Niet-materiële slechte wezens

(De afbeeldingen die bij deze tekst horen, kun je hier bekijken.)

Zoals elders wordt uitgelegd, wordt onze wereld gemaakt van vier niveaus van energiefrequenties, of octaven. De materiële of fysieke wereld heeft de laagste vibratie, wat betekent dat die heel erg onder invloed staat van wat er op de drie hogere niveaus gebeurt.

De enorme hoeveelheid kwaad die we door de geschiedenis heen hebben gezien, kun je niet verklaren als je de oorzaken zoekt in de materiële wereld. Je kunt het alleen verklaren, wanneer je tot het besef komt dat er slechte wezens in het emotionele, mentale en identiteitsoctaaf zijn en dat die een agenda hebben die nog nooit aan het licht is gekomen in het fysieke octaaf.

Wij moeten ook begrijpen dat die wezens menselijke wezens in hun macht kunnen krijgen en ervoor zorgen dat zij gruweldaden plegen die zij zelf niet hadden kunnen bedenken. De mensen die als slecht worden beschouwd, zoals Hitler, handelen niet op eigen kracht of op grond van hun eigen agenda.

Wanneer je het kwaad probeert te verklaren, is het belangrijk te onthouden dat er meerdere types slechte wezens zijn en dat zij verschillende agenda’s of modus operandi hebben. Dit houdt in dat wat sommige types kwaad verklaart, niet beslist andere types verklaart.

Het kan zelfs lijken of de verklaring van één type kwaad de verklaring van een ander type kwaad tegenspreekt. Dit komt omdat het kwaad niet homogeen of verenigd is. Sommige slechte wezens hebben conflicten met andere, wat voor enige verwarring kan zorgen tot je de globale agenda begrijpt. Wij zullen straks naar de slechte wezens in elk van de hogere octaven kijken. Maar voor we dat doen, moeten we begrijpen wat de verhoudingen zijn als het om energie gaat.

Hoe de verhoudingen liggen als het om energie gaat
Zoals elders uitgelegd, leven we in een wereld die is geschapen door een energiestroom uit het geascendeerde rijk en daar door in stand wordt gehouden. Die energie wordt gezonden door de geascendeerde meesters, maar dat gebeurt niet lukraak.

Een bepaalde hoeveelheid energie wordt gezonden om de materiële wereld in stand te houden, waaronder planeet aarde in haar huidige vorm. De aarde kun je dus beschouwen als een complex energiesysteem. Energie uit het geascendeerde rijk stroomt naar en door de vier octaven heen: het identiteits-, mentale, emotioneel en fysieke octaaf.

Afbeelding

 

De meeste energie die naar het energiesysteem van de aarde stroomt, stroomt niet rechtstreeks van de geascendeerde meesters naar, bijvoorbeeld, het fysieke octaaf. Die stroomt door de geest (vier energielichamen) van menselijke wezens. Daarom houdt de stroom energie en de hoeveelheid energie die door de geascendeerde meesters wordt gezonden, rechtstreeks verband met hoe wij onze vrije wil gebruiken.

Het principe is eenvoudig en houdt verband met de wet die in de meeste religieuze en spirituele filosofieën wordt beschreven, namelijk om anderen te behandelen zoals jij behandeld wilt worden door anderen. Als jij de jou toegemeten energie voor egoïstische doeleinden gebruikt of zelfs om anderen te benadelen of anderen in je macht te krijgen, wordt de hoeveelheid en de intensiteit van de energie verminderd, zodat jij jezelf en anderen niet al te veel kunt beschadigen.

Als jij je energie onbaatzuchtig gebruikt om de omstandigheden voor iedereen te verbeteren, ontvang je meer energie. Er zit geen limiet aan de hoeveelheid energie die een menselijk wezen kan ontvangen wanneer die onbaatzuchtig wordt gebruikt.

Als iemand door meerdere levens heen steeds egoïstischer wordt, zal de energiestroom uit het geascendeerde rijk zodanig worden verminderd dat er nog alleen maar energie is om het fysieke lichaam in leven te houden en de iemand bij bewustzijn te houden.

Dit kan een tegenspraak lijken, omdat er in de geschiedenis veel voorbeelden bestaan van mensen die heel erg egoïstisch waren maar wel aanzienlijk veel macht hadden om dingen voor elkaar te krijgen. Hitler was vanzelfsprekend alleen maar egoïstisch, maar hij had nogal wat macht over andere mensen.

Energie stelen
De verklaring is simpelweg dat Hitler zijn handelingen niet werden gedreven door energie die hij van de geascendeerde meesters ontving. Hij kon dit doen, omdat hij energie van andere menselijke wezens stal en energie ontving van bepaalde wezens in de drie hogere octaven.

