De Gouden Eeuw moet worden opgebouwd met de ware leringen van Jezus

Geascendeerde Meester Saint Germain, 12 april 2009

Je zult zien dat zij traditionele religies afwijzen. Je zult zien dat sommigen het noemen van het woord God niet zullen tolereren, maar ik zeg je dat het juist komt, omdat ze het traditionele theïstische beeld van God als de ver verwijderde oordelende God in de lucht afwijzen. Maar toch weten veel mensen in hun hart dat er een spirituele component in het leven is en dat het slechts een kwestie is van een manier vinden om die tot uitdrukking te brengen, die hen helpt om verder te zien dan de traditionele beelden van God en de spirituele kant van het leven, tot zij de echte universaliteit hiervan begrijpen.

En één sleutel hiertoe in Europa – dat zolang door het christendom gedomineerd is – is natuurlijk om het echte inzicht in de aard en missie van Christus te begrijpen, zodat ze met hun dagelijkse denkgeest kunnen inzien wat zij in hun hart allang weten. Zodat ze precies kunnen zien hoe ver de officiële christelijke kerken in de buitenwereld van de innerlijke waarheid, missie en boodschap van Christus zijn afgedwaald. Er is zo’n schreeuwende behoefte aan om hier vrij over te spreken door degenen die bereid zijn te bevestigen wie zij zijn en waarom zij gekomen zijn. Want je kunt absoluut op geen enkele manier de Gouden Eeuw van Saint Germain manifesteren zonder het ware inzicht in Christus te herstellen – of zouden we misschien moeten zeggen voor de eerste keer te verspreiden.

De Gouden Eeuw is niet iets wat op zichzelf staand naar buiten gebracht kan worden, buiten de geschiedenis om. De Gouden Eeuw moet op een fundament gelegd worden. En dat fundament is dat in ieder geval de top tien procent van de bevolking moet begrijpen en weten dat de belangrijkste boodschap van Christus was om een voorbeeld voor alle mensen te zijn om te tonen dat zij toegang tot hun eigen hogere wezen hebben – dat ze toegang tot God hebben, rechtstreeks in zichzelf. Ze hebben geen tussenpersoon in de buitenwereld nodig, hetzij in de vorm van de staat, een politieke partij, of een kerk. Want het koninkrijk van God is binnenin jou, zoals Christus al heel veel jaren geleden heeft gezegd.

Die uitspraak is nooit uit de officiële Bijbel gehaald. Want degenen die de Bijbel probeerden te manipuleren, konden het zelf niet eens bevatten en vonden het daardoor niet nodig om het eruit te halen. Maar toch is het precies de kern van de boodschap van Christus. En het is precies de sleutel om, zoals ik zonet zei, ware gelijkheid tussen mensen te bereiken, waarop het politieke systeem van de Gouden Eeuw gebouwd moet worden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.