Hoe gevallen wezens mensen in hun macht hebben

(De afbeelding die bij deze tekst hoort, kun je hier bekijken.)

Het is onmogelijk om het bestaan van het kwaad te begrijpen en de slechte gebeurtenissen in de geschiedenis als we alleen maar naar het fysieke, materiële niveau kijken. Wij moeten weten dat onze totale wereld vier niveaus heeft.

Op persoonlijk niveau betekent dit dat de bewuste geest slechts het topje van de ijsberg is van ons totale bewustzijn. Onze geest bestaat uit vier niveaus en die vormen een hiërarchische structuur.

• Het hoogste niveau van de geest is het identiteitsniveau. Hier wordt ons identiteitsgevoel gedefinieerd. Dit legt het fundament voor hoe wij naar onszelf kijken, hoe wij de wereld bekijken en hoe wij kijken naar wat wij wel of niet op deze wereld kunnen doen. Bijvoorbeeld: de meeste mensen geloven tegenwoordig in de illusie (die de gevallen wezens hebben gewekt) dat wij menselijke of materiële wezens zijn en dat onze vaardigheden om iets te doen met ons fysieke lichaam en materiële technologie, beperkt zijn.
• Het niveau daaronder is het mentale niveau. Hier worden vanzelfsprekend onze gedachten gevormd. Bijvoorbeeld: als je denkt dat je alleen maar een materieel wezen bent, zul je naar materiële of technologische oplossingen zoeken voor problemen. Dit betekent dat je automatisch juist de oplossingen uitsluit die de gevallen wezens willen dat de mensheid negeert.
• Het derde niveau is het emotionele niveau. Er is inherent niets negatiefs of problematisch aan onze gevoelens. Emoties geven de energie die ons in staat stelt om een idee door de identiteitsgeest, je mentale geest door te schuiven naar het fysieke niveau. Gevoelens zijn echter relatief gemakkelijk te manipuleren en de gevallen wezens en andere slechte wezens zijn er heel goed in om de onevenwichtige emoties van mensen te gebruiken om hen deel te laten nemen aan slechte daden.
• Het fysieke niveau. Op het fysieke niveau is er een geest die te maken heeft met het besturen van het fysieke lichaam. Hij is min of meer een computer die zijn programmering uitvoert, bijvoorbeeld met betrekking tot het beschermen van je leven, voedsel krijgen en de soort voortzetten.

Hoe je geest werkt
Het belangrijkste idee dat je moet begrijpen, is dat de geest alleen kan werken, omdat er energie en bewustzijn door de vier niveaus van je geest heen stroomt. Terwijl het daar doorheen stroomt, neemt het een vorm aan die berust op de ideeën, overtuigingen en structuren die wij op de niveaus van de geest bezitten.

Je identiteitsgeest stelt de parameters voor alles wat er in je totale geest omgaat. Als jij jezelf als een inherent beperkt wezen beschouwt, dan zullen je gedachten, emoties en fysieke geest dat niet teniet kunnen doen. De lagere niveaus van je geest kunnen alleen functioneren binnen de parameters die op het identiteitsniveau worden gesteld.

Als jouw identiteitsniveau bepaalde limieten stelt aan wat jij kunt, kan je mentale geest alleen naar oplossingen zoeken binnen dat kader. Daardoor kan je mentale geest niets naar de emotionele geest doorsluizen dat buiten die limieten valt. Dit zal vervolgens het gebruik van je creatieve energie beperken.

Bijvoorbeeld: veel mensen geloven dat zij tot een bepaalde groep menselijke wezens behoren die inherent verbonden is door een conflict met een andere groep menselijke wezens. Dit conflict wordt op het identiteitsniveau bepaald. Een duidelijk voorbeeld van de vele die er zijn, is dat van Joden en Arabieren.

Dit betekent dat wanneer de Joden of Arabieren bekijken hoe zij op een bepaalde situatie moeten reageren, hun mentale geest niet eens oplossingen kan bedenken die het conflict ontstijgen dat op het identiteitsniveau is vastgesteld. Zij kunnen niet onderzoeken waarom Joden in conflict zijn met Arabieren; zij kunnen alleen kijken naar een manier om erop te reageren binnen de parameters die op het identiteitsniveau worden gesteld.

