Verklaren waarom er mensen zijn die kwaad willen produceren

Hoe kun je verklaren dat sommige mensen zo monsterlijk slecht zijn dat zij bereid zijn om miljoenen andere mensen te doden? Hoe kun je verklaren dat sommige mensen geen empathie voor anderen hebben?

De simpele verklaring is dat die mensen hun geest hebben laten overnemen door entiteiten, collectieve geesten, demonen of gevallen wezens uit één of alle drie hogere octaven.

Op een lager niveau hebben sommige mensen hun geest zodanig laten overnemen door een verslavende entiteit dat zij er alles voor over hebben om de drugs of alcohol waar zij naar smachten, te bemachtigen.

Sommige mensen worden zo verteerd door een spiraal van geweld dat zij de ene gewelddadige daad na de andere plegen, zoals stelen, moorden, verkrachten of martelen. Dit komt omdat hun geest is overgenomen door slechte wezens in het emotionele octaaf die geweld en vernietiging proberen te scheppen.

Sommige mensen hebben hun geest aan slechte wezens in het mentale octaaf overgeleverd en zij kunnen vaak heel goed intellectuele argumenten verzinnen om ervoor te zorgen dat mensen naar hen luisteren. Dit is bijvoorbeeld het geval met sommige politici, politieke ontruststokers en religieuze onruststokers. Ook intellectuelen in theologische of wetenschappelijke instellingen vallen in deze categorie.

Een aantal mensen kan heel goed zichzelf zo presenteren, zodat zij leiders worden die blindelings door miljoenen mensen hen worden gevolgd. Dit komt vaak omdat hun geest is overgenomen door gevallen wezens in alle drie hogere octaven:

• De gevallen wezens in het identiteitsoctaaf gebruiken iemand om de mensen afstand te doen van hun normale identiteitsgevoel en noemen zich volgelingen van de grote leider.
• Gevallen wezens in het mentale octaaf gebruiken argumenten om mensen ervan te overtuigen dat de daden en doelen van de leider juist zijn.
• Gevallen wezens in het emotionele octaaf gebruiken de leider om mensen op te zwepen naar een momentum die hen als individu overweldigd.

Iemand als Hitler liet zijn geest overnemen door gevallen wezens in alle drie octaven. Daarom kon hij heel veel mensen zover krijgen dat zij hem volgden, dat zij het gevoel hadden dat zijn argumenten klopten (bijvoorbeeld over de superioriteit van Duitsland en het slechte in de Joden). Tot slot gaven de slechte wezens in het emotionele octaaf Hitler veel zogenaamd charisma dat dit tienduizenden mensen opzweepte naar een hypnotische staat in massabijeenkomsten.

Een ander voorbeeld is de Sovjet-Unie, waar Lenin zijn geest liet overnemen door gevallen wezens in het identiteitsoctaaf en het mentale octaaf. Stalin liet zijn geest voornamelijk overnemen door slechte wezens in emotionele octaaf, waarbij hij blinde angst gebruikte om de mensen in zijn macht te houden. Hij werd ook beheerst door een aantal wezens in het mentale octaaf, die hem het vermogen gaven om de vernietiging van zijn vijanden in het Sovjetsysteem te beramen.

Redenen waarom mensen kwaad doen
Wanneer het mensen betreft die zijn geïncarneerd, dan kunnen we zeggen dat in alle gevallen waarin menselijke wezens anderen kwaad doen, hun geest is overgenomen door gevallen wezens, entiteiten, collectieve geesten of demonen en in een of meer van de hogere octaven. In de meeste gevallen verdienen zij het niet eens om slechte mensen genoemd te worden, omdat zij niet op een opzettelijke en kwaadaardige manier slechte dingen doen. Zij doen dit, omdat zij zich hier niet van gewaar zijn en je zou kunnen zeggen dat als zij beter wisten, zij het beter zouden doen.

Zeggen dat de geest van mensen kan worden overgenomen door niet-materiële wezens is natuurlijk nogal beangstigend en veel mensen zullen het bestaan van zulke wezens ontkennen. Maar ontkenning en onwetendheid zullen de mensen echter niet beschermen tegen niet-materiële wezens – in tegendeel. Onwetend zijn van het bestaan van bacteriën beschermde de mensen ook niet tegen infectie.

