Christusschap is geen passief proces

Geascendeerde Meester Master MORE, 17 april 2009

Daarom zie je dat er religies op aarde zijn die van zichzelf zeggen dat zij de enige ware religie zijn, en daardoor de absolute overtuiging vormen dat alle niet-leden eeuwig in de hel zullen branden. Er zijn mensen die een bepaalde politieke filosofie omarmen en zeggen dat deze superieur is aan alle andere, en daarmee aanleiding geven tot het geloof dat het gerechtvaardigd is om elke andere filosofie te proberen te onderdrukken en hun eigen systeem aan de rest van de wereld op te dringen.

En dan zie je dus dat het kromme bewustzijn jou in dat geloof laat trappen – dat de vormen die je in de materiële wereld ziet, op een of andere manier echt zijn. En daardoor kun je er niet zomaar van weglopen. Je wordt gekruisigd, door de vorm, door het beeld, door het bewustzijn. En zoals Jezus heeft geopenbaard, kom je dan in het drama van het leven en zij kunnen je misschien ook wel ‘kruisigen’. En het lijkt erop dat zelfs Jezus niets anders kon dan die rol spelen.

Kijk naar de kruiswegstaties die hier op deze plek volgens de katholieke traditie worden geopenbaard. Jezus is ter dood veroordeeld. Jezus accepteert zijn kruis. Zelfs dat is echter een passieve daad: accepteren wat anderen hem hebben gedwongen te doen. Jezus valt, iemand helpt hem het kruis te dragen, iemand droogt zijn tranen, iemand probeert hem te zeggen dat hij hier niet mee door moet gaan. Hij wordt aan het kruis genageld, hij sterft, hij wordt naar beneden gehaald, hij wordt in het graf gelegd. Het is allemaal passief, mijn geliefden.

En wat ontbreekt er dan aan de stappen van het kruis, de staties van het kruis? Welnu, veel, maar één ding, mijn geliefden, de waarheid dat Jezus ervoor heeft gekozen om naar Jeruzalem te gaan en heel goed wist wat er misschien zou gebeuren. En het allerbelangrijkste, terwijl hij aan het kruis hing, dat hij ervoor heeft gekozen om het spook op te geven, waardoor hij in een oogwenk dat gevoel van het gescheiden zelf opgaf, mijn geliefden, en het potentieel toonde dat jullie allemaal hebben om ogenblikkelijk het oude wezen, het oude zelf te laten sterven. En daardoor niet ophouden te bestaan, zoals je de valse leraren en jouw ego je willen laten geloven, maar daadwerkelijk herboren te worden met een groter zelfgevoel, het zelf dat je nog steeds bent in de ogen van God.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.