Wanneer het mentale lichaam van mensen slechts een beperkt aantal oplossingen kan zien (die het conflict niet oplossen) dan geven hun gedachten onvermijdelijk aanleiding tot frustratie, angst en boosheid in de emotionele geest. Dit betekent dat de emotionele geest van mensen constant in een stressmodus verkeert waardoor de kleinste provocatie al tot fysiek geweld kan leiden. Nodeloos te zeggen dat zulke mensen heel gemakkelijk in handen van de gevallen wezens vallen.

Hoe gevallen wezens de geest van de mensen in hun macht houden
Er zijn twee manier waarop de gevallen wezens voornamelijk de geest van de mensen in hun macht krijgen. De eerste is dat zij de ideeën, overtuigingen en structuren die in de identiteitsgeest, de mentale en emotionele geest van de mensen bestaan, in hum macht proberen te krijgen. Zodra zij de controle hebben over wat er gebeurt op de drie niveaus van de geest van de mensen, kunnen zij relatief gemakkelijk macht over fysieke daden van mensen hebben.

De gevallen wezens bereiken die macht op diverse manieren. Onder andere door het gebruik van gedachtesystemen en dualistisch denken. De meeste groepen mensen hebben ook een bepaald collectief bewustzijn of een massageest, en als die eenmaal in handen van de gevallen wezens is gevallen, is het heel moeilijk om je als individu te bevrijden en uit de collectieve matrix te stappen.

De tweede manier waarop gevallen wezens de geest van mensen in hun macht hebben, is de natuurlijke energiestroom om te keren door de vier niveaus. In een natuurlijke situatie stroomt de energie door je identiteitsniveau, en vervolgens door naar het mentale, het emotionele en het fysieke niveau. Het belangrijke punt is dat dit je een specifieke manier geeft om te reageren op wat er op het fysieke niveau gebeurt.

Stel dat je op het fysieke niveau in een onverwachte situatie belandt. In een natuurlijk scenario reageer je hier niet op met emoties. Je zult hier eerst over nadenken op het identiteitsniveau en evalueren hoe je moet reageren, op grond van hoe jij naar jezelf kijkt. Bijvoorbeeld: als jij jezelf niet als een gewelddadig persoon beschouwt, zal je identiteitsgeest geen gewelddadige reactie hebben. Je mentale geest zal naar een oplossing zoeken binnen de parameters van deze niet-gewelddadige houding, wat betekent dat je emoties niet in blinde woede zullen ontvlammen.

Wanneer de stroom bij mensen is omgekeerd of onnatuurlijk is, zullen ze vaak direct op het emotionele vlak op de fysieke situatie reageren. Zij ontsteken misschien gemakkelijk in blinde woede, waardoor hun emoties hun identiteitsgevoel voor de lange termijn opzij zetten en hun normale geweldloze manier van denken uitschakelen.

Dit verklaart waarom de geschiedenis bezaaid is met voorbeelden van mensen die iets gewelddadigs hebben gedaan, zelfs als zij zichzelf niet als gewelddadige mensen beschouwen. Kijk bijvoorbeeld maar naar hoeveel christenen en moslims denken dat zij of hun religie niet gewelddadig is, maar in bepaalde situaties worden zij heel gemakkelijk getriggerd om een gewelddadige reactie te geven. Zulke situaties zijn allemaal in elkaar gezet door gevallen wezens om conflicten te genereren.

Natuurlijk bestaat er verband tussen de niveaus van onze individuele geest en de niveaus van onze wereld. Bijvoorbeeld: er bestaat een verband tussen onze emotionele geest en het emotionele niveau van het planetaire energieveld. Op elk van de vier niveaus bevinden zich gevallen wezens en/of demonen en entiteiten. Die wezens kunnen ons beïnvloeden door de niveaus van de geest.

Bijvoorbeeld: er zijn een paar heel sterke demonen en entiteiten op het emotionele niveau die mensen kunnen beïnvloeden die issues hebben met boosheid. De demonen en entiteiten kunnen tijdelijk het vermogen van de mensen overnemen om helder te denken en hen met blinde woede te laten reageren. Dit kan op individueel niveau maar ook in groepen mensen gebeuren.

Dit kun je het duidelijkst zien bij een meute waarin een groep mensen ineens begint te handelen alsof ze onder invloed staan van één enkele geest. Zij staan onder de invloed van één enkele geest, namelijk een demon of een gevallen wezens. Dit kan zelfs een hele natie beïnvloeden en het is een belangrijke factor wanneer naties ten strijde trekken.