De verhouding wat energie betreft is eenvoudig: Wanneer jij egoïstisch wordt, word jij afgesneden van energie die rechtstreeks uit het geascendeerde rijk komt. Je kunt dan alleen maar macht uitoefenen als je energie steelt van menselijke wezens. Dit geldt voor slechte mensen die zijn geïncarneerd en voor slechte wezens in de drie hogere octaven, die niet zijn geïncarneerd.

Als je begrijpt hoe dit zich verhoudt, dan zie je een verklaring voor veel handelingen en filosofieën. De meeste mensen ontvangen nog steeds energie uit het geascendeerde rijk. De wezens die zijn afgesneden van die stroom, hebben talloze plannen uitgedacht om energie te stelen van de mensen die deze van bovenaf ontvangen.

De energie die wij uit het geascendeerde rijk ontvangen, vibreert altijd boven een bepaald vibratieniveau. We kunnen zeggen dat die energie een liefdevolle vibratie heeft. Slechte wezens kunnen de energie van liefde niet rechtstreeks absorberen. Daarom zijn hun plannen erop gericht om de mensen zover te krijgen dat ze de liefdevolle energie in vibratie verlagen naar het op angst gebaseerde spectrum.

Afbeelding

 

Slechte wezens hebben talloze plannen uitgedacht waardoor het lijkt of ze een goede bedoeling hebben, maar het ware doel is dat zij willen dat mensen die liefdevolle energie vervormen en die als angst, boosheid en andere op angst gebaseerde emoties tot uiting brengen.

Veel voorbeelden van dergelijke plannen zullen op deze website worden uitgelicht. Laten we slechts een paar noemen:

• Oorlog heeft als (een van) haar verborgen doelen om mensen energie te laten opwekken die op angst berust opdat de slechte wezens in alle vier octaven die kunnen benutten om zichzelf in leven te houden en hun macht te laten toenemen.
• Een conflict tussen mensen creëren, hetzij in persoonlijke relaties of tussen naties, heeft dezelfde bedoeling.
• Elke vorm van verslaving heeft als doel mensen energie op te laten wekken die op angst berust.

Je kunt het kwaad pas uitleggen dat je door de hele geschiedenis heen ziet, als je begrijpt dat slechte wezens altijd energie van menselijke wezens moeten stelen. Dit is de globale modus operandi van alle slechte krachten, hoewel een aantal van hen ook een andere punten op hun agenda hebben staan. Op grond van dit besef kunnen wij nu kijken naar de slechte wezens in de drie hogere octaven.

Slechte wezens in het emotionele octaaf
Het emotionele octaaf ligt vlak boven het fysieke octaaf in vibratie. Wij weten allemaal dat mensen vaak op grond van hun emoties handelen. Zodoende proberen de slechte wezens in het emotionele octaaf de emoties van mensen in beroering te brengen of in hun macht te krijgen met de bedoeling om hun energie te stelen. Zij doen dit vaak door mensen in een geagiteerde emotionele staat te brengen, zodat zij daden verrichten die conflicten of lijden voor anderen veroorzaken.

Dit veroorzaakt vaak een spiraal van conflicten of lijden die zichzelf bijna zelf kan onderhouden. Je kunt overal ter wereld talloze van zulke spiralen zien, zowel bij personen als groepen mensen. De aandacht van veel mensen wordt totaal opgeëist zulke spiralen en zij blijven daar hun hele leven mee bezig.

Het is belangrijk dat je beseft dat de ware reden voor zulke spiralen van geen enkel belang is voor de duistere krachten. Zij gebruiken gewoon iets wat de mensen aanspreekt om hun zover te krijgen dat zij handelingen verrichten die ervoor zorgen dat de duistere krachten de energie van de mensen kunnen stelen.

Er zijn vier types slechte wezens in het emotionele octaaf:

