Alleen de ware leringen van Jezus kunnen de mensen wekken

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 11 april 2009

Je kunt naar jezelf kijken wanneer je een innerlijk aanwijzing krijgt en jouw dagelijkse denkgeest dan zegt: “O nee, dat kan niet waar zijn. Niet mijn kleine ikje. Hoe zou ik ooit iets kunnen doen wat een heel land beïnvloedt?” Maar naarmate jij jouw hogere wezen integreert, komt er een moment waarop jij je moet afvragen: “Geloof ik dat de spirituele leringen die ik volg, waar zijn? Geloof ik dat de spirituele oefening die ik doe, echt werkt? Want per slot van rekening volg ik en bestudeer ik al enige tijd spirituele leringen. Ik heb spirituele technieken gedaan. Ik heb aan mijn psychische problemen gewerkt. Geloof ik dat dit werkt? Geloof ik dat het verschil maakt?”

Als het antwoord ‘Nee’ is, houd er dan mee op en geniet van het leven. Maar als het antwoord ‘Ja’ is, erken dan dat jij jouw vroegere zelfgevoel transcendeert. En als jij dat vroegere zelfgevoel blijft transcenderen, moet je op een punt komen waarop jij zegt: “Ik ben geen klein ikje dat denkt dat hij of zij niets kan doen, omdat ik opgevoed werd met de gedachte dat ik niets ben en geen verschil op aarde kan maken. Ik ben niet dat gescheiden zelf dat door het bewustzijn van de antichrist geprogrammeerd is om te ontkennen dat de Christus in mij geboren kan worden. Nee, ik ben meer dan dat gescheiden zelf en ik ben bereid te erkennen dat de Christus natuurlijk in mij geboren kan worden. En hoewel mijn kleine ikje van het gescheiden zelf geen verschil kan maken voor mijn natie, kan de Christus in mij, God door mij, wel het verschil maken.”

Dit houdt niet in dat je op kruistocht moet gaan en veel religieuze mensen moet ontmoeten en tegen ze preken en proberen die allemaal te bekeren. Het houdt in dat je gewoon erkent dat jij meer kunt zijn. En dat je de open deur kunt zijn door iets op het geschikte moment te zeggen wat verschil maakt, niet alleen voor individuele levens maar ook voor de samenleving als geheel.

Wanneer jullie naar jezelf kijken en naar de groei in bewustzijn, moet je niet in de val lopen door te denken dat jullie de enigen zijn die in bewustzijn groeien. Dit is een vaak voorkomende vergissing die wij in veel spirituele gemeenschappen zien, ze zeggen: “O, wij zijn zo anders dan de mensen in de samenleving die hun materiële leven leiden en drinken en vrolijk zijn. Ze wijzen ons af, ze begrijpen ons niet. Maar we moeten in ieder geval wel beter dan zij zijn, omdat wij spiritueel zijn en wij spiritueel groeien. En zij niet.”

Veel mensen zijn eraan toe om wakker te worden
Al het leven is met elkaar verbonden. Zoals Jezus zei: “En ik, als ik verhoogd wordt, zal ik alle mensen tot mij trekken.” Er is een onderliggend eenzijn in al het leven. Omdat jij je bewustzijn hebt verhoogd, heb je veel mensen omhoog getrokken die het massabewustzijn beginnen te ontstijgen. Maar er is een Alpha-Omega actie. Maar als je realistisch naar jezelf kijkt, zie je dat jij niet jouw eigen bewustzijn in je eentje hebt verhoogd. Als er geen andere mensen waren – die ook bereid waren om hun bewustzijn te verhogen – dan had je niet de vooruitgang kunnen boeken die je nu geboekt hebt.

Het is dus een interactieve relatie. En het beeld, het inzicht dat ik jullie nu wil geven, is dat er veel meer mensen zijn dan je denkt, die hun bewustzijn op innerlijk niveau verhoogd hebben, maar die gewoon het proces, hun potentieel, de spirituele kant van het leven, nog niet bewust herkend hebben. Maar ze staan dicht bij een doorbraak. Wat betekent dat één opmerking, één artikel, één geschrift, één uitdrukkingsvorm, één boek van jou, verschil kan maken, en deze mensen kan bereiken en ze wel wekken, zoals jullie een ontwaken ervaren hebben – toen je van niet bewust gewaar zijn van de spirituele kant van het leven jij je plotseling wel bewust werd van de spirituele kant van jouw aard, je er plotseling van gewaar te zijn en het gevoel te hebben dat een heel nieuw leven zich aan je openbaarde.

Heel veel mensen zijn aan een ontwaken toe. Maar waar ze aan toe zijn, is niet een religieuze tot rebellie aanzettende opstandeling of een hel en verdoemenis prekende priester, want ze staan al boven dat bewustzijn. Ze zijn toe aan iemand die spiritualiteit niet bestudeerd maar geleefd heeft. En die het tot uitdrukking brengt, niet op een halsstarrige, gedwongen manier waardoor jij tegen jezelf zegt: “O, ik moet eropuit trekken om de wereld te redden en het christendom voor Jezus in ere te herstellen, of de Gouden Eeuw van Saint Germain brengen, of de Goddelijke Moeder voor Moeder Maria in ere herstellen.” Maar je doet het op een manier waardoor jij het gewoon door jou heen laat gaan, door te durven te zijn wie je bent, te durven om jouw hogere wezen tot uitdrukking te brengen in plaats van je dagelijkse denkgeest te gebruiken om te denken dat je iets op een bepaalde manier moet zijn of doen.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.