Wat is een wonder?

Geascendeerde meester Moeder Maria, 28 december 2003

Ik wil jullie graag enkele leringen geven over het concept wonder. Er zijn mensen op aarde die het bestaan van wonderen ontkennen, omdat zij vinden dat er niets is wat de natuurwetten teniet kan doen. Er zijn ook mensen die in wonderen geloven en toch geloven dat mensen niets kunnen doen om ze te laten gebeuren, maar dat je alleen passief kunt wachten op een vorm van genade die een wonder tot stand brengt. Welnu, mijn geliefden, het inzicht of wonderen bestaan, is van beide types mensen onjuist.

Het is waar dat niets de wet van God schendt, maar er zijn twee niveaus bij de wetten van God. De materiële wet is wat de wetenschappers een natuurwet noemen. En dan is er nog de spirituele wet, die een hogere wet is en inderdaad de natuurwet opzij kan schuiven en buiten werking stellen. Daardoor kan je iets tot stand brengen wat volgens een natuurwet op een wonder lijkt.

Waarom kwam mijn zoon Jezus op aarde? Hij kwam om de mensen te laten zien dat wanneer je individueel Christusschap manifesteert, wanneer je het Christusbewustzijn aanneemt, jij de open deur wordt, zodat de spirituele wet in het materiële universum kan handelen en daardoor de natuurwet zelf opzij schuift en buiten werking stelt. Dit heb je Jezus in een aantal gevallen zien doen.

Er kwam geen magie aan te pas om water in wijn te veranderen. Maar het was de magie van één mens die zijn bewustzijn verhoogde en de hogere wet van het spirituele rijk in het materiële universum in werking stelde. Daardoor werd de samenstelling van de materie zelf veranderd, omdat die materie in werkelijkheid een uitdrukkingsvorm is van het universele Christusbewustzijn. Daarom wordt één menselijk wezen dat het individuele Christusschap gemanifesteerd heeft de open deur waardoor het universele Christusbewustzijn plotseling in het materiële rijk in werking kan treden en daardoor de materie zelf tot de zuiverheid van dat Christusbewustzijn verheffen. Dit veroorzaakt het verteren en verwijderen van de dikke korst, die door de dichtheid van het bewustzijn van de mensheid over de materie heen is gelegd.

Wanneer het de spirituele wet mogelijk wordt gemaakt door een individu heen te werken, kan die persoon inderdaad op water lopen, kan hij inderdaad de doden opwekken en het leven teruggeven aan de moleculen van een fysiek lichaam dat al begonnen is aan het ontbindingsproces. Op dezelfde manier kan die persoon juist de cellen en moleculen van een fysiek lichaam dat door ziekte kreupel geworden is, tot leven wekken, een ziekte die niets meer of minder is dan het fysiek vergroot uitbeelden van de dichtheid van iemands bewustzijn.

Mijn Wonderrozenkrans heeft niet tot doel degenen te bereiken die bereid zijn in wonderen te geloven, maar die blijven geloven dat zij alleen maar kunnen wachten tot er wonderen gebeuren. Het is de bedoeling dat mijn Wonderrozenkrans degenen bereikt die bereid zijn het pad van individueel Christusschap te erkennen en bereid zijn te erkennen dat wanneer ze dat pad aflopen, zij niet alleen maar op een wonder zitten te wachten. Zij brengen wonderen tot stand, omdat zij het wonder zijn van de incarnatie van het universele Christusbewustzijn, het Woord van God. Het Levende Woord van God is de hogere wet die niet alleen de materiële wet kan verdringen, maar juist ook de dichtheid van het bewustzijn van de mensheid.

Dit is het levende wonder, namelijk de incarnatie van het Christusbewustzijn door een menselijk wezen dat zich van zijn of haar potentieel om de Levende Christus te zijn, bewust is geworden. Iemand die het potentieel aanvaard heeft de Levende Christus op aarde, de geïncarneerde Levende Christus, te zijn. Dat potentieel en die incarnatie is echt het wonder van God dat alle fouten die door de mensheid gemaakt zijn, of wat zo veel christenen zonde noemen, kan uitwissen.

Zonde is niets anders dan energie die de verkeerde kwaliteit heeft, energie die het merkteken van Gods volmaaktheid mist en daarom in een onvolmaakte gedachtevorm, een onvolmaakte matrix, gevangen zit. En wanneer de Christus neerdaalt, zal het Christusbewustzijn de energie van die onvolmaakte gedachtevorm bevrijden en het opnieuw tot de levende, vloeibare energie van God maken die van nature naar de volmaakte matrix van het koninkrijk van God stroomt en daarom plotseling, als door een wonder, dat koninkrijk op aarde vergroot uitbeeldt.

O ja, mijn geliefden, dit is niet alleen maar fantasie. Dit is niet alleen maar een belofte of een Utopia dat nooit zal uitkomen. Dit is in inderdaad een levende realiteit, een levend potentieel. Maar het moet door een cruciaal aantal mensen tot stand gebracht worden, mensen die het potentieel van de geboorte, de wondergeboorte, van het Christusbewustzijn juist in zichzelf aanvaarden.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.