De wezens die achter het kwaad zitten

De naakte, maar ook bevrijdende, waarheid is dat het kwaad niet de schepping is van een superieure god, noch is het een product van een onbewust evolutionair proces dat aan het toeval is overgelaten. Het kwaad is het resultaat van keuzes die zijn gemaakt door specifieke types wezens – en veel van die wezens zijn geen wat wij menselijke wezens noemen, het zijn zelfs geen menselijke lichamen.

Deze sectie zal beschrijven wat voor wezens het kwaad produceren en waar zij vandaan zijn gekomen. Dit zal een heel nuttige verklaring geven voor het bestaan van het kwaad en hoe het van de aarde kan worden verwijderd.

 

Niet-materiële slechte wezens
Lees welke types van niet-materiële wezens het kwaad produceren. Deze wezens bestaan in rijken die niet zichtbaar zijn voor onze fysieke zintuigen en dit is een van de belangrijkste redenen dat zij grotendeels onopgemerkt zijn gebleven in eerdere samenlevingen.

Waarom je gevallen wezens niet tot rede kunt brengen
De eerste echt logische verklaring voor waarom sommige mensen bereid zijn om die werkelijk verbijsterende manifestaties van het kwaad in het leven te roepen.

Verklaren waarom er mensen zijn die kwaad willen produceren
De eerste echt logische verklaring waarom er mensen zijn die bereid zijn om waarachtig verbijsterende manifestaties van het kwaad in het leven te roepen.

Punten op de agenda van gevallen wezens
Lees de belangrijkste punten op de agenda die gevallen wezens hebben om ons in hun macht te krijgen of ons zover te krijgen dat wij onszelf vernietigen.

Hoe gevallen wezens mensen in hun macht hebben
Lees hoe de gevallen wezens de geest van mensen in hun macht kunnen krijgen, zelfs op manieren waar de meeste mensen zich niet bewust van zijn.