Veel mensen hebben verkeerd begrepen wat Christusschap betekent

Geascendeerde Meester Jezus, 3 januari 2011

Wat houdt het Christusschap dan in? Er zijn veel mensen die het Christusschap volkomen verkeerd begrepen hebben. In de eerste plaats zijn dat natuurlijk de christenen die geloven dat ik de enige was die ooit de belichaamde Christus was of zou kunnen zijn. Ze hebben een volledig beeld van mij als afgod gecreëerd en denken dat ik het Christusschap volledig bezat zelfs al voor ik geïncarneerd was, al voor ik de buik van mijn moeder inging. Dit was natuurlijk niet het geval, zoals ik op mijn website heb uitgelegd. Ik was voor die incarnatie natuurlijk al eerder geïncarneerd. Ik was geleidelijk in bewustzijn gegroeid en zelfs tijdens mijn laatste incarnatie als Jezus ging ik door een proces om geleidelijk aan mijn Christusschap te verwerven en opeisen. En pas op de bruiloft in Kana, durfde ik dat inderdaad in het openbaar tot uitdrukking te brengen – in ieder geval in het land dat de belangrijkste focus voor die incarnatie was.

Een ander misverstand komt door de mensen die buiten de officiële doctrines van de christelijke religie omgaan, doctrines die duidelijk zijn vastgesteld door de gevallen wezens met de bedoeling van mij een uitzondering te maken, zodat niemand in mijn voetsporen durft treden. Velen hebben – hetzij door een lering van een geascendeerde meester of door andere leringen – durven te beseffen dat ik niet de enige was die Christusschap kon bereiken. Toch hebben velen, zelfs veel studenten van geascendeerde meesters verkeerd begrepen wat het betekent om Christusschap te bereiken. Ze denken dat het een superieure verworvenheid inhoudt die je na een lang en moeilijk proces van initiaties moet bereiken. Ze geloven dat het enigszins vergelijkbaar is met een vaardigheid die je op aarde verwerft, zoals de vaardigheid om bepaalde sporten uit te voeren of een complexe taak. Maar Christusschap is niet een PhD programma dat je kunt volgen van begin tot eind en waarvan het resultaat gegarandeerd is. Christusschap is een hooglijk geïndividualiseerd proces.

Er bestaat geen maatstaf voor Christusschap
Waarom bestaat er geen maatstaf? Om een heel eenvoudige reden, de Christus zijn betekent, heel gewoon, dat je de open deur bent voor jouw IK BEN Aanwezigheid die zich door jou heen uitdrukt. En die expressie gebeurt door het Omega-aspect van de Aanwezigheid, de IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN Aanwezigheid. Hierin wordt jouw echte, door God gegeven individualiteit en identiteit verankerd. Het is niet een kwestie van dat jij – met jou dagelijkse denkgeest hier geïncarneerd – een of andere ingewikkelde vaardigheid verwerft of voor een stel ingewikkelde initiaties slaagt.

Dat wil nog niet zeggen dat het Christusschap manifesteren niet als een pad kan worden voorgesteld dat je van een lager niveau naar hogere niveaus leidt. Je kunt het pad natuurlijk zo beschouwen. Desondanks is het proces om Christusschap te bereiken, te verwerven, niet hetzelfde als een vaardigheid in de buitenwereld beheersen. Het proces om de belichaamde Christus te worden, is een proces om alles af te leren wat je met de dagelijkse denkgeest hebt aangeleerd.

Christusschap is niet hetzelfde als je ego spiritueler te maken
Hoe komt dat? Omdat Christus zijn inhoudt dat je de open deur bent voor de Aanwezigheid, waardoor de Aanwezigheid zichzelf door jou tot uitdrukking kan brengen, ongehinderd door een filter in de lagere geest. Helaas zijn veel studenten van de geascendeerde meesters ten prooi gevallen aan de heel subtiele illusie die door de gevallen wezens wordt gesteund, namelijk dat de Christus worden, betekent dat je een verfijnd ego vormt dat de verschijning heeft aangenomen van een spiritueel persoon.

Als je naar de christelijke religie kijkt, zie je dat het eeuwen lang een bepaald beeld heeft opgeworpen van hoe een menselijk wezen er in het ideale geval uit zou moeten zien of zich gedragen – als dat menselijke wezen spiritueel of vroom is. Veel studenten van de geascendeerde meesters hebben hierop voortgebouwd en hebben zich een beeld gevormd van wat het inhoudt om de Christus te zijn, om Christusschap te bereiken. Ze denken dat dit kan worden vastgesteld door een of andere maatstaf in de buitenwereld, zoals op een bepaalde manier kijken, op een bepaalde manier lopen, op een bepaalde manier praten. Maar zoals het oude liedje zegt: “loop als Christus, praat als Christus”, maar dit houdt nog niet in dat je Christus wordt. Ik realiseer me dat er een oud boek is dat de ‘Imitatie van Christus’ heet. En hoewel het enige waarde kan hebben om een spiritueel iemand te imiteren, moet ik zeggen dat je gedrag in de buitenwereld aanpassen aan een bepaald ideaal, je alleen maar tot zo ver op het pad kan brengen – en het zal je niet het Christusschap geven.

Als je naar de wereld van tegenwoordig kijkt, zie je veel mensen die zich gedragen, of een manier van leven hebben, die niet bevorderlijk is voor welke vorm van spirituele groei ook, omdat het hen gevangen houdt in het herhalen van steeds weer dezelfde patronen. Dus kan het enige tijd waardevol zijn om een hoger ideaal te imiteren, zodat jij je bevrijdt van deze wereldlijke gedragspatronen. Maar als je denkt dat je gedrag verfijnen, en als het overeenkomt met een of ander ideaal in de buitenwereld, jou het Christusschap oplevert, dan heb je het mis.

Want er komt een moment dat je moet erkennen dat zolang jij een maatstaf in de buitenwereld hebt, er tot in eeuwigheid een kloof zal zitten tussen jouw huidige bewustzijnsstaat en Christusschap. Want de externe maatstaf kan slechts een gesneden beeld zijn dat je voor de echte God van jouw IK BEN Aanwezigheid zet. En als je denkt dat je jouw gedrag aan moet passen aan deze uiterlijke maatstaf, denk je automatisch dat de uitdrukking van je IK BEN Aanwezigheid door jou heen aangepast moet worden aan die maatstaf in de buitenwereld. En dan word je niet de open deur voor de Aanwezigheid. Je wordt niet de open deur voor de wind van de Heilige Geest die waait waarheen hij wil.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.