Je ervan gewaar zijn dat het er is, is de eerste en ultieme stap om je te bevrijden van elke kwade invloed. Wij kunnen meerdere redenen bedenken waarom mensen hun geesten laten overnemen door niet-materiële wezens:

Eenvoudig onwetendheid. Bijvoorbeeld alle mensen weten dat roken ongezond is. De reden dat mensen nog steeds roken, is dat hun geest wordt overgenomen door de tabaksentiteit. Die entiteit beïnvloedt kun emotionele lichaam, zodat zij elk mentaal argument kunnen weerleggen over waarom zij niet zouden moeten roken. Mensen zijn eenvoudig onwetend van het bestaan en de invloed van de tabaksentiteit.
Strijden voor een goede zaak. Veel mensen zijn er door een religie of gedachtesysteem van overtuigd geraakt dat het nodig is om andere mensen te dwingen of te doden om hun zogenaamd goede zaak te bevorderen. De gevallen wezens zijn expert en hebben een heel lang momentum om zulke epische zaken te bedenken, die het gewone overlevingsinstinct opzijschuiven die menselijke wezens ertoe aanzet om elkaar niet te doden. Als iemand eenmaal overtuigd raakt van een goede zaak, wordt de geest van iemand overgenomen door wezens in de hogere octaven en de persoon ziet niet dat het verkeerd is om mensen te dwingen of te doden om die zaak op gang te brengen.
Ontkenning en ontmenselijking. De gevallen wezens zijn er expert in om mensen in situaties te manipuleren waardoor zij beginnen te ontkennen dat al het leven één is. Als iemand eenmaal in een epische zaak gelooft, kan hij snel worden overgehaald om te geloven dat de mensen die op deze zaak tegen zijn, niet echte mensen zijn en daarom niet hetzelfde respect als anderen verdienen. Dit is een van de belangrijkste verklaringen waarom gewone Duitsers konden meegaan met het concentratiekampsysteem. Zij beschouwden Joden niet als normale menselijke wezens – zij hadden de Joden ontmenselijkt.
Persoonlijke ambitie. Er zijn mensen die zo’n sterke persoonlijke ambitie hebben om een materieel doel te bereiken of een bepaalde persoonlijke status, dat zij bereid zijn om ‘hun ziel aan de duivel te verkopen’ om hun doelen te bereiken. Zij stellen zich open voor de gevallen wezens in de hogere octaven die hen beloven dat ze hen zullen helpen om te krijgen wat zij willen. Natuurlijk hebben gevallen wezens slechts een beperkt vermogen om hun belofte na te komen en vaak melken zij de mensen gewoon vanwege hun energie tot er niets van over is en de persoon vernietigd is.
Psychologische wonden. Gezien de bloedige historie op deze planeet zie je duidelijk, als je reïncarnatie accepteert, dat de meeste mensen heel ernstig trauma in vorige levens kunnen hebben opgelopen. Die trauma’s kunnen psychologische wonden vormen die de mensen op diverse manieren openstellen voor de invloed van gevallen wezens. Veel mensen hebben bijvoorbeeld een wond die hen het zelfvertrouwen ontneemt. Door die frustratie reageren ze al heel snel met boosheid op iets. Zij stellen zich misschien open voor het idee dat bepaalde mensen de schuld zijn van hun problemen, en dit kan bij hen conflicten met anderen opleveren die meerdere levens kunnen blijven bestaan.
Gevallen wezens. Sommige menselijke wezens zijn gevallen wezens die zijn geïncarneerd en zij werken al heel lang samen met gevallen wezens in de hogere octaven. Dit gaat vele levens terug, vaak al voordat zij naar deze planeet kwamen of in deze sfeer. In veel gevallen is de geest van die mensen ook door demonen of collectieve geesten overgenomen. Die niet-materiële wezens kunnen iemand tijdelijk van energie voorzien om bepaalde doelen te bereiken. Die niet-materiële wezens gaven Hitler bijvoorbeeld de energie om miljoenen Duitsers te hypnotiseren om mee te doen aan zijn oorlogsmachine. Hitler werd de opening om niet-materiële wezens de geest van miljoenen mensen te laten overnemen. Dit heeft ervoor gezorgd dat mensen enorme hoeveelheden op angst gebaseerde energie loslieten die de niet-materiële wezens vervolgens konden benutten om zichzelf in leven te houden.

Volgende pagina: Punten op de agenda van gevallen wezens