Het verband tussen vrijheid en Christusschap

Geascendeerde Meester Saint Germain, 28 juni 2008

Het is inderdaad een grote vreugde voor ons allen dat deze cursus naar het fysieke vlak wordt gebracht. Het is natuurlijk niet het eind-van-alles en alles-te-zijn van wat er gezegd zou kunnen worden over het pad naar Christusschap, want zoals Jezus net gezegd heeft, er is geen eind-van-alles en alles-te-zijn – want het Christusschap is een proces met een open einde dat nooit ophoudt. En wat heeft dit dan te maken met vrijheid? Vrijheid is ook een proces met een open einde. Vrijheid kan geen permanente staat zijn – want dan is het geen vrijheid meer. Zodra iets permanent wordt, wordt het een gevangenis en is het niet vrij meer. Begrijpen jullie dit?

Want het is essentieel dat je over de waarheid van vrijheid nadenkt en wat het verband is tot Christusschap. Want jullie hebben – allemaal – bepaalde illusies over wat het betekent om een Christuswezen te zijn. En jullie denken dat het mogelijk is om je een of andere maatstaf aan te meten over hoe een Christuswezen moet zijn – misschien gebaseerd op Jezus, misschien gebaseerd op jouw beeld van geascendeerde meesters en hoe wij zijn en de leringen die wij hebben gegeven. Maar ik zeg dat de beelden waar jij je aan vasthoudt gesneden beelden zijn, en ze zullen je alleen maar gevangen houden in het mentale kader dat door jouw ego en de verkeerde leraren wordt gecreëerd. En pas als je bereid bent uit dat kader te stappen – en totale absolute vrijheid omarmt – pas dan kun je hopen dat jij Christusschap begint te manifesteren.

Want ik zeg je, zoals Jezus in de cursus zegt, dat er helemaal geen maatstaf is voor wat het betekent om een Christuswezen te zijn. Want een Christuswezen zijn betekent het ultieme creatieve wezen zijn. En in creativiteit kan er geen maatstaf zijn. Hoe kan het ook, wanneer creativiteit zich nooit laat voorspellen, nooit gepland kan worden? Want als een activiteit gepland wordt, is het niet een creatieve handeling, maar een mechanische activiteit.

En zodoende zie je dat deze cursus de fundering legt om mensen te helpen snel de kloof te overbruggen, de afstand te overbruggen, die ze de afgelopen 2000 jaar al overbrugd hadden moeten hebben door de innerlijke leringen van Christus te omarmen. Waartoe velen niet in staat zijn geweest, omdat de ware leringen hen onthouden werden. En daardoor kunnen degenen die deze cursus gebruiken, snel op het punt komen dat ze het bewustzijn van het Aquariustijdperk gaan omarmen. En als deze cursus niet naar het fysieke vlak was gebracht, dan zou het geen nut hebben dat ik de visie voor het Aquariustijdperk naar buiten breng, want niemand zou in staat zijn om zich daarbij aan te sluiten.

Want opnieuw, de meesten van jullie hebben een onrealistische verwachting van de Gouden Eeuw, zoals ik het gisteren genoemd heb. Jullie denken dat het gedefinieerd kan worden in een of ander allerlaatst, absoluut plan en dat ik, Saint Germain, een stevig en vaststaand plan hierboven heb. Jullie denken dat ik op zoek ben naar jullie om hier en daar de puzzelstukjes in te vullen, alsof jullie robots zijn die net jullie vrije wil hebben overgedragen aan mij – als de hiërarch van Aquarius – zodat jullie de werkbijen kunnen zijn die in de puzzel passen en daardoor geleidelijk de puzzel leggen. Maar dat is mijn visie totaal niet. Mijn visie is de totaalvisie van wat de Gouden Eeuw zou kunnen zijn, maar niet een vaststaande visie. Er is oneindig veel ruimte voor individuele creativiteit binnen die visie. Er is geen eindplan! Het is een levend, ademend plan.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.