijn dankbaarheid, de dankbaarheid van geestelijke bijstand, de dankbaarheid van dienstbaarheid, de dienstbaarheid aan iedereen, de onvoorwaardelijke dienstbaarheid – geen blinde dienstbaarheid, maar onvoorwaardelijke dienstbaarheid. Wees verzegeld. Laat jullie harten verzegeld zijn in de vlam van geestelijke bijstand en dienstbaarheid. Het zij zo.