Waarom mensen Christus afwijzen

HOOFDPAGINA

Waarom wijzen mensen Christus af? Omdat zij niet iets op deze wereld willen opgeven, vooral een deel van het menselijke zelf, het doodsbewustzijn. Veel mensen slagen niet voor de initiatie om de Christus tegen te komen en hem in hun mentale kaders te laten komen in plaats van de kaders los te laten om Christus te volgen. Petrus heeft dit met Jezus gedaan en de ziel van Petrus is nog steeds niet geascendeerd.

Deze sectie bevat artikel over de volgende onderwerpen:

 

Je kunt Christus alleen maar met je hart herkennen

• Het licht van je hogere zelf moet binnenkomen in je hart om in je lagere zelf te komen. Dat kan niet met je hoofd.
• Hoeveel kennis en inzicht je ook bezit, je kunt de Levende Christus niet herkennen.
• De mensen aan de macht wezen Jezus af in plaats van hun comfort en oude overtuigingen op te geven.
• Hun hart was verhard. Zij waren niet in staat om uit hun hoofd en naar hun hart te gaan.

Lees hier meer over.

 

Wat zorgt ervoor dat mensen Christus afwijzen

• Er was een hele groep mensen in het oude Israël die Jezus en zijn Woord afwezen.
• De oorzaak daarvan was hun bewustzijnsstaat. En die bewustzijnsstaat leeft nog heel erg in de wereld van tegenwoordig.
• Veel mensen beweren dat zij christen zijn, maar zij hebben hetzelfde bewustzijn als de Schriftgeleerden en farizeeërs gekregen.
• Zij hebben het Levende Woord uit hun kerken verbannen, zodat zij Jezus, de Trooster – de Heilige Geest – en de geascendeerde meesters niet toestaan om door hun kerken te spreken.
• Zij zijn geprogrammeerd om het dode woord te accepteren als het enige woord van Christus of het enige ware woord van God.
• Je kunt nog steeds het koninkrijk van God binnengaan, terwijl je in een fysiek lichaam op aarde rondloopt.

Lees hier meer over.

 

Waarom je wel vergeving krijgt als je het uiterlijke Woord hebt afgewezen

• Wanneer je het bewustzijn van geschapen hebt, kun je het Levende Woord niet accepteren.
• Je beziet Christus als iets wat apart van jou staat, en dit type afwijzing wordt je vergeven.
• Nee, de Levende Christus komt je vertellen: “Kijk, ik heb god in mij ontdekt en jij kunt God ook in jezelf ontdekken.”

Lees hier meer over.

 

Waarom je geen vergeving krijgt als je het ínnerlijke Woord afwijst

• De Heilige Geest, de Heilige Spirit, heeft als functie om jou die ‘aha-erlebnis’, die innerlijke herkenning, te geven.
• De zonde tegen de Heilige Geest is dat je de Levende Christus ontkent die in jou tot je komt.
• Paulus was een voorbeeld van die ontkenning, die de christenen vervolgde totdat hij de Levende Christus zelf ontmoette. Toen was hij bereid om naar de Heilige Geest te luisteren die binnenin hem tot hem kwam.
• Je kunt het koninkrijk van God in jou niet binnengaan, als je niet die ene Geest, de Heilige Geest, accepteert en er één mee wordt.

Lees hier meer over.

 

Het patroon om Christus te ontkennen

• Veel mensen willen dat de Levende Christus hun mentale kader binnenkomt en zich daaraan aanpast, en daarmee alle overtuigingen die zich daar bevinden, bevestigt.
• Je moet bereid zijn om die oude man, die oude identiteit, te laten sterven.
• Petrus heeft die initiatie niet gehaald en daarom is hij nog steeds niet geascendeerd.

Lees hier meer over.