In het verleden zijn geen allerlaatste leringen gegeven

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 1 januari 2013

Er bestaat een neiging onder veel van de studenten die je tegenwoordig op dat terrein ziet om terug te kijken op mijn leringen of andere leringen uit het verleden en denken dat zij het allerhoogste wat bereikt kan worden vertegenwoordigen, de een of andere allerlaatste lering en dat die later nooit weer overtroffen zijn. Ik kan je zeggen dat ik, toen ik die leringen 2500 jaar geleden gaf, heel erg beperkt werd door wat de mensen destijds wisten over de wereld en, in de eerste plaats, over de menselijke psyche. Woorden zijn gevaarlijk, want woorden hebben alleen maar waarde door de betekenis die de mensen eraan geven. Je kunt niet iets in woorden uitleggen dat verder gaat dan de mensen kunnen begrijpen op basis van wat zij in staat zijn te begrijpen.

Het moet wel mogelijk zijn dat je inziet dat de mensen die tegenwoordig op de wereld zijn heel veel meer weten, dat wij beter de kans hebben om iets uit te leggen dan 2000 of 2500 jaar geleden. Of zelfs nog langer, omdat sommigen beweren dat zij de oorspronkelijke lering hebben van een of andere mysterieschool, of een tempel op Atlantis of Lemurië, of waar ook maar.

Het leven is een proces van zelftranscendentie. Het leven staat niet stil. De dood staat wel stil. Om te proberen dood te gaan, moet je natuurlijk wel een neerwaartse spiraal ingaan. Wij, de geascendeerde meesters, staan niet stil. Ik, de Boeddha, sta niet stil, hoewel ik altijd in de stilte ben.

De geascendeerde meesters transcenderen onophoudelijk en daarom zijn zij tegenwoordig meer dan in het verleden. Wij kunnen tegenwoordig een hogere lering geven dan in het verleden. De mensheid staat natuurlijk ook niet stil, want er is tegenwoordig meer kennis en dus kunnen wij een hogere, gedetailleerdere, lering geven dan in het verleden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.