• Gevallen wezens. Een aantal gevallen wezens hebben zulke ernstige misdaden gepleegd dat zij niet meer mogen incarneren. Degenen met het laagste bewustzijn kunnen dan in het emotionele octaaf terechtkomen. Die gevallen wezens hebben vaak geen geraffineerde agenda. Naast het stelen van energie van mensen hebben een aantal in hun agenda staan dat zij zoveel chaos willen scheppen als maar mogelijk is of vernietiging veroorzaken om het vernietigen zelf. Een aantal wordt gedreven door haat tegen menselijke wezens en willen ons alleen maar vernietigen of ons zover krijgen dat wij onszelf en elkaar vernietigen.
Verslavende entiteiten. Wat wij als mensen doen, doen we door energie te gebruiken, maar wij sturen die met ons bewustzijn of geven die een bepaalde kwaliteit met ons bewustzijn. Als wij onze aandacht maar lang genoeg op een specifiek onderwerp concentreren, kunnen wij een entiteit scheppen die een bepaald momentum aan energie heeft en ook een rudimentaire vorm van bewustzijn bezit. Op deze manier hebben wij collectief een aantal verslavende entiteiten geschapen. Een voorbeeld daarvan is de entiteit alcohol. Die is geschapen door alle mensen die door de tijd heen aan alcohol verslaafd zijn geraakt. Die heeft nu zoveel macht dat hij mensen kan overweldigen die een kwetsbaar emotioneel lichaam hebben en hen een onweerstaanbare zucht geven om te drinken. Wanneer mensen hieraan toegeven, voeden zij die entiteit.
Collectieve geesten. Collectieve geesten worden op dezelfde manier gevormd als verslavende entiteiten, maar die houden geen verband met een specifieke activiteit die als verslavend wordt beschouwd. Dit zijn collectieve geesten die welwillend lijken, maar die maar één bedoeling hebben en dat is de energie van mensen stelen door hen bezig te houden met bepaalde gevoelens en handelingen. Een voorbeeld daarvan zijn collectieve geesten die mensen zich boos laten voelen en hen ook het gevoel geven dat hun boosheid gerechtvaardigd is. Een ander voorbeeld is een grote hoeveelheid geesten die mensen zich bang laten voelen en het gevoel geven dat er geen manier is om te ontsnappen aan die angst of het ‘ding’ dat hen angst inboezemt. Andere geesten geven mensen het gevoel dat zij superieur zijn aan anderen. Er is een bijna oneindige diversiteit in zulke collectieve geesten. Een van de manieren om te ervaren hoe zulke geesten mensen beïnvloeden, is naar een voetbalwedstrijd gaan.
Demonen. Het concept demonen wordt op diverse manieren gebruikt. Van demonen kun je zeggen dat dit wezens zijn die alleen maar vijandig zijn, niet alleen ten opzichte van menselijke wezens, maar van alles wat constructief en creatief is. Zij wijden zich alleen maar aan vernietiging en kunnen vaak niet helder denken, maar handelen op grond van de emotie haat (voor God, menselijke wezens of alles wat constructief is). Een aantal demonen begon als gevallen wezen, maar raakte door haat verteerd. Andere demonen werden geschapen als collectieve geesten die totaal destructief zijn geworden. Een aantal demonen werden door gevallen wezens geschapen, vaak om menselijke wezens in hun macht te krijgen. Een aantal van die demonen zijn zo machtig geworden dat zelfs gevallen wezens ze niet de baas kunnen.

Het is belangrijk om dit onderscheid te maken:
• Gevallen wezens zijn begonnen als van zichzelf bewuste wezens met een vrije wil. Zij hebben nog steeds voldoende zelfbewustzijn, zodat zij in potentie van gedachten kunnen veranderen en terugkeren naar het pad van groei.
• De gevallen wezens die demonen zijn geworden, hebben om praktische redenen, deze vaardigheid verloren.
• Verslavende entiteiten, collectieve geesten en demonen hebben nooit zelfbewustzijn of vrije wil gehad. Ze lijken meer op automaten of computers die zijn geprogrammeerd voor een bepaalde activiteit. Zij zullen proberen zichzelf in stand te houden door mensen mee te slepen in die destructieve activiteit, die hen heeft gecreëerd. Het feit dat dit er vaak voor zorgt dat mensen zichzelf vernietigen, maakt deze wezens niets uit, omdat zij eenvoudig op zoek gaan naar volgende slachtoffers.

Deze wezens zijn collectief door de mensheid geschapen, maar hoewel wij het vermogen hebben om dergelijke geesten te scheppen, is ons bewustzijn niet hoog genoeg om hen zelfbewustzijn en vrije wil te geven. Dit kunnen alleen de geascendeerde meesters doen.

Dit betekent dat die wezens niet kunnen worden verlost of getransformeerd. Om de aarde en de mensheid naar een hogere staat te laten terugkeren, moeten die wezens van de aarde worden verwijderd. De geascendeerde meesters kunnen dat doen, maar alleen wanneer zij van ons het gezag krijgen om dat te doen.

Wij kunnen dat doen door het bewustzijn te ontstijgen dat ervoor heeft gezorgd dat zulke wezens werden gecreëerd. Dit zal ervoor zorgen dat wij ophouden met onze energie te voeren aan die slechte wezens. Wij kunnen ook de oproepen doen dat de geascendeerde meesters die duistere wezens binden en verteren. Wij kunnen daarna genoeg hoogfrequente energie oproepen van de geascendeerde meesters die de op angst gebaseerde energie die zich in een bepaalde geest heeft verzameld te transformeren. Dit zal ervoor zorgen dat ze worden verwijderd, zodat zij de mensheid niet meer kan beïnvloeden.

Slechte wezens in het mentale octaaf
Veel van de wezens in het mentale octaaf zijn gevallen wezens die een agenda kunnen hebben die op menselijke wezens intellectueel overkomt. Bij deze gevallen wezens is hun intellect vaak beter ontwikkeld dan bij de meeste mensen. Zij kunnen een bepaalde zaak goed beargumenteren en dit kan mensen vaak overtuigen.

Een aantal gevallen wezens in het mentale octaaf heeft een egoïstische agenda, want zij willen dat zoveel mogelijk mensen hen blindelings volgen. Een paar van die gevallen wezens hebben de geest van menselijke wezens overgenomen en hen geïnspireerd om diverse ideologieën, filosofieën en zelfs religies naar buiten te brengen.

Zij definiëren die ideeën vaak op zo’n manier dat er een tegenovergestelde van bestaat. Daardoor wordt het toneel voor een dualistische strijd tussen twee gedachtesystemen klaargezet waar elk van beweert dat deze de hoogste waarheid is. Dan wordt het noodzakelijk om, voor het grotere goed, de tegenovergestelde polariteit weg te vagen en hier worden de gevallen wezens door gevoed. Een klassiek voorbeeld hiervan is het dualistische conflict van het kapitalisme versus het communisme.

Er zijn ook collectieve geesten in het identiteitsoctaaf. Die zijn collectief door ons geschapen door mensen die hun aandacht richten op een specifiek gedachtesysteem. Een duidelijk voorbeeld is dat alle grotere religies een collectieve geest hebben geschapen die vaak probeert te voorkomen dat mensen hun religie verlaten. Die geesten kunnen ook het conflict (dat de gevallen wezens hebben voorbereid) uitbreiden door mensen zover te krijgen dat zij anderen willen bekeren, omdat er anders een ramp zal gebeuren. Hetzelfde geldt voor politieke ideologieën, zelfs het gedachtesysteem dat het materialisme is.

Slechte wezens in het identiteitsoctaaf
Gevallen wezens in het identiteitsoctaaf zijn het meest geraffineerd , omdat zij een groot vermogen hebben om menselijke wezens te bedriegen. Zij zijn vooral goed in het vervormen van ons identiteitsgevoel, en een van de punten op hun agenda is dat zij ons willen laten vergeten wie wij eigenlijk zijn, zij zorgen ervoor dat wij ons vermogen beperken om de open deur te zijn voor ons hogere wezen en de geascendeerde meesters. Zij willen ons het gevoel geven dat wij machteloos zijn om weerstand te bieden tegen de gevallen wezens en hun regering op aarde.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de christelijke doctrine van de zondeval, die zegt dat god ons als zondaar heeft geschapen en dat daarom alles wat wij doen, zonde is. De consequentie is dat wij niet de capaciteiten bezitten om de meeste beperkende omstandigheden die je op aarde ziet, te veranderen. In werkelijkheid zijn wij medeschepper en wij hebben het vermogen om de aarde in een nieuwe staat te medescheppen, waarbij alle omstandigheden die de gevallen wezens hebben geschapen, worden getranscendeerd.

Bij een aantal gevallen wezens in het identiteitsoctaaf staat op de agenda dat zij een wereld willen scheppen die gescheiden wordt van de rest van onze sfeer en die op zichzelf kan bestaan. Zij willen zo’n verfijnde beschaving vormen dat zij denken dat de Schepper hen moet accepteren en hen het eeuwige leven moet schenken. Zij willen de macht van de geascendeerde meesters zonder te ascenderen (zonder gescheidenheid en ego te overwinnen).

Bij een aantal gevallen wezens in het identiteitsoctaaf staat in hun agenda dat zij willen bewijzen dat de Schepper ongelijk heeft. Zij willen vooral bewijzen dat het fout was om menselijke wezens vrije wil te geven. Zij proberen ons onze vrije wil verkeerd te laten gebruiken voor doeleinden die destructief zijn, zodat wij alles wat constructief op aarde is, zullen vernietigen. Zij lijden aan de illusie dat de Schepper, als zij ervoor kunnen zorgen dat wij de planeet vernietigen, of voorkomen dat wij ascenderen, moet toegeven dat het fout was om ons vrije wil te geven. Zij denken ook dat dit de Schepper dwingt om onze vrije wil in te trekken en de gevallen wezens onbeperkte macht over ons te geven.

Er zijn ook veel collectieve geesten in het identiteitsoctaaf, vooral geesten die ons het gevoel geven dat wij maar beperkt zijn, of die ons het gevoel geven dat wij superieur aan anderen zijn, omdat wij bij het enige ware gedachtesysteem horen.

Volgende pagina: Waarom je gevallen wezens niet tot rede kunt brengen