Je bevrijden uit de macht van de gevallen wezens
Natuurlijk is het mogelijk om ons uit de macht van de gevallen wezens te bevrijden. Het is echter nodig dat we erkennen dat de aarde momenteel zo wordt beïnvloed door de gevallen wezens en hun subtiele leugens dat dit een complexe taak is.

De sleutel tot vrijheid is natuurlijk dat jij je bewustzijn verhoogt. Zodra jij je bewust wordt van het bestaan van de gevallen wezens en hun methodes, kun jij beginnen de drie hogere niveaus van je geest te bevrijden van de structuren die de gevallen wezens daar hebben geprogrammeerd.

Dit begint door na te denken over waar je bewustzijn zich op concentreert. Dit zijn de opties:

Het fysieke niveau. Sommige mensen concentreren hun bewuste geest bijna uitsluitend op het niveau van het fysieke lichaam. Hun mentale activiteiten draaien om het beschermen van het lichaam, het voeden van het lichaam, het lichaam vertroetelen, seks hebben, het omgaan met fysieke ziekten of andere activiteiten die met het lichaam te maken hebben.
Het emotionele niveau. Sommige mensen richten zich op hun emoties. Zij zijn constant geagiteerd, gefrustreerd of boos. Of misschien zijn ze verlamd van angst, schaamte of hebben ze een negatief zelfbeeld. Zij reageren emotioneel op iedere situatie, en de tijdelijke aard van de emoties zorgt er vaak voor dat ze dingen doen die ze naderhand betreuren. Maar wanneer een situatie bepaalde emoties wekt, zijn ze niet bij machte om die stop te zetten. Andere mensen zijn vaak hun hele leven bezig met het omgaan met, zelfs het analyseren van, hun emoties.
Het mentale niveau. Sommige mensen richten zich op de intellectuele, analytische geest. Je komt hen vaak tegen op het terrein van onderwijs of bij andere beroepen die mentale analyse vereisen. Zij zijn geneigd te denken dat je elk probleem al denkend kunt oplossen. Zij concentreren zich op het afbreken van problemen in basiscomponenten en zien het geheel over het hoofd. Of dat zijn fysici die geloven dat je kunt begrijpen hoe het hele universum functioneert, als je de kleinste subatomaire deeltjes begrijpt.
Het identiteitsniveau. Er zijn maar relatief weinig mensen die zich concentreren op het identiteitsniveau. Dit zijn vaak de mensen die in staat zijn om het grotere geheel te zien in plaats van naar de individuele bomen in het bos te kijken. Zij zijn vaak intuïtief en staan open voor de mogelijkheid dat er nog meer kan zijn dan het materiële universum.
Het hogere rijk. Een paar mensen hebben hun bewustzijn zodanig verhoogd dat zij zich niet concentreren op de vier niveaus van hun eigen geest. Zij zijn in staat om verder te kijken dan het materiële universum en contact te leggen met de wereld van het geascendeerde rijk. Dit rijk staat totaal boven de dualiteit en is vrij van gevallen wezens en hun manier van denken.

Afbeelding

Natuurlijk is het niet zo dat het in beton gegoten is dat jij je maar op één niveau kunt richten. Je kunt, als je dit bewust doet, snel je focus verhogen naar het identiteitsniveau. Alleen op dit niveau kun je de illusies die de gevallen wezens hebben gewekt, gaan doorzien en je uit hun macht bevrijden. Dit kan niet alleen op het mentale niveau (hoewel je zeker vorderingen kunt maken), omdat de gevallen wezens er heel goed in zijn om de analytische geest te gebruiken om dualistische illusies te wekken. Het is heel moeilijk om door middel van analyses uit dit doolhof van ideeën te komen.

Denk erom dat de gevallen wezens hebben geprobeerd om op aarde een situatie te scheppen waarin de mensen geen referentiekader hebben van een werkelijkheid die buiten het dualistische denken valt. De enige manier om dit referentiekader te krijgen, is verder te reiken dan de vier niveaus van het materiële universum.

Wij kunnen dit alleen maar door middel van onze intuïtie doen die ons in staat stelt om contact te leggen met ons eigen hogere zelf en de geascendeerde meesters. Wij kunnen impulsen ontvangen die ons een non-dualistisch referentiekader geven om de illusies die de gevallen wezens hebben gewekt, te evalueren.

Volgende pagina: Dualistisch denken blootleggen