Waarom je gevallen wezens niet tot rede kunt brengen

Zoals elders uitgelegd, zijn er twee basistypes van wezens die zich niet van zichzelf bewust zijn:

• Entiteiten en collectieve geesten die nooit zelfbewustzijn hebben gehad
• Gevallen wezens

Entiteiten en geesten lijken op automaten en het is net zo vruchteloos om met hen te proberen te redenen als tegen een computer te zeggen dat hij zijn programmering moet veranderen. Die wezens hebben niet het vermogen om empathie te voelen en houden totaal geen rekening met het lijden dat zij aan menselijke wezens toebrengen. Het enige wat je kunt doen, is jezelf beschermen tegen hun invloed, zoals elders wordt uitgelegd.

Gevallen wezens hebben zelfbewustzijn en de meeste van hen zijn in staat om zichzelf te veranderen. Het is echter ook nutteloos om te proberen met gevallen wezens te redeneren. Hier zijn twee redenen voor:

• Gevallen wezens besloten om tegen het proces van het leven in te gaan in een sfeer die voor de onze bestond. Dit betekent dat zij die beslissing heel lang geleden hebben genomen en zij moesten die talloze malen versterken om die in stand te houden. Hun ontkenning van het leven ligt diep in hun wezen ingebed. Zij hebben een heel sterk momentum wat betreft ontkenning. Daarom zijn ze heel diep beneden het basale feit in het leven gezonken, namelijk dat al het leven deel uitmaakt van één geheel. Zij voelen zich heel sterk gescheiden van menselijke wezens, daarom hebben zij ook zo’n laag niveau van gewaarzijn. Denk erom dat dit niet betekent dat zij niet intelligent zijn. Gevallen wezens zijn vaak veel intelligenter dan de meeste mensen, maar het ontbreekt hen totaal aan hart of intuïtie.
• Gevallen wezens zijn in een sfeer gevallen die veel verder ontwikkeld was dan de onze en zij zijn vaak gevallen van planeten en beschavingen die veel verfijnder waren dan de aarde. Dit betekent dat zij een zekere superioriteit ten opzichte van menselijke wezens voelen die je maar moeilijk kunt doorgronden. Hun arrogantie is simpelweg zo enorm groot dat wij dat niet kunnen bevatten. Elk argument dat wij kunnen aandragen, lijkt totaal niet relevant voor gevallen wezens. Zij willen vaak niet eens luisteren naar een poging om hen tot rede te brengen, omdat zij per definitie geloven dat zij altijd gelijk hebben. De onwil van Hitler om naar zijn generaals te luisteren is hier een duidelijk voorbeeld van. Gevallen wezens zijn er sterk van overtuigd dat zij nooit ongelijk kunnen hebben.

De belangrijke conclusie is dat alle gevallen wezens die met de aarde te maken hebben (in alle vier octaven) zich superieur aan menselijke wezens voelen. Zij voelen geen empathie voor ons en beschouwen ons slechts als werktuigen om hun doel te bereiken. Het kan heel moeilijk zijn om de mate van ongevoeligheid te doorgronden die gevallen wezens voor de rest van ons hebben, maar toch is het de enige ware verklaring voor de ergste gruweldaden die je door de hele geschiedenis heen ziet.

Omdat gevallen wezens zich superieur aan ons voelen, kunnen we geen enkel argument aanvoeren dat hen ervan zou overtuigen dat zij er verkeerd aan doen om ons te exploiteren. Wij kunnen hen niet tot rede brengen, niet met hen onderhandelen of hen sussen. Zij zullen proberen ons in hun macht te krijgen, ons te gebruiken, of te vernietigen.

Wat wij wel kunnen doen, is ons bewustzijn zodanig verheffen dat wij óf het niveau ontstijgen dat gevallen wezens op aarde heeft uitgenodigd óf de collectieve geesten heeft geschapen. Wij kunnen ook de geascendeerde meesters aanroepen om hen te vragen om hen te oordelen en te verwijderen. De aarde was oorspronkelijk geen plek waar gevallen wezens, entiteiten of collectieve geesten konden bestaan. De enige manier om geweld en lijden van de aarde te verwijderen, is nogmaals dat wij zover komen dat wij die wezens van de aarde kunnen laten weghalen.

Omdat de Wet van Vrije Wil de mensen het gezag geeft die zijn geïncarneerd, zijn wij aan zet om zover te komen dat wij slechte wezens laten verwijderen. Wij kunnen dat echter niet doen zonder naar onszelf te kijken en het lagere bewustzijn te transcenderen. En wij kunnen dat niet als wij niet weten dat er slechte wezens zijn en hoe de wet van het universum werkt.

Door gebrek aan gewaarzijn kwamen de slechte wezens op aarde. Een hoger gewaarzijn is de énige manier om ze weg te krijgen en de aarde en de mensheid te bevrijden van de vernietigingen die zij hebben veroorzaakt.

Volgende pagina: Verklaren waarom mensen kwaad willen produceren