De alchemie van de Geest

Geascendeerde meester Moeder Maria, 29 mei 2004

In een vorige verhandeling heeft Jezus uitgelegd dat er vier niveaus in de materiële wereld zijn, namelijk het etherische rijk, het gedachterijk, het gevoelsrijk en het materiële rijk. Om een verandering in het materiële rijk door te voeren, moet je in het etherische rijk beginnen en dan de energie door het gedachte- en het gevoelsrijk laten filteren tot ze het materiële rijk bereiken.

Om met succes het koninkrijk van God in je te manifesteren, moet je beginnen jouw identiteitsgevoel te veranderen. Je moet ophouden jezelf als een sterfelijk menselijk wezen te beschouwen, als een ellendige zondaar of als iemand die zoveel fouten heeft gemaakt dat je nooit verlost zou kunnen worden. Je moet accepteren dat je een zoon of dochter van God bent, dat je medeschepper bent en dat je geest de kracht bezit alle onvolmaakte beelden, of een onvolmaakt identiteitsgevoel, te vervangen door de hogere beelden van de Christusgeest.

Als je identiteitsgevoel eenmaal begint te veranderen, zullen je gedachten je onvermijdelijk volgen en ook beginnen te veranderen. Ze zullen zuiverder worden en je zult niet meer in termen van beperkingen denken en wat niet kan. Je denkt niet dat onvolmaaktheid permanent bestaat. Je begint volledig de waarheid te beseffen en te accepteren uit de verklaring die Jezus heeft afgelegd dat met God alles mogelijk is. Dit zal je benadering van het leven veranderen van het gericht zijn op wat er niet kan, naar een ‘het kan wel’-geest die je in staat stelt bij iedere hoek die je omslaat nieuwe kansen te ontdekken.

Omdat jouw gedachten beginnen te veranderen, is het onvermijdelijk dat jouw emoties ook een nieuwe richting uitgaan. Je emotionele lichaam zal minder beïnvloed worden door negatieve emoties, zoals angst of schuldgevoel. In plaats daarvan zul je de stroom voelen, de natuurlijke stroom, van energie door je emotionele lichaam, en je zult de vreugde en de liefde beginnen te voelen die de echte stuwkracht in al het leven is.

Omdat je identiteitsgevoel, je gedachten en je gevoelens worden gezuiverd, is het onvermijdelijk dat je uiterlijke handelingen ook zullen veranderen. Maar bovendien zul je zien dat je uiterlijke omstandigheden na een poosje ook gaan veranderen. Deze verandering zou onmogelijk hebben geleken in je oude bewustzijnsstaat, maar met je nieuwe bewustzijnsstaat lijkt het heel natuurlijk en moeiteloos te gaan.

Mijn geliefde harten, dit is de ware alchemie van de geest. Het is natuurlijk betreurenswaardig dat zoveel mensen op de wereld van tegenwoordig de antieke alchemisten belachelijk hebben gemaakt. Er waren veel charlatans op dat gebied, maar zeker niet meer dan je tegenwoordig op dat gebied op het gebied van de wetenschap en religie ziet. Toch waren er ook veel echte alchemisten voor wie het veranderen van onedele metalen in goud niet het echte doel was. Hun doel was de alchemie van het menselijke bewustzijn, het lood van het menselijke denken, te veranderen in het goud van het Christusbewustzijn. De reden is dat de echte alchemisten doorhadden dat het Christusbewustzijn de kracht heeft de samenstelling van de materie zelf te veranderen, zoals Jezus duidelijk gedemonstreerd heeft toen hij water in wijn veranderde.

De steen der wijzen is inderdaad het Christusbewustzijn waar zo hartstochtelijk naar gezocht wordt door de alchemisten. Het Christusbewustzijn brengt Gods koninkrijk op aarde en allen het Christusbewustzijn heeft de macht dat te doen. Maar zoals Jezus en ik gedetailleerd hebben uitgelegd, is het niet genoeg dat er één Christuswezen op aarde rondloopt. Om Gods koninkrijk volledig fysiek te laten manifesteren op deze planeet, moet er een kritieke massa mensen zijn die hun individuele Christusschap gemanifesteerd hebben. Het aantal Christuswezens dat nodig is om het koninkrijk van God volledig te brengen, is 10.000, zoals Jezus al uitgelegd heeft. Zoals Jezus ook heeft uitgelegd, zijn er op dit moment 10.000 mensen geïncarneerd die het potentieel hebben dat Christusschap heel snel te manifesteren.

Maar opnieuw, we staan voor het obstakel dat die mensen gewekt moeten worden voor hun potentiële Christusschap en ze moeten hun Christusschap accepteren. Christus heeft ook uitgelegd dat er miljoenen mensen zijn die het potentieel hebben een hoge mate van Christusschap te manifesteren. Als al deze mensen gewekt zouden worden en de hogere visie van Gods koninkrijk begonnen te accepteren en echt de mogelijkheid om dat koninkrijk op aarde te manifesteren zouden accepteren, dan zouden de dingen heel snel en heel dramatisch beginnen te veranderen – ten goede.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.