Christusschap verandert het hele spectrum van bewustzijn

Geascendeerde Meester Jezus, 2 november 2008

Nu, wat dit betekent, is dat er een overeenkomst is tussen het parallelle universum waarin jullie leven als de spirituele mensen en het parallelle universum van de laagste tien procent. Het is een wet van God dat voor er een bepaalde manifestatie in de dualiteit – een bepaalde manifestatie van duisternis, van het kwaad – van de aarde verwijderd kan worden, er mensen in de top tien procent moeten zitten die hun bewustzijn naar een bepaald niveau hebben verhoogd, waardoor zij zichzelf van die aspecten van hun ego hebben bevrijd dat die manifestatie van duisternis uitvergroot.

Ze moeten zich bevrijden, maar zij moeten dan ook een standpunt innemen en zeggen: “Deze manifestatie van het kwaad is niet meer acceptabel in mijn wereld!” En alleen wanneer jij op de Rots van Christus staat – omdat jij bereid was de balk uit jouw eigen oog te verwijderen, dat aspect van jouw ego dat uitvergroot wordt als die manifestatie – pas dan, wanneer je op die Rots van Christus staat, heb je het gezag – of moeten we misschien zeggen, zul jij God het gezag geven – om die manifestatie van het kwaad van deze planeet te verwijderen en degenen te verwijderen die niet vrijwillig hun bewustzijn willen verhogen.

Begrijp je dat de vooruitgang op deze planeet zo gebeurt? Er moeten een paar mensen in de top tien procent zijn die het niveau van Christusschap hebben bereikt dat correspondeert met de vervorming van dat niveau bij de laagste tien procent. En pas wanneer die er zijn – een kritieke massa mensen met dat niveau van Christusschap – kan de vervorming van dat niveau verwijderd worden. En op die manier wordt het spectrum van bewustzijn naar omhoog verschoven. Als je naar het spectrum van het menselijke bewustzijn kijkt dat je op aarde ziet, zie je dat de manier waarop vooruitgang plaatsheeft, is doordat het hele spectrum naar boven verschuift. Het is dan mogelijk dat de top tien procent een stap hogerop komt, maar degenen in de laagste tien procent kunnen niet beneden een bepaald niveau gaan, anders worden zij van de aarde verwijderd.

Dit is de enige manier waarop vooruitgang kan plaatshebben; het kan niet op een andere manier. Het kan niet met geweld gebeuren. Het kan niet doordat een totalitaire natie de wereld verovert en het koninkrijk van God met geweld vestigt. Het kan niet doordat één religie de wereld verovert. Het kan alleen op een manier waardoor er een verschuiving in bewustzijn plaatsvindt, waardoor degenen die het potentieel hebben, hogerop moeten klimmen, hun Christusschap opeisen, hun eigen geest zuiveren van een bepaalde manifestatie van het dualiteitsbewustzijn; en met één stem, één geest, één hart verklaren dat dit moet ophouden, want genoeg is genoeg